Thực trạng quản lý hàng hóa của các bộ

Thực trạng quản lý hàng hóa của các bộ

Tác giả: ISOCUS | 19-04-2017, 5:58 pm
Đối với hàng hóa thuộc Nhóm 2, doanh nghiệp nhập khẩu sẽ phải thực hiện chứng nhận hợp quy,...

Đối với hàng hóa thuộc Nhóm 2, doanh nghiệp nhập khẩu sẽ phải thực hiện chứng nhận hợp quy, kiểm tra nhà nước theo Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (hiện nay theo cả Thông tư).Vai trò quản lý nhà nước trong trường hợp này là ban hành quy chuẩn kỹ thuật; tổ chức, hướng dẫn thực hiện quy chuẩn kỹ thuật; chỉ định các tổ chức đánh giá sự phù hợp; kiểm tra việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật đó.

Vai trò quản lý nhà nước về chất lượng SPHH giống nhau nhưng khác nhau ở một số bước thực hiện. Có bộ một sản phẩm hàng hóa muốn được thông quan phải có cả Giấy chứng nhận hợp quy và Giấy thông báo kiểm tra. Có bộ chỉ cần Giấy chứng nhận hợp quy, có bộ thì chỉ cần Giấy thông báo kiểm tra qua cơ quan được chỉ định kiểm tra nhà nước là sản phẩm hàng hóa được phép thông quan nhưng thực tế để ra thông báo kết quả kiểm tra thì các cơ quan này cũng tiến hành đánh giá sự phù hợp. Như vậy mọi SPHH muốn được thông quan phải được đánh giá sự phù hợp tức là xác định đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý quy định trong tiêu chuẩn tương ứng và quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
Nhiều cửa khẩu hiện nay vẫn chưa phân biết được sản phẩm nào cần Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước và sản phẩm nào thì cần Giấy đăng ký chứng nhận hợp quy. Văn bản quy phạm đôi lúc còn chồng chéo nhau khiến một đối tượng sản phẩm hàng hóa chịu sự quản lý của 2 văn bản quy phạm do chính bộ ngành đó ban hành cùng lúc (văn bản sau đã bao hàm toàn bộ nội dung của văn bản trước) gây khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu.
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 đã chỉ rõ tại điều 154 khoản 2 và điều 156 khoản 3 rằng:

 

 

“Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực khi được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó” và “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau”. Luật đi vào thực tiễn sẽ quy định rõ ràng hơn, giảm chồng chéo văn bản góp phần xây dựng đất nước ngày một phát triển.

Để có cái nhìn tổng thể cho doanh nghiệp nhập khẩu, ISOCUS tổng hợp các phương án giải quyết đối với một số sản phẩm hàng hóa như sau:

 

TT Nhóm Sản phẩm hàng hóa Chứng nhận hợp quy Kiểm tra nhà nước Hải quan
1 Xăng, dầu DO, E100, B5, B10
(QCVN 1:2015/BKHCN)
 

+

Cục QLCLSPHH (Tổng cục TĐC)  

+

2 Khí hóa lỏng
(QCVN 8:2012/BKHCN)
+ Chi cục TĐC +
3 Phân bón vô cơ
(TT- 29/2014/BCT)
+ +
4 Phân bón hữu cơ
(TT-41/2014/BNNPTNT)
+ +
5 Thức ăn chăn nuôi + + +
6 Vật liệu xây dựng
(QCVN 16:2014/BXD)
+ +
7 Thép (58/2015/TT-BCT-BKHCN) + Chi cục TĐC +
8 Mũ bảo hiểm
(QCVN 2:2008/BKHCN)
+ Chi cục TĐC +
9 Đồ chơi trẻ em
(QCVN 3:2009/BKHCN)
+ Chi cục TĐC +
10 Thiết bị điện, điện tử (QCVN 4:2009/BKHCN) + Chi cục TĐC +
11 Tương thích điện từ đối với thiết bị điện, điện tử
(QCVN 9:2012/BHKCN)
+ Chi cục TĐC +
12 Bảo hộ lao động
(08/2006/QĐ-BLĐTBXH)
+ +
13 Thực phẩm( Cục an toàn thực phẩm- Bộ Y tế) + +
14 Dệt may
(37/2015/TT-BCT)
+ +

Lưu ý: -: không phải làm.
           + : Phải làm.
– Chứng nhận hợp quy là việc xác nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chứng nhận hợp quy được thực hiện bắt buộc đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường nếu thuộc đối tượng quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
– Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa là việc cơ quan nhà nước xem xét, đánh giá lại chất lượng sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ đã được đánh giá chất lượng bởi các tổ chức đánh giá sự phù hợp hoặc đã được áp dụng các biện pháp quản lý chất lượng khác của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299