Giới thiệu chung
Chat Zalo
Chat ngay

 

ISOCUS và hành trình 5 năm phụng sự sứ mệnh “kết nối” trong thời đại 4.0 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra sôi động với những cuộc phát động chuyển đổi số trong quản lý các doanh nghiệp trên thế giới cũng như ở Việt Nam, cuộc cách mạng 4.0 được mô tả xoay quanh những thuật ngữ: Big Data (Dữ liệu lớn); Internet of Things (vạn vật kết nối); Cloud (Điện toán đám mây); Trí tuệ nhân tạo  (AI); In 3D; Data mining; Thực tế ảo (AR-Augmented Reality); Tự động quy trình robotic (RPA) và lợi ích của nó đã tác động làm thay đổi đời sống, thay đổi cách thức các doanh nghiệp tổ chức sản xuất và kinh doanh. Trong bối cảnh, mà tốc độ thay đổi của nó nhanh chưa từng có trong lịch sử, ISOCUS là tổ chức tư vấn đa ngành trong việc phát triển trợ giúp cho các doanh nghiệp đạt được các giấy chứng nhận ISO, giấy chứng nhận hợp chuẩn, giấy chứng nhận hợp quy và một số chứng từ khác (xem tại: isocus.vn), chúng tôi với khẩu hiệu “ISOCUS- KẾT NỐI THÀNH CÔNG” đã và đang khẳng định sự tin cậy đối với khách hàng, khi sử dụng dịch vụ tư vấn chứng nhận của ISOCUS. 

 

 

Yếu tố mang đến thành công của ISOCUS:

 

Khi thực hiện hệ thống quản lý (như ISO 9001; ISO 14001; ISO 22000; ISO 27001; ISO 22301; ISO 45001; ISO 50001…) hay cần giấy chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy để công bố sản phẩm trước khi đưa ra lưu thông ngoài thị trường (cả nhập khẩu/sản xuất trong nước), một số tổ chức có thể tự thực hiện dựa vào nhân sự của mình nhưng số khác lại sử dụng dịch vụ của các tổ chức tư vấn. Việc lựa chọn tổ chức tư vấn là quan trọng để đảm bảo rằng hệ thống quản lý, và các mục tiêu được hoạch định của tổ chức được thực hiện một cách có hiệu lực và hiệu quả, đáp ứng đúng tiến độ và chi phí hợp lý nhất. Tại ISOCUS, các chuyên gia tư vấn được chúng tôi lựa chọn theo đúng chuẩn mực quốc tế và phù hợp với yêu cầu của từng khách hàng

 

Video: ISOCUS và hành trình 5 năm phục vụ sứ mệnh "kết nối" trong thời đại 4.0

 

 

ISOCUS trợ giúp gì cho quý khách hàng trong hành trình đạt được giấy chứng nhận:

 

STT

Mô tả hoạt động của tổ chức

Sự trợ giúp của ISOCUS (nếu có)

Bước 1: Bắt đầu: đặc điểm là tổ chức chưa áp dụng hoặc chưa từng được đánh giá cấp giấy chứng nhận 

1

Thông tin cho lãnh đạo cao nhất về các yêu cầu chính của tiêu chuẩn hệ thống quản lý hoặc các yêu cầu liên quan đến sản phẩm cần chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy

Chuyên gia tư vấn của ISOCUS

2

 • Phân tích nhu cầu và mong đợi của khách hàng và các bên quan tâm của tổ chức. 
 • Các rủi ro và cơ hội

Lưu ý: kết quả đánh giá ban đầu thường được sử dụng để

 1. Xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của tổ chức
 2. Hiểu và giúp xác định chính sách và mục tiêu liên quan
 3. Cơ sở cho việc hoạch định hệ thống quản lý/kế hoạch kiểm soát
 4. Đánh giá sự sẵn có của các nguồn lực cần thiết để áp dụng hệ thống quản lý/kế hoạch kiểm soát
 5. Cơ sở cho đánh giá lần đầu
 6. Thiết lập các mục tiêu có thể đo lường

Lãnh đạo cao nhất của tổ chức (Chuyên gia tư vấn của ISOCUS có thể hỗ trợ)

3

Chỉ định đại diện lãnh đạo và thiết lập các chính sách, mục tiêu và cam kết . Chuyển các mục tiêu này tới các cấp và chức năng thích hợp trong tổ chức

Lưu ý: lãnh đạo cao nhất có thể kiêm cả chức năng của đại diện này

Lãnh đạo cao nhất của tổ chức (Chuyên gia tư vấn của ISOCUS có thể hỗ trợ)

4

Phân tích kỹ cơ cấu, quá trình, kênh trao đổi thông tin và các điểm chung hiện có của tổ chức.

Nhận biết các quá trình và trách nhiệm cần thiết để đạt được mục tiêu quản lý

Xác định trình tự và sự tương tác giữa các quá trình này.

Đại diễn lãnh đạo hoặc Lãnh đạo cao nhất và chuyên gia tư vấn ISOCUS cùng sự hợp tác của các cá nhân chịu trách nhiệm ở các chức năng khác nhau trong tổ chức

5

Lập kế hoạch xác định cấu trúc của hệ thống quản lý, nhận biết và xây dựng các thủ tục cần thiết cho hệ thống quản lý. Để đánh giá tiến độ và chất lượng của hành động thực hiện, cần xác định mốc thời gian thích hợp trong kế hoạch. Việc đánh giá có thể liên quan tới:

 1. Sự nhất quán giữa những điều được chuẩn bị, xây dựng với mục tiêu của hợp đồng,
 2. Tiến độ công việc, và
 3. Sự thỏa mãn của tổ chức (về dịch vụ do ISOCUS cung cấp)

Lãnh đạo cao nhất của tổ chức hoặc Đại diện lãnh đạo làm việc với chuyên gia tư vấn của ISOCUS

6

Xem xét lại kết quả phân tích được thực hiện và kế hoạch được chuẩn bị trước

Lãnh đạo cao nhất của tổ chức và chuyên gia tư vấn

7

Nhận biết nguồn lực nội bộ cần thiết để đạt được mục tiêu chất lượng của tổ chức.

Tổ chức (chuyên gia tư vấn có thể hỗ trợ).

8

Đào tạo người chịu trách nhiệm cho sự phát triển hoạt động để thực hiện hệ thống quản lý chất lượng và nhân sự liên quan khác trong tổ chức (“người trợ giúp”).

Đại diện lãnh đạo và chuyên gia tư vấn

9

Nhận biết và xác định các quá trình, mối tương quan của các quá trình và chuẩn bị các thủ tục cần thiết, bao gồm các thủ tục cho việc duy trì hồ sơ.

Đại diện lãnh đạo (chuyên gia tư vấn có thể hỗ trợ).

10

Sắp xếp các quá trình có liên quan và các thủ tục liên quan để tránh mọi sự không nhất quán, cách biệt và chồng chéo.

Đại diện lãnh đạo và chuyên gia tư vấn.

11

Soạn thảo kỹ phiên bản cuối cùng của sổ tay quản lý.

Đại diện lãnh đạo (chuyên gia tư vấn có thể hỗ trợ)

12

Đào tạo tất cả nhân sự liên quan đến hệ thống quản lý/kế hoạch kiểm soát chất lượng

Chuyên gia tư vấn và đại diện lãnh đạo, hoặc đại diện lãnh đạo với sự hỗ trợ của chuyên gia tư vấn. Đào tạo cũng có thể được đưa ra bởi nhà cung cấp có năng lực khác.

BƯỚC 2: Áp dụng hệ thống quản lý/kế hoạch kiểm soát chất lượng

Đối với dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy theo Phương thức 5,tổ chức không áp dụng hệ thống quản lý, ISOCUS cung cấp dịch vụ hỗ trợ xây dựng, thực thi áp dụng kế hoạch kiểm soát chất lượng

1

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ, nhấn mạnh các khái niệm về đánh giá, xây dựng câu hỏi đánh giá và chuẩn bị báo cáo và yêu cầu đào tạo khác

Chuyên gia tư vấn (hoặc các nhà cung cấp đào tạo khác được tổ chức chỉ định)

2

Xây dựng chương trình đánh giá nội bộ

Đại diện lãnh đạo và chuyên gia tư vấn

3

Tham gia vào loạt đánh giá nội bộ ban đầu, cùng với các chuyên gia đánh giá nội bộ, nhằm cung cấp đào tạo bổ sung cho họ (bao gồm viết báo cáo đánh giá và báo cáo sự không phù hợp) và hỗ trợ lập ra sự không phù hợp được phát hiện và nguyên nhân của chúng

Chuyên gia tư vấn

4

Hỗ trợ lãnh đạo cao nhất tiến hành cuộc họp xem xét của lãnh đạo một cách hiệu lực

Chuyên gia tư vấn

5

Hỗ trợ mọi khó khăn trong việc áp dụng, tập trung vào các hành động khắc phục, phòng ngừa, bao gồm sự không phù hợp được phát hiện từ kết quả đánh giá

Chuyên gia tư vấn

6

Cải tiến liên tục quá trình áp dụng

Lãnh đạo cao nhất của tổ chức (chuyên gia tư vấn có thể hỗ trợ)

7

Thông tin về các vấn đề chứng nhận, nếu cần, bao gồm đánh giá sơ bộ hoặc đánh giá sự sẵn sàng.

Chuyên gia tư vấn

Bước 3: Đăng ký với tổ chức chứng nhận và đánh giá chứng nhận (Theo quy trình của tổ chức chứng nhận, ISOCUS trợ giúp khách hàng trong việc thử nghiệm đối với chứng nhận sản phẩm và hướng dẫn khắc phục đối với các điểm còn chưa phù hợp cho đến khi khách hàng chính thức được cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/hợp chuẩn/hợp quy)

Bước 4: Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý/ tái cấu trúc hệ thống


Chúng tôi hiểu rằng, trong một xã hội vận động không ngừng, môi trường kinh doanh thường xuyên có sự thay đổi, vì thế hệ thống quản lý của quý tổ chức cần được duy trì hiệu lực, hiệu quả và được cập nhật để thích ứng với mọi sự thay đổi (nếu có). ISOCUS cung cấp các giải pháp nhằm nâng cao và ngày một hoàn thiện về cấu trúc hệ thống, cải tiến năng suất và chất lượng giúp quý khách hàng càng ngày đạt được nhiều lợi ích hơn từ chúng tôi như áp dụng các công cụ: KPI/5S/LEAN/LEAN SIX SIGMA/ TPM/TQM/OKRs…

Bước 5: Đăng ký đánh giá chứng nhận lại (nếu có)


ISOCUS xác định trong bất kỳ hành trình nào của việc thực hiện, áp dụng, chứng nhận các hệ thống quản lý hay các nhu cầu về giấy chứng nhận của các tổ chức, ISOCUS sẽ luôn mong muốn được đồng hành với quý khách hàng và trở thành nơi đáng tin cậy để quý khách hàng tin cậy sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

*** lưu ý: Đối với một số tiêu chuẩn ISO như ISO 17025/ISO 17021/ISO 15189/ ISO 17020, ISOCUS cung cấp dịch vụ tư vấn công nhận năng lực như diễn trình đã trình bày ở trên, thay vào tổ chức chứng nhận sẽ là tổ chức công nhận ở Bước 3.

 

Những thành tựu đạt được: Trong gần 5 năm kể từ khi chính thức khai sinh, ISOCUS đã trợ giúp hơn 2000 khách hàng từ các tổ chức có quy mô tập đoàn  nhừ TOYOTA TSHUSHO Việt Nam, Trung tâm thông tin MOBIFONE… cho tới các doanh nghiệp SMEs trên tất cả các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ, dịch vụ, nông nghiệp, y tế, giáo dục…đạt được giấy chứng nhận ISO, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy… (tham khảo danh sách khách hàng tại hồ sơ năng lực)

 

Cuối cùng, chúng tôi cũng hiểu rằng, sự nỗ lực của riêng chúng tôi là không đủ, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo các tổ chức, quý khách hàng, quý đối tác đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của ISOCUS, xin cám ơn quý đối tác đã hỗ trợ chúng tôi trong hành trình kết nối thành công

icon zalo
0937.619.299