Quy định và hình thức thanh toán

Quy định và hình thức thanh toán

1. Đối với Qúy khách hàng

Khi khách hàng tiến hành giao dịch trên website ISOCUS, ISOCUS chấp nhận cho khách hàng sử dụng thanh toán theo hình thức:

 2. Đối với Đối tác cung cấp dịch vụ cho ISOCUS

Đối với các Đối tác hợp tác với ISOCUS cung ứng dịch vụ để thực hiện giao dịch với Qúy khách hàng thực hiện hoạt động mua hàng qua ISOCUS.VN sẽ được ISOCUS thanh toán theo như hợp đồng cam kết giữa ISOCUS và Qúy đối tác.

0978.679.199