Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền

Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền

Chính sách đổi trả hàng & hoàn tiền

Chính sách Đổi trả sản phẩm và dịch vụ của ISOCUS.VN quy định các lý do chấp nhận, yêu cầu cho sản phẩm được đổi trả và thời gian xử lý đổi trả cho khách hàng.

  1. Lý do chấp nhận đổi trả

(Tiếp tục cập nhật khi thích hợp)

  1. Điều kiện đổi trả
  2. Yêu cầu cho sản phẩm đổi trả

Đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

  1. Thời gian đổi trả

Trừ khi được quy định khác đi trong phần giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ trên website của ISOCUS, Yêu Cầu Đổi Trả của khách hàng phải được gửi cho ISOCUS trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận sản phẩm và voucher/GCN dịch vụ.

Thời điểm Yêu Cầu Đổi Trả sẽ được xác định như sau:

  1. Chi phí đổi trả

III. Quy định hoàn tiền

  1. Nguyên tắc và phương thức hoàn tiền

Phương thức hoàn tiền căn cứ theo phương thức thanh toán của Khách hàng khi mua hàng.

  1. Thời gian giải quyết

o Với phương thức thanh toán không thông qua ngân hàng: khách hàng sẽ nhận được tiền hoàn từ 5-7 ngày làm việc.

o Với phương thức thanh toán thông qua ngân hàng: ISOCUS sẽ hoàn tất thủ tục hoàn tiền để chuyển yêu cầu đến ngân hàng trong vòng 5-7 ngày làm việc. Sau đó, ngân hàng sẽ tiếp tục xử lý yêu cầu hoàn tiền của Quý Khách trong vòng 7 đến 15 ngày làm việc kể từ lúc nhận được yêu cầu.