Chính sách và quy định chung

Chính sách và quy định chung

Chính sách và quy định chung

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ISOCUS.VN

  1. Nguyên tắc và quy định chung
  1. Quy trình giao dịch dành cho Khách hàng (KH)

STT Vai trò Sơ đồ

Bước 1: Khách hàng có nhu cầu mua sắm sản phẩm, hàng hóa

Bước 2: Truy cập vào website: www.isocus.vn để tìm kiếm sản phẩm, hàng hóa mà khách hàng có nhu cầu mua sắm

Bước 3: Khách hàng truy cập vào sản phẩm mà khách hàng muốn mua như sau:

Bước 4:Xác nhận đơn hàng

Sau 15 phút kể từ lúc quý Khách hàng hoàn tất các bước đặt hàng tại bước 3, ISOCUS.VN sẽ liên hệ với quý khách hàng để xác nhận đơn hàng, việc xác nhận đơn hàng có thể được thực hiện thông qua Telephone hoặc Email từ hệ thống của ISOCUS.VN. Trường hợp khách hàng xác nhận đồng ý với đơn hàng thì chuyển sang bước thứ 5, trường hợp còn lại được coi là hủy đơn hàng. Nhân viên tư vấn của ISOCUS.VN sẽ tiếp tục tư vấn cho khách hàng khi thích hợp.

Bước 5: Thanh toán

ISOCUS.VN chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, khi thực hiện hoạt động đặt hàng tại bước 3, Qúy khách hàng vui lòng chọn lựa phương thức thanh toán. Khi xác nhận đơn hàng thành công, ISOCUS.VN sẽ liên hệ với nhà cung cấp để thực hiện hoạt động giao hàng tới người Qúy khách hàng.

Khi Qúy khách hàng nhận được hàng vui lòng kiểm tra:
- Chủng loại hàng hóa
- Số lượng
- Mức toàn vẹn của sản phẩm
ð Nếu có bất cứ điều gì chưa hài lòng hoặc nhà cung cấp sản phẩm không đúng như cam kết, khách hàng có quyền từ chối nhận hàng, và liên hệ với đường dây nóng của ISOCUS.VN để được giải quyết. Chi tiết xem: quy trình xử lý khiếu nai của khách hàng

Bước 6: Nhận sản phẩm, hàng hóa và kết thúc quá trình
Tham khảo thêm:
- Chính sách thanh toán
- Điều khoản và điều kiện giao dịch
- Chính sách giao hàng

  1. Quy trình giao dịch dành cho Thương Nhân.

Quy trình giao dịch của Thương Nhân tuân thủ theo hợp đồng/thỏa thuận giữa Thương Nhân đó và ISOCUS (sau đây gọi là "Hợp Đồng") và các quy chế/quy định áp dụng cho Thương Nhân được đăng bán trên ISOCUS.VN, theo đó:
Thương Nhân thực hiện theo các bước sau đây:
§ Thương Nhân ký Hợp Đồng với ISOCUS;
§ Thương Nhân cung cấp thông tin/hình ảnh/nội dung của Sản Phẩm để đăng tải trên ISOCUS.VN theo quy định tại Hợp Đồng và Quy Chế này;
§ ISOCUS sẽ thu tiền mua Sản Phẩm của Khách Hàng khi Sản Phẩm được bán cho Khách Hàng và sẽ thanh toán cho Thương Nhân theo thỏa thuận tại Hợp Đồng; và
§ Thương Nhân chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng liên quan đến Sản Phẩm do Thương Nhân cung cấp trên ISOCUS.VN.

  1. Đảm bảo an toàn giao dịch

ISOCUS xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý an toàn thông tin theo chuẩn mực của ISO/IEC 27001:2013. Vì vậy, ISOCUS cam kết mọi thông tin giao dịch bao gồm: Thông tin cá nhân của khách hàng; Thông tin về tài khoản thanh toán... sẽ không được cung cấp cho bất cứ một tổ chức hoặc cá nhân nào. Mọi sự tiết lộ các thông tin đều được coi là vi phạm các quy định về tính riêng tư của Khách hàng...

  1. Quản lý thông tin xấu
  1. Giới hạn trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật trên ISOCUS.VN

Hệ thống kỹ thuật của ISOCUS.VN sẽ được duy trì trong tình trạng chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ thương mại điện tử và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, ISOCUS không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng phát sinh trong quá trình giao dịch trên ISOCUS.VN, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của ISOCUS.
7.Quyền và trách nhiệm của ISOCUS

7.1 Quyền của ISOCUS

7.2 Trách nhiệm của ISOCUS

Đăng ký ISOCUS.VN với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
• Xây dựng quy chế hoạt động, quy định, hướng dẫn cho Thương Nhân và Khách Hàng khi giao dịch trên ISOCUS.VN;
• Ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên ISOCUS.VN được thực hiện chính xác, đầy đủ;
• Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người bán trên ISOCUS.VN cung cấp các thông tin theo quy định tại Mục 9.2 của Quy Chế này;
• Ngăn chặn và loại bỏ khỏi ISOCUS.VN những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh;
• Loại bỏ khỏi ISOCUS.VN những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này;
• Lưu giữ thông tin đã đăng ký của Thương Nhân, Khách Hàng và cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;
• Hỗ trợ Khách Hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh với Thương Nhân sau khi nhận được thông báo từ Khách Hàng theo quy định trên ISOCUS.VN;
• Trong mọi trường hợp, ISOCUS không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng/Thương Nhân phát sinh trong quá trình giao dịch trên ISOCUS.VN, trừ khi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của ISOCUS.
Trong trường hợp Khách Hàng bị thiệt hại do lỗi cố ý của ISOCUS, trách nhiệm của ISOCUS đối với Khách Hàng chỉ giới hạn ở giá trị sản phẩm mà Khách Hàng mua trên ISOCUS.VN.

  1. Quyền và trách nhiệm của khách hàng

8.1. Quyền của Khách Hàng

8.2. Trách nhiệm của Khách Hàng

9.Quyền và trách nhiệm của thương nhân

9.1. Quyền của Thương Nhân

9.2. Trách nhiệm của Thương Nhân

  1. Điều khoản áp dụng và cam kết