Để thực hiện thành công 5S cần nắm được 4 yếu tố này | ISOCUS.vn
Chat Zalo
Chat ngay

Để thực hiện thành công 5S cần nắm được 4 yếu tố này

Tác giả: ISOCUS | 03-05-2018, 5:02 pm
Để thực hiện thành công 5S cần nắm được 5 yếu tố cơ bản sau.Thực hiện 5S đòi hỏi sự cam kết và ủng hộ của lãnh đạo.

1.  Cũng như đối với việc áp dụng công cụ nâng cao năng suất chất lượng nào, việc áp dụng thực hành 5S đòi hỏi sự cam kết và ủng hộ của Lãnh đạo cao nhất thông qua việc chỉ đạo thực hiện, tập trung nguồn lực, kinh phí và thời gian.

 

Để thực hiện tốt 5s cần có sự cam kết của lãnh đạo


2.  Đào tạo và hướng dẫn mọi cán bộ nhân viên trong tổ chức/doanh nghiệp hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa cũng như phương pháp để thực hiện. Từ đó mỗi phòng ban/phân xưởng có thể chủ động đưa ra kế hoạch thực hiện tại đơn vị của mình.

 

                                                                        Mọi nhân viên trong tổ chức-doanh nghiệp cần hiểu rõ mục tiêu

3.  Sự tham gia của tất cả mọi người – Bí quyết thành công của chương trình thực hành 5S là tạo một môi trường khuyến khích mọi người tích cực tham gia, phát huy sáng kiến và duy trì mội trường làm việc sạch sẽ, thuận lợi và an toàn.

 

Sự tham gia đầy đủ của tất cả mọi người

4. Duy trì và cải tiến không ngừng, tạo nên một nguyên tắc hoạt động trong tổ chức/doanh nghiệp để đảm bảo tính hiệu quả trong quản lý và kinh doanh.

Duy trì và cải tiến không ngừng

Để thực hiện 5s hiệu quả trước tiên cần hiểu rõ : 5S là gì  ?Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299