Khi nào Doanh nghiệp cần xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

Khi nào Doanh nghiệp cần xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

Tác giả: ISOCUS | 21-04-2017, 4:40 pm
Theo Luật  Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, trách nhiệm của Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh...

Theo Luật  Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, trách nhiệm của Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường của mình. Có hai trường hợp Doanh nghiệp cần xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của riêng mình:

►Khi không có tiêu chuẩn bên ngoài (tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài…) sẵn có phù hợp để áp dụng luôn.

►Khi có tiêu chuẩn bên ngoài nhưng không thích hợp cho áp dụng luôn thì Doanh nghiệp cần xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở trên cơ sở chấp nhận các tiêu chuẩn đó càng nhiều càng tốt theo các phương án sau:

 

Khi tiêu chuẩn bên ngoài Phương án soạn thảo TCCS
Không hàm chứa yêu cầu cụ thể Bổ sung các chỉ tiêu, yêu cầu cụ thể
Bao hàm phạm vi rộng hơn hoặc nhiều phương án Cụ thể hóa và chỉ rõ phương án

 

Khó hiểu Viết lại ngắn gọn, dễ hiểu
Nhiều tiêu chuẩn cho cùng đối tượng Chọn tiêu chuẩn phù hợp hoặc soạn thảo TCCS trên cơ sở tham khảo các tiêu chuẩn đó


Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299