Chứng nhận ISO là gì? Làm thế nào để đạt Chứng chỉ ISO?

Chứng nhận ISO là gì? Làm thế nào để đạt Chứng chỉ ISO?

Tác giả: ISOCUS | 08-10-2020, 4:50 pm

chứng nhận ISO

Đối với các công ty trong một số ngành công nghiệp, chứng nhận ISO có thể là yêu cầu theo luật hoặc theo hợp đồng. Ngay cả khi không phải như vậy, việc tuân thủ các tiêu chuẩn ISO giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, tiền bạc, cải thiện hiệu quả cho hệ thống và quy trình,... Tuy nhiên nhắc đến chứng nhận ISO không phải ai và doanh nghiệp nào cũng hiểu được tường tận. Bài viết sau đây sẽ giải đáp về chứng nhận ISO cũng như những thông tin cần thiết xung quanh vấn đề này. Chúng ta hãy cùng theo dõi.

Chứng nhận ISO là gì?

Chứng nhận ISO xác nhận rằng một hệ thống quản lý, quy trình sản xuất, dịch vụ hoặc thủ tục tài liệu có tất cả các yêu cầu về tiêu chuẩn hóa và đảm bảo chất lượng. ISO là một tổ chức quốc tế độc lập, phi chính phủ, chuyên phát triển các tiêu chuẩn nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả của các sản phẩm, dịch vụ và hệ thống.

Các chứng chỉ ISO tồn tại trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, từ quản lý năng lượng và trách nhiệm xã hội đến các thiết bị y tế cũng như quản lý năng lượng. Các tiêu chuẩn ISO được đưa ra để bảo đảm tính nhất quán. Mỗi chứng nhận có các tiêu chuẩn và tiêu chí riêng biệt và được phân loại bằng số. Ví dụ: chứng nhận ISO 9001:2015, chứng nhận ISO 14001:2015,...

Chứng nhận ISO là gì?

Mục tiêu của chứng nhận ISO

Mục đích của việc nhận được chứng chỉ ISO là để thúc đẩy việc cải tiến tiêu chuẩn hóa trong công nghệ của một tổ chức/ doanh nghiệp.

Chứng nhận ISO nào tốt nhất?

Như chúng tôi đã chia sẻ ở trên, mỗi một chứng chỉ ISO tương ứng với các tiêu chuẩn riêng biệt. Sau đây là những chứng nhận ISO được sử dụng phổ biến:

- Chứng nhận ISO 9001: Đây là chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001.

- Chứng nhận ISO 14001: Đây là chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001.

- Chứng nhận ISO 27001: Đây là chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thông tin phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 27001.

- Chứng nhận ISO 22000: Đây là chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000.

- Chứng nhận ISO 13485: Đây là chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn trang thiết bị y tế phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 13485.

- Chứng nhận ISO 45001: Đây là chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001.

Chứng nhận ISO nào tốt nhất?

Ưu điểm của chứng nhận ISO

Khi đạt được giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO, doanh nghiệp sẽ có được:

 • Uy tín trong nước và quốc tế: Chứng nhận ISO đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp tổ chức tạo dựng uy tín trong kinh doanh ở nội địa cũng như nước ngoài.
 • Sự hài lòng của khách hàng: Các tiêu chuẩn ISO nhằm mục đích làm cho các tổ chức phục vụ khách hàng của họ theo cách tốt hơn, đồng thời làm tăng sự hài lòng của khách hàng.
 • Hiệu quả kinh doanh: Hiệu quả hoạt động của các tổ chức được cải thiện bằng cách đạt được Chứng nhận ISO. Thực hiện ISO trong một tổ chức giúp quản lý các nguồn lực một cách hiệu quả.
 • Chất lượng sản phẩm: Với việc đạt được Chứng nhận ISO, chất lượng sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế sẽ giảm thiểu rủi ro bị từ chối đơn đặt hàng do sản phẩm có sai sót.
 • Khả năng tiếp thị: Chứng nhận ISO nâng cao uy tín của doanh nghiệp và nó giúp doanh nghiệp tiếp thị trực tiếp.

Ưu điểm của chứng nhận ISO

Làm cách nào để doanh nghiệp có được chứng chỉ ISO?

Trước khi doanh nghiệp bạn có thể được giấy chứng nhận ISO, trước tiên bạn sẽ phải phát triển và ghi lại các quy trình sản xuất của mình, thực hiện các quy trình chính xác để đảm bảo bạn có thể duy trì các tiêu chuẩn chất lượng của mình.

Dưới đây là bốn bước thiết yếu để trở thành một doanh nghiệp được chứng nhận ISO:

- Phát triển hệ thống quản lý của doanh nghiệp bạn

 • Xác định các quy trình kinh doanh hoặc cốt lõi của doanh nghiệp bạn .
 • Tài liệu hóa các quy trình với sự tham gia của nhân viên.
 • Xem xét, phê duyệt và phân phối các tài liệu cho những người cần truy cập thông tin.

- Triển khai hệ thống của doanh nghiệp bạn

 • Đảm bảo các thủ tục đang được thực hiện như được mô tả trong tài liệu của bạn.
 • Đảm bảo nhân viên được đào tạo thích hợp cho các nhiệm vụ mà họ đang thực hiện.
 • Tạo hệ thống báo cáo hiệu quả phục vụ cho các hoạt động thanh tra, kiểm tra, hành động khắc phục, hành động phòng ngừa, cuộc họp xem xét của lãnh đạo, giám sát các mục tiêu, kỹ thuật thống kê.
 • Giám sát tính hiệu quả của các quy trình của doanh nghiệp bạn thông qua việc sử dụng dữ liệu có thể đo lường, nếu có thể.
 • Xem xét và thực hiện hành động để cải tiến trong các yếu tố được yêu cầu.

Làm cách nào để doanh nghiệp có được chứng chỉ ISO?

- Xác minh rằng hệ thống của doanh nghiệp bạn có hiệu quả

 • Tiến hành đánh giá và xem xét các quá trình và hệ thống.
 • Xác định và báo cáo điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống quản lý.
 • Thực hiện hành động khắc phục hoặc phòng ngừa theo yêu cầu.

- Đăng ký hệ thống của bạn

 • Chọn Tổ chức chứng nhận ISO uy tín để đăng ký chứng nhận.
 • Gửi tài liệu hệ thống quản lý của doanh nghiệp bạn để xem xét nhằm đảm bảo nó tuân thủ tiêu chuẩn hiện hành.
 • Chuẩn bị để chuyên gia của Tổ chức chứng nhận ISO xem xét để xác nhận rằng các yêu cầu của hệ thống đang được đáp ứng và hệ thống quản lý được thực hiện một cách hiệu quả.

Thời gian đạt được chứng nhận ISO

Thời gian xử lý chứng nhận ISO cũng khác nhau giữa các doanh nghiệp. Tổ chức chứng nhận ISO sẽ thông báo thời gian xử lý chi tiết để hoàn thành chứng nhận ISO sau khi đánh giá quy mô của doanh nghiệp đăng ký chứng nhận.

Thời gian đạt được chứng nhận ISO

Chi phí áp dụng cho chứng nhận ISO

Chi phí của chứng chỉ ISO là khác nhau giữa các doanh nghiệp. Tổ chức chứng nhận ISO sẽ tính toán chi phí chứng nhận ISO bằng cách xem xét các thông số khác nhau được đề cập dưới đây:

 • Quy mô của doanh nghiệp
 • Các quy trình của doanh nghiệp
 • Mức độ rủi ro liên quan đến phạm vi dịch vụ của doanh nghiệp
 • Sự phức tạp của hệ thống quản lý

Điều kiện tiên quyết để đạt chứng nhận ISO

Điều kiện tiên quyết để đạt được giấy chứng nhận ISO được giải thích chi tiết dưới đây:

Chọn loại chứng nhận ISO phù hợp

Qua những nội dung trên chúng ta đã hiểu được chứng chỉ ISO là gì? Vậy để đạt được chứng nhận ISO phù hợp, trước hết, doanh nghiệp cần lựa chọn loại chứng chỉ ISO cần thiết cho doanh nghiệp. Có nhiều loại chứng nhận ISO khác nhau như được liệt kê dưới đây:

 • ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng
 • ISO 45001:2018 - Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp
 • ISO 13485:2016 - Quản lý An toàn Trang thiết bị y tế
 • ISO 27001:2013 - Hệ thống Quản lý An toàn thông tin
 • ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý an toàn môi trường
 • ISO 22000:2018 - Quản lý an toàn thực phẩm

Lựa chọn Tổ chức chứng nhận ISO uy tín

Như đã nêu ở trên ISO không cung cấp chứng nhận cho các công ty. Việc chứng nhận ISO cần được thực hiện bởi các Tổ chức chứng nhận được cấp phép. Do đó bắt buộc doanh nghiệp phải lựa chọn được Tổ chức chứng nhận uy tín.

Tại Việt Nam, ISOCERT là Tổ chức chứng nhận uy tín được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp phép và chỉ định hoạt động.

Lựa chọn Tổ chức chứng nhận ISO uy tín

Với đội ngũ chuyên gia chuyên môn cao có nhiều kinh nghiệm, thủ tục chuyên nghiệp, ISOCERT là một trong những địa chỉ đánh giá chứng nhận ISO hàng đầu với trên 1000 doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn.

ISOCERT là 1 trong những Tổ chức chứng nhận ISO hàng đầu với các dịch vụ chứng nhận:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 22000
 • ISO 45001
 • ISO 13485
 • ISO 27001

[Products: 584]

Doanh nghiệp nếu đang quan tâm và mong muốn đạt chứng nhận ISO có thể liên hệ ngay đến hotline: 0976389199 để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
0978.679.199