Tác giả chủ sở hữu tác phẩm

Tác giả chủ sở hữu tác phẩm

Tác giả: ISOCUS | 22-05-2017, 5:22 pm
Tác giả là người trực tiếp sáng tạo toàn bộ hoặc một phần tác phẩm văn học, nghệ thuật,...

Tác giả là người trực tiếp sáng tạo toàn bộ hoặc một phần tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.

+ Những người sau đây được công nhận là tác giả:

  • Người dịch tác phẩm từ ngôn ngữ ngày sang ngôn ngữ khác được gọi là tác phẩm bản dịch đó
  • Người phóng tác giả từ tác phẩm đã có, người cải thiện, chuyển thể tác phẩm từ loại hình này sang loại hình khác là tác giả của tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể.
  • Người biên soạn, chú giải, tuyển chọn tác phẩm của người khác thành  tác phẩm có tính sáng tạo, là tác giả của tác phẩm biên soạn, chú giải, tuyển chọn.

 + Chủ sở hữu tác phẩm

Chủ sở hữu tác phẩm bao gồm:

  • Tác giả là chủ sở hữu toàn bộ hoặc một phần tác phẩm do mình sáng tạo trừ trường hợp tác phẩm sáng tạo theo nhiệm vụ được giao, theo hợp đồng.
  • Các đồng tác giả là chủ sở hữu chung tác phẩm do họ cùng sáng tạo trừ trường hợp tác phẩm đó sáng tạo theo nhiệm vụ được giao, theo hợp đồng.
  • Cơ quan, tổ chức giao nhiệm vụ cho tác giả là chủ sở hữu toàn bộ hoặc một phần tác phẩm do tác giả sáng tạo thẹo nhiệm vụ mà cơ quan hoặc tổ chức giao.
  • Cá nhân hoặc tổ chức giao kết hợp đồng sáng tạo với tác giả là chủ sở hữu toàn bộ hoặc một phần tác phẩm do tác giả sáng tạo theo hợp đồng.
  • Người thừa kế theo di chúc hoặc người thừa kế trong trường hợp tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm đố;

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299