Hệ thống thực thi quyền tác giả ở Việt Nam
Chat Zalo
Chat ngay

Hệ thống thực thi quyền tác giả ở Việt Nam

Tác giả: ISOCUS | 22-05-2017, 5:33 pm
Chính phủ là cơ quan có thẩm quyền chung thống nhất quản lý toàn bộ các lĩnh vực kinh...

Chính phủ là cơ quan có thẩm quyền chung thống nhất quản lý toàn bộ các lĩnh vực kinh tế- xã hội, trong đó có văn hóa thông tin, quyền tác giả trên phạm vi toàn quốc.

Bộ văn hóa thông tin là cơ quan của chính phủ chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về quyền tác giả có nhiệm vụ và thẩm quyền về xây dựng chủ trương, chính sách bảo hộ quyền tác giả, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ. Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội ban hành pháp luật về quyền tác giả; thực hiện hoặc phối hợp với các bộ, ngành có liên quan thực hiện hoặc phối hợp với các bộ, ngành kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm theo thẩm quyền , hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quyền tác giả.

Cục bản quyền tác giả có trách nhiệm giúp Bộ văn hóa thông tin thực hiện quản lý Nhà nước về quyền tác giả có nhiệm vụ chính: soạn thảo dự án luật, pháp luật, nghị định, văn bản pháp quy khác về quyền tác giả: cấp và thu hồi giấy chứng nhận quyền tác giả cho các tổ chức và cá nhân trong nước, nước ngoài, hướng dẫn các cơ sở văn hóa thông tin thực hiện quản lý Nhà nước về quyền tác giả tại địa phương, tổ chức, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền tác giả, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về quyền tác giả cho các đối tượng.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về quyền tác giả tại địa phương.

Sở văn hóa thông tin có trách nhiệm giúp ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện pháp luật quyền tác giả tại địa phương.

Thanh tra chuyên ngành văn hóa thông tin có chức năng giải quyết, xử lý chính thức các vụ tranh chấp, vi phạm quyền tác giả.

Ngoài ra, các Bộ, ngành thuộc trung ương đến địa phương có nhiệm vụ giải quyết các tranh chấp, vi pham quyền tác giả theo thủ tục tố tụng hành chính, dân sự và hình sự. Đã hình thành được hệ thống tư vấn và dịch vụ về quyền tác giả.

Hệ thống thực thi quyền tác giả tuy đã được hình thành về cơ bản, nhưng chưa được hoàn thiện và tăng cường đủ sức thực thi nhiệm vụ. Sự phối hợp chưa được đồng bộ trong hệ thống thực thi. Kinh nghiệm quản lý chưa nhiều đối với lĩnh vực mới mẻ và phức tạp này.Hoạt động tố tụng kéo dài, không dứt điểm. Hoạt động kiểm tra, xử lý chưa thưởng xuyên, không nghiêm. Chưa hình thành được hệ thống quản lý tập thể quyền tác giả.

 

 

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299