Sự cần thiết phải có quyền sở hữu trí tuệ
Chat Zalo
Chat ngay

Sự cần thiết phải có quyền sở hữu trí tuệ

Tác giả: ISOCUS | 22-05-2017, 5:25 pm
Quyền sở hữu trí tuệ cần thiết phải được bảo hộ vì những lý do sau đây : Một...

Quyền sở hữu trí tuệ cần thiết phải được bảo hộ vì những lý do sau đây :

Một là. quyền sở hữu trí tuệ sẽ khuyến khích người có óc sáng chế và dọn đường cho những phát minh tiếp theo.Nếu người phát minh được cấp quyền sở hữu một cách rộng rãi thì sẽ yên tâm tìm những phát minh mới liên hệ. Thiếu quyền đó, nhiều phát minh sẽ có khả năng trùng lặp gây lãng phí.

Hai là, quyền sở hữu trí tuệ là một cách dùng lợi nhuận để thúc đẩy người phát minh đi vào sản xuất. Một số thị trường, nhất là các sản phẩm và dịch vụ mới sẽ khó phát hiện nếu doanh nhân không được kích thích sản xuất.

Ba là, nguy cơ chiếm đoạt các sản phẩm trí tuệ là nguy cơ thường xuyên và ngày càng nghiêm trọng trong các nền kinh tế thị trường công nghiệp hóa, nếu không áp dụng các biện pháp ngăn chặn nguy cơ này, mọi nỗ lực chính đáng đều bị vùi dập bởi tệ nạn chiếm đoạt hoặc cạnh tranh không lành mạnh.

Bốn là, nhà đầu tư nước ngoài sẽ chỉ chấp nhận chuyển giao công nghệ và thực hiện các biện pháp đầu tư nếu thấy đủ cơ hội khai thác công nghệ đó ở quốc gia dự định đầu tư. Một hệ thống bảo hộ có hiệu quả ở một số nước mới phát triển sẽ góp phần cải thiện vị thế của quốc gia đó trong cuộc cạnh tranh khu vực cũng như quốc tế về vốn đầu tư và chuyển giao công nghệ. Bảo hộ sở hữu trí tuệ như vậy sẽ trở thành động lực chuyển giao ứng dụng công nghệ ở các nước mới phát triển.

Năm là, để thực hiện chính sách phát triển kinh tế chống lại nguy cơ bị tụt hậu, các nước phát triển và ngay cả các nước đang phát triển cần phải có một hệ thống bảo hộ pháp lý phù hợp, nhằm khuyến khích ứng dụng và cải tiến công nghệ trong nước. Như vậy, một hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ có hiệu quả là một yếu tố để phát triển đất nước.

Biện pháp để đạt được mục tiêu trên là thông qua việc vận hành hệ thống các quy phạm pháp luật mà xây dựng và duy trì một lĩnh vực hoạt động gọi là hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong đó quan hệ giữa các chủ thể liên quan tới đối tượng mang nội dung quan hệ quyền và nghĩa vụ và các quan hệ đó được điều chỉnh sao cho phù hợp với xu thế phát triển kinh tế, xã hội. Nguyên tắc chung của các hệ thống này là thông qua việc thừa nhận và bảo vệ của pháp luật đối với các quyền sở hữu trí tuệ. Mà chủ thể các quyền đó(người nắm giữ quyền) được đảm bảo các điều kiện thuận lợi nhất trong một thời gian nhất định chủ đề khai thác, nhằm không những bù đắp các chi phí đầu tư tạo ra giá trị của các đối tượng đó mà còn có thể thu lợi nhuận để tiếp tục tạo ra các thành tựu mới.

 

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299