Sở hữu trí tuệ và thu nhập
Chat Zalo
Chat ngay

Sở hữu trí tuệ và thu nhập

Tác giả: ISOCUS | 22-05-2017, 5:25 pm
Ảnh hưởng đến mức độ thu nhập: theo nghiên cứu kinh tế lượng của Maskus và nhiều người khác...

Ảnh hưởng đến mức độ thu nhập: theo nghiên cứu kinh tế lượng của Maskus và nhiều người khác thì có một liên hệ rõ rệt giữa mức độ thu nhập của một nước và cường độ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ấy.

Sở hữu trí tuệ và phát triển

Sự cần thiết phải có quyền sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ là gì?

Ở nhiều nước có thu nhập còn rất thấp thì hầu như quyền sở hữu trí tuệ có lỏng lẻo đi ít thì thu nhập lại cao hơn ở những nước có thu nhập trung bình, thu nhập tăng lên thì quyền sở hữu trí tuệ cũng cao hơn. Tại nhiều nước đã phát triển có thu nhập cao nhất thì quy mô và cường độ của quyền sở hữu trí tuệ cũng là lớn nhất.

Ảnh hưởng đến chênh lệch thu nhập trong nước : ở đa số các quốc gia đang phát triển những người có thu nhập thấp chỉ có thể sử dụng những loại hàng hóa tân thời( chẳng hạn như phần mềm máy tính) bằng cách sao chép ” lậu” vì thế thắt chặt quyền sở hữu trí tuệ trên thực tế sẽ giúp duy trì, hay có khi mở rộng thêm sự chênh lệch giàu nghèo.

+ Quyền sở hữu trí tuệ đối với nhập khẩu:

Ảnh hưởng của quyền sở hữu trí tuệ đến xuất nhập khẩu tùy thuộc vào hai yếu tố chính là khả năng bắt chước và cơ cấu công nghiệp.

Nếu khả năng bắt chước là kếm thì thắt chặt quyền sở hữu trí tuệ sẽ không làm thay đổi mức sản xuất trong nước và do đó sẽ không ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu. Mặt khác nếu khả năng này cao, thì thắt chặt quyền sở hữu công nghệ cho nước ngoài sẽ tạo thêm chướng ngại cho các nhà sản xuất trong nước, do đó sẽ ảnh hưởng nhiều đến khối lượng ngoại thương.

Quyền sở hữu công nghiệp thể hiện ý nghĩa quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu. Các văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp chỉ có giá trị trong một phạm vi lãnh thổ nhất định, thông thường là lãnh thổ quốc gia. Do đó khi muốn xuất nhập hàng hóa vào lãnh thổ quốc gia khác, các doanh nghiệp phải lưu ý mở rộng phạm vi bảo hộ của văn bằng hoặc phải kiểm tra xem hàng hóa mà mình kinh doanh hoặc có ý định kinh doanh có vi phạm quyền sở hữu của người khác không, nếu không thì phải chịu những hậu quả pháp lý, kinh tế không lường trước được.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299