Sở hữu trí tuệ là gì ?

Sở hữu trí tuệ là gì ?

Tác giả: ISOCUS | 22-05-2017, 5:25 pm
Sở hữu trí tuệ là các sáng tạo của trí tuệ mà đối với chúng nhà nước dành cho...

Sở hữu trí tuệ là các sáng tạo của trí tuệ mà đối với chúng nhà nước dành cho các cá nhân sự kiểm soát độc quyền trong một thời gian nhất định nhằm ngăn chặn sự khai thác đối đượng một cách bất hợp pháp.

Sở hữu trí tuệ thường được hiểu gồm hai phần : Sở hữu công nghiệp và quyền tác giả và các quyền kế cận. Trong hiệp định thương mại Việt – Mỹ, quyền sở hữu trí tuệ bao gồm quyền tác giả và các quyền liên quan, nhãn hiệu hàng hóa sáng chế, thiết kế mạch tích hợp, tín hiệu thông tin mang chương trình mã hóa, bí mật thương mại (thông tin bí mật) kiểu dáng công nghiệp và quyền đối với giống thực vật.

Quyền sở hữu công nghiệp ở Việt Nam bao gồm các đối tượng sau đây :

Sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa là 5 đối tượng phát sinh quyền nếu đăng ký, còn bốn đối tượng bao gồm bí mật thương mại, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, quyền chống cạnh tranh không lạnh mạnh liên quan đến chủ sở hữu công nghiệp thì tự động được xác lập khi có đủ điều kiện do pháp luật quy định, không cần đăng ký như 5 đối tượng kể trên. Bản chất của quyền sở hữu công nghiệp là bảo hộ nội dung ý tưởng sáng tạo, chống lại việc khai thác bất hợp pháp ở quy mô công nghiệp.

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299