Sáng chế là gì?
Chat Zalo
Chat ngay

Sáng chế là gì?

Tác giả: ISOCUS | 22-05-2017, 5:25 pm
Sáng chế là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có trình...

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có trình độ sáng tạo, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội.

+ Giải pháp kỹ thuật được công nhận là mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới nếu giải pháp đó:

 • Không trùng với giải pháp nêu trong đơn sáng chế có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn hợp lệ sớm hơn:
 • Trước ngày ưu tiên/ ngày nộp đơn hợp lệ nếu đơn sáng chế chưa được bộ lộ công khai ở trong nước và nước ngoài dưới hình thức sử dụng hoặc mô tả trong bất cứ nguồn thông tin nào (các nguồn thông tin liên quan đến SC, GPHI) ở nước ngoài, các nguồn thông  tin khác(ấn phẩm, phim ảnh, truyền thanh, truyền hình, báo cáo khoa học, bài giảng, triển lãm).

+ Giải pháp kỹ thuật được công nhận là có trình độ sáng tạo, nếu giải pháp đó  :

 • Là kết quả của hoạt động sáng tạo
 • Không nảy sinh một cách hiển nhiên đối với người có trình độ trung bình trong lĩnh vực tương ứng

+ Giải pháp kỹ thuật được công nhận là có khả năng áp dụng, nếu căn cứ vào bản chất của giải pháp mô tả trong đơn sáng chế, có thể thực hiện được giải pháp đó trong điều kiện kỹ thuật hiện tại hoặc tương lai và thu được kết quả như nêu trong đơn.

+Đối tượng của sáng chế có thể là : 

 • Cơ cấu : Máy móc, thiết bị, dụng cụ, chi tiết, cụm chi tiết,..
 • Chất : Dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, vật liệu
 • Phương pháp : Quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm, quy trình điều chế chất

+ Đối tượng không được bảo hộ sáng chế : 

 • Ý đồ, nguyên lý và phát minh khoa học
 • Phương pháp phòng, chẩn đoán và chữa bệnh cho người, động vật
 • Giống động vật, thực vật
 • Phương pháp và hệ thống tổ chức và quản lý kinh tế, giáo dục, giảng dạy, đào tạo
 • Giải pháp chỉ đề cập đến hình dáng bên ngoài của sản phẩm, chỉ mang đặc tính thẩm mỹ mà không mang đặc tính kỹ thuật
 • Phương pháp luyện tập vật nuôi
 • Hệ thống ngôn ngữ, hệ thống thông tin, phân loại, sắp xếp tư liệu


Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299