Quản lý nhà nước về chất lượng tại Trung Quốc

Quản lý nhà nước về chất lượng tại Trung Quốc

Tác giả: ISOCUS | 19-04-2017, 5:58 pm
Khái quát hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến chất lượng Luật Chất lượng sản phẩm; Luật...

Khái quát hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến chất lượng
Luật Chất lượng sản phẩm; Luật Chất lượng Nông sản; Luật Kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu; Luật kiểm dịch động vật, thực vật (xuất, nhập); Luật Kiểm dịch y tế biên giới; Luật Vệ sinh thực phẩm; Luật Tiêu chuẩn hoá; Luật Đo lường; Dưới các luật này là hệ thống các văn bản pháp luật tương ứng.
Một số quy định khác về phân công quản lý chất lượng:
– Việc phân cấp quản lý chất lượng cũng được giao trách nhiệm cho cấp tỉnh giải quyết.
– Hệ thống kiểm soát chất lượng phụ thuộc vào 3 yếu tố:
+ Nhà nước kiểm soát: Yêu cầu là sản phẩm phải phù hợp phụ thuộc vào việc phát triển kinh tế  xã hội, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn, kết quả do một tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện;
+ Doanh nghiệp kiểm soát;
+ Cộng đồng xã hội (các Hội, Hiệp hội, các tổ chức xã hội khác).
 Quy định về chế độ Giấy phép an toàn chất lượng hàng nhập khẩu:
+ Liên quan đến an toàn vệ sinh, bảo vệ môi trường, bảo hộ lao động;
+ Danh mục hàng nhập khẩu thực hiện chế độ giấy phép an toàn chất lượng do Cục Kiểm nghiệm xuất nhập khẩu Trung Quốc xây dựng và ban hành;
+ Hàng thuộc “Danh mục” nhưng chưa được cấp Giấy phép an toàn chất lượng thì không được nhập khẩu.
– Quy định về bao gói nhãn mác: Theo Luật tiêu chuẩn an toàn và chất lượng sản phẩm, một số mặt hàng nhập khẩu yêu cầu phải được giám định và chứng nhận phù hợp với những tiêu chuẩn bắt buộc của quốc gia, những tiêu chuẩn mậu dịch trong nước và những tiêu chuẩn quy định trong hợp đồng. Một số sản phẩm nếu được cấp giấy chứng nhận chất lượng sẽ được dán nhãn an toàn sản phẩm.
Dấu chứng nhận bắt buộc: Chính phủ Trung Quốc vừa đưa vào hệ thống chứng nhận an toàn mới, áp dụng cho 132 mặt hàng. Với hệ thống này, các nhà sản xuất muốn xuất khẩu hoặc bán hàng ở Trung Quốc phải có được dấu CCC “China Compulsory Certification” (Chứng nhận bắt buộc của Trung Quốc) đối với hàng liên quan đến an toàn vệ sinh, bắt buộc phải kiểm tra gồm:
Lương thực, dầu ăn, thực phẩm, đồ chơi, mỹ phẩm, đồ điện; Những mặt hàng được xếp vào quản lý giấy phép an toàn chất lượng nhập khẩu; Hàng dễ biến chất hoặc hàng hóa rời; Hàng mà hợp đồng quy định tỷ lệ, thành phần, hàm lượng trong giấy chứng nhận kiểm nghiệm hàng hóa cấp; Đồ đựng, đóng gói dùng cho hàng nguy hiểm trong xuất nhập khẩu.
Một số yêu cầu cụ thể về giấy chứng nhận và kiểm tra hàng nhập khẩu vào Trung Quốc.
Những yêu cầu về nhãn mác: Theo Luật Trung Quốc về tiêu chuẩn an toàn và chất lượng sản phẩm, một số hàng nhập khẩu yêu cầu phải được giám định và chứng nhận phù hợp với những tiêu chuẩn bắt buộc quốc gia, những tiêu chuẩn nội thương và những tiêu chuẩn quy định trong hợp đồng. Một sản phẩm nếu được cấp giấy chứng nhận chất lượng sẽ được dán nhãn an toàn sản phẩm. Mọi hàng hóa lưu thông trên thị trường Trung Quốc đều phải có nhãn mác kèm theo các thông tin liên quan bằng tiếng Trung Quốc. Nhà nhập khẩu phải chịu phí dính nhãn, và nhãn chỉ được dính vào sản phẩm khi có sự đồng ý của Cơ quan Kiểm dịch hàng xuất khẩu Nhà nước thuộc AQSIQ.
Cơ quan quản lý chất lượng Trung Quốc 
Ủy ban Nhà nước về Giám sát, kiểm tra chất lượng và kiểm dịch Trung Quốc (AQSIQ) là cơ quan ngang Bộ và trực thuộc Quốc vụ viện.
Tại Trung ương, trực thuộc AQSIQ có hai tổ chức lớn, là Cơ quan quản lý hoạt động chứng nhận, Công nhận quốc gia, và Cơ quan Tiêu chuẩn hoá quốc gia.
Tại 31 tỉnh và các vùng kinh tế quan trọng, AQSIQ có 31 Cục trực thuộc, vừa có chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, vừa hoạt động dịch vụ kỹ thuật bao gồm chứng nhận sản phẩm, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và các hệ thống quản lý khác, kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu và kiểm dịch theo yêu cầu quản lý, và cũng thực hiện cả hoạt động giám định hàng hoá xuất nhập khẩu cho các hợp đồng thương mại.
Tại 31 tỉnh, có Cục Giám sát chất lượng và kỹ thuật là cơ quan trực thuộc Chính quyền địa phương cấp tỉnh, thực hiện công tác kiểm tra giám sát chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Các cơ quan này có mạng lưới đến cấp huyện, có quyền xử lý vi phạm. Về Tổ chức, cơ quan này do Chính quyền địa phương quản lý, về nghiệp vụ cơ quan này chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn của AQSIQ.
Với hệ thống tổ chức như trên, việc quản lý chất lượng SPHH trong sản xuất và nhập khẩu do AQSIQ trực tiếp điều hành (chứng nhận sản phẩm bắt buộc phải mang dấu hợp quy CCC, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hệ thống quản lý, công nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp, quản lý hoạt động của các tổ chức đánh giá sự phù hợp, kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu và kiểm dịch động thực vật). Việc quản lý chất lượng hàng hoá (công nghiệp, nông sản) do Chính quyền địa phương tổ chức thực hiện.
Việc phân công và phối hợp giữa các bộ ngành về quản lý chất lượng hàng hoá ở Trung Quốc không phức tạp như ở nước ta. Bộ Y tế của Trung Quốc chỉ quản lý dược phẩm theo quy định của Luật Dược, việc quản lý thực phẩm, mỹ phẩm do AQSIQ đảm nhiệm. Bộ Nông nghiệp không quản lý công tác kiểm dịch động thực vật, hoạt động này cũng như hoạt động quản lý chất lượng nông lâm thuỷ hải sản cũng thuộc trách nhiệm của AQSIQ. Quản lý chất lượng công trình xây dựng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Chất lượng, do cơ quan nhà nước khác đảm nhận, nội dung này không đòi hỏi sự phối hợp của AQSIQ.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299