Qúa trình xét nghiệm đơn nhãn hiệu hàng hóa

Qúa trình xét nghiệm đơn nhãn hiệu hàng hóa

Tác giả: ISOCUS | 30-11--0001, 12:00 am
Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa phải được xét nghiệm hình thức nhằm xác định xem đơn đó có đáp ứng được các yêu cầu của đơn hợp lệ hay không. Nếu đươc đáp ứng các yêu cầu của đơn hợp lệ, thì Cục sở hữu trí tuệ xác nhận ngày nộp đơn hợp lệ, số đơn hợp lệ, ngày ưu tiên của đơn và thông báo cho người nộp đơn quyết định chấp nhận đơn.

Để thực hiện xét nghiệm đơn nhãn hiệu hàng hóa cần thực đúng quy trình sau :

+ Xét nghiệm hình thức : 

  • Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa phải được xét nghiệm hình thức nhằm xác định xem đơn đó có đáp ứng được các yêu cầu của đơn hợp lệ hay không. Nếu đươn đáp ứng các yêu cầu của đơn hợp lệ, thì Cục sở hữu trí tuệ xác nhận ngày nộp đơn hợp lệ, số đơn hợp lệ, ngày ưu tiên của đơn và thông báo cho người nộp đơn quyết định chấp nhận đơn.
  • Các yêu cầu của đơn hợp lệ gồm có : Các yêu cầu chung, các yêu cầu cụ thể về hình thức và yêu cầu về tính thống nhất của đơn sở hữu công nghiệp.
  • Thời hạn xét nghiệm hình thức là 03 tháng kể từ ngày đơn đến Cục Sở Hữu Trí Tuệ.

+ Công bố đơn : 

  • Các đơn nhãn hiệu hàng hóa đã được công nhận là đơn hợp lệ đều được Cục Sở Hữu Trí Tuệ công bố trên công báo Sở hữu công nghiệp. Công báo này được ấn hành hàng tháng. Bất cứ ai có nhu cầu có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cung cấp bản in công báo và phải trả tiền mua công báo.

+ Xét nghiệm nội dung : 

  • Việc xét nghiệm nội dung được tiến hành khi đơn đã được chấp nhận là đơn hợp lệ và người nộp đơn đã nộp lệ phí xét nghiệm nội dung theo quy định. Thời hạn xét nghiệm nội dung đơn nhãn hiệu hàng hóa là 09 tháng, tính từ ngày thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.
  • Mục đích của việc xét nghiệm nội dung đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ là để xác định đối tượng nêu trong đơn có đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ mà luật pháp quy định hay không.

+ Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, đăng bạ: 

  • Căn cứ vào kết quả xét nghiệm nội dung, nếu đối tượng nếu trong đơn đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, thì Cục Sở hữu trí tuệ thông báo cho người nộp đươn kết quả xét nghiệm nội dung, nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ thì Cục sở hữu trí tuệ thông báo cho người nộp đơn kết quả xét nghiệm và yêu cầu nộp lệ phí công bố bằng văn bản bảo hộ.
  • Nếu người nộp đơn nộp các lệ phí nêu trên, thì Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành các thủ tục cấp văn bằng bảo hộ cho người nộp đơn, đăng bạ và công bố bằng văn bằng bảo hộ. Nếu người nộp đơn  không nộp lệ phí theo yêu cầu, thì đơn bị rút bỏ.


Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299