Hồ sơ đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích
Chat Zalo
Chat ngay

Hồ sơ đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích

Tác giả: ISOCUS | 22-05-2017, 5:25 pm
Hồ sơ đăng ký sáng chế giải pháp hữu ích bao gồm các tài liệu sau : Tờ khai...

Hồ sơ đăng ký sáng chế giải pháp hữu ích bao gồm các tài liệu sau :

 • Tờ khai yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế / giải pháp hữu ích(Tờ khai) được làm theo mẫu do cục SHCN ban hành và gồm (3) bản.
 • Bản vẽ, sơ đồ, bản tính toán (Nếu cần) để làm rõ thêm bản chất của giải pháp kỹ thuật nêu trong bản mô tả SC/GPHI, gồm (03) bản.
 • Bản tóm tắt SC/GPHI gồm 03 bản.
 • Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác, gồm (01) văn bản.
 • Giấy ủy quyền (nếu cần) gồm (01) bản.
 • Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm, nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế, gồm một (01) bản.
 • Chứng từ nộp phí, nộp đơn và phí công bố, gồm (01) bản.

+ Các tài liệu sau đây có thể nộp trong thời hạn (03) tháng tính từ ngày nộp đơn.

 • Bản tiếng Việt của bản mô tả SC/GPHI, yêu cầu bảo hộ và bản tóm tắt SC/GPHI, nếu trong đơn đã có bản tiếng Anh/Pháp/Nga.
 • Bản gốc của giấy ủy quyền, nếu trong đơn đã có bản sao.
 • Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm kể cả bản dịch ra tiếng Việt..

Bản mô tả SC/GPHI phải bộc lộ hoàn toàn bản chất của giải pháp kỹ thuật cần được bảo hộ.Trong bản mô tả phải có đầy đủ các thông tin đến mức căn cứ vào đó, bất kỳ người nào có trình độ trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng đều có thể thực hiện được giải pháp đó.

Bản mô tả SC/GPHI phải làm rõ tính mới, trình độ sáng tạo(nếu đối tượng cần được bảo hộ là sáng chế) và có khả năng áp dụng của giải pháp kỹ thuật cần được bảo hộ.

+ Bản mô tả SC/GPHI phải bao gồm các nội dung sau đây :

 • Chỉ số phân loại sáng chế quốc tế (Chỉ số PSQ)
 • Tên gọi của giải pháp kỹ thuật.
 • Lĩnh vực kỹ thuật thuộc lĩnh vực nói trên tại thời điểm nộp đơn (các giải pháp kỹ thuật đã biết).
 • Bản chất của giải pháp kỹ thuật.
 • Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo(nếu có)
 • Ví dụ thực hiện giải pháp kỹ thuật.
 • Những lợi ích có thể đạt được (hiệu quả của giải pháp kỹ thuật)

+ Yêu cầu bảo hộ nhằm xác định phạm vi (khối lượng )bảo hộ đối với sáng chế/ giải pháp hữu ích. Yêu cầu bảo hộ phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, phù hợp với phần mô tả và hình vẽ, trong đó phải làm rõ dấu hiệu mới của giải pháp kỹ thuật cần được bảo hộ.

+ Bản tóm tắt sáng chế/ giải pháp hữu ích để công bố một các vắn tắt bản chất của sáng chế/giải pháp hữu ích. Bản tóm tắt SC/GPHI phải bộc lộ những nội dung chủ yếu về bản chất của giải pháp kỹ thuật nhằm mục đích thông tin.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299