Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Chat Zalo
Chat ngay

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Tác giả: ISOCUS | 22-05-2017, 5:33 pm
Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm các tài liệu sau đây : Tờ khai yêu cầu...

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm các tài liệu sau đây :

 • Tờ khai yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp(Tờ khai được làm theo mẫu do cục SHCN ban hành) gồm (3) bản.
 • Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp, gồm ba (03) bản.
 • Bộ ảnh chụp hoặc bộ ảnh vẽ kiểu dáng công nghiệp, gồm sáu (06) bộ.
 • Bộ ảnh chụp hoặc bộ ảnh vẽ kiểu dánh công nghiệp, gồm 06 bộ.
 • Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (Giấy chứng nhận quyền thừa kế, giấy chứng nhận hoặc thỏa thuận chuyển giao quyền nộp đơn); Hợp đồng giao việc hoặc Hợp đồng lao động, gồm (01) bản.
 • Tài liệu xác nhận quyền sở hữu nhãn hiệu, nếu kiểu dáng công nghiệp có chứa nhãn hiệu, gồm (01) bản.
 • Giấy ủy quyền (nếu cần)
 • Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày tại triển lãm, nếu trong đơn có yêu cầu được hưởng ưu tiên theo điều ước quốc tế gồm 01 bản.
 • Chứng từ nộp phí, nộp đơn và phải công bố đơn, gồm một (01) bản.

Các tài liệu sau đây có thể được nộp trong thời hạn ba(03) tháng kể từ ngày nộp đơn:

 • Bản tiếng Việt của bản mô tả kiểu dáng công nghiệp, nếu trong đơn đã có bản tiếng Anh/Pháp/Nga của tài liệu đó.
 • Tài liệu xác nhận quyền sở hữu nhãn hiệu.
 • Bản gốc của Giấy  ủy quyền,nếu trong đơn đã có bản sao.
 • Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày tại triển lãm, kể cả bản dịch tiếng Việt.

Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp phải trình bày đầy đủ, rõ ràng bản chất của kiểu dáng công nghiệp và phải phù hợp với bộ ảnh chụp hoặc bộ hình vẽ và bao gồm các nội dung sau:

 • Tên sản phẩm hoặc bộ phận sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp;
 • Chỉ số phân loại kiểu dáng công nghiệp, Quốc tế (Theo thỏa ước Locarmo).
 • Lĩnh vực sử dụng của sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp.
 • Các kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết.
 • Liệt kê ảnh chụp hoặc hình vẽ.
 • Bản chất của kiểu dáng công nghiệp, trong đó cần nêu rõ đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết.

Bộ ảnh chụp hoặc hình vẽ phải thể hiện đầy đủ bản chất của kiểu dáng công nghiệp như đã được mô tả nhằm xác định phạm vi(Khối lượng) bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đó, ảnh chụp/hình vẽ phải rõ ràng và sắc nét, không được lẫn sản phẩm khác với sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ. Tất cả các ảnh chụp/hình vẽ phải theo cùng một tỉ lệ mỗi ảnh chụp/hình vẽ không được nhỏ hơn (90 x 120)mm và không được lớn hơn (210 X 297)mm.

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299