Hai quan điểm trái ngược nhau về quyền sở hữu trí tuệ (đối với Hiệp định TRIPS)
Chat Zalo
Chat ngay

Hai quan điểm trái ngược nhau về quyền sở hữu trí tuệ (đối với Hiệp định TRIPS)

Tác giả: ISOCUS | 22-05-2017, 5:25 pm
Quan điểm của Liên hiệp quốc và của các nước phát triển Đối với Liên hợp quốc, quyền sở...

Quan điểm của Liên hiệp quốc và của các nước phát triển

Đối với Liên hợp quốc, quyền sở hữu trí tuệ được xác định với tư cách là một nhân quyền phổ quát : Tất cả mọi người có quyền bảo vệ các lợi ích về tinh thần và vật chất có được từ bất cứ một sản phẩm nào mang tính khoa học, văn học hay nghệ thuật mà người đó là tác giả.

Quan điểm của các quốc gia phát triển coi việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ như là một phần thưởng cho sự thúc đẩy hoạt động sáng tạo và đổi mới sản phẩm trí tuệ. Những quốc gia phát triển cho rằng nếu không thực hiện việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thì sẽ làm cho các công ty mất dần đi khả năng đầu tư vào việc phát triển sản phẩm mới.

Quan điểm của các nước đang phát triển :

Quan điểm của nhiều quốc gia đang phát triển cho rằng sở hữu trí tuệ như là một loại sản phẩm công(public product). Việc tiếp cận dễ dàng sở hữu trí tuệ sẽ tạo điều kiện thúc đẩy đất nước phát triển giữa các quốc gia phát triển và quốc gia đang phát triển.

Các nước đang phát triển cho rằng : Quan điểm tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ có thể làm phương hại đến các nước đang phát triển. Bằng việc thúc đẩy sự bảo hộ mạnh mẽ hơn đối với tất cả các sản phẩm trí tuệ, các nước đang phát triển để duy trì sự tăng trưởng kinh tế lẫn trên thị trường toàn cầu ngày càng mang tính cạnh tranh.

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299