Chứng nhận ISO 22716 về thực hành sản xuất tốt đối với ngành sản xuất mỹ phẩm
Chat Zalo
Chat ngay

Chứng nhận ISO 22716 về thực hành sản xuất tốt đối với ngành sản xuất mỹ phẩm

Tác giả: ISOCUS | 01-07-2019, 9:26 am
ISO 22716 là tiêu chuẩn quốc tế về các thực hành sản xuất tốt (GMP) đối với ngành sản xuất mỹ phẩm và mô tả những nguyên tắc cơ bản của việc áp dụng GMP trong một cơ sở sản xuất các thành phẩm mỹ phẩm.

 

 TỔNG QUAN VỀ CHỨNG NHẬN ISO 22716:2007

 

ISO 22716 là tiêu chuẩn quốc tế về các thực hành sản xuất tốt (GMP) đối với ngành sản xuất mỹ phẩm và mô tả những nguyên tắc cơ bản của việc áp dụng GMP trong một cơ sở sản xuất các thành phẩm mỹ phẩm. Hướng dẫn này đưa ra lời khuyên có tổ chức và thiết thực về quản lý các nhân tố con người, kỹ thuật và hành chính ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

 

Các yêu cầu về GMP cần áp dụng được mô tả.

 

ISO 22716 gồm có tổng số 17 yêu cầu, bao gồm các yêu cầu quản lý cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, xây dựng, thiết bị, vv

 

ISO 22716: 2007 đưa ra hướng dẫn cho việc sản xuất, kiểm soát, lưu trữ và vận chuyển các sản phẩm mỹ phẩm.

 

Các hướng dẫn này bao gồm các khía cạnh chất lượng của sản phẩm, nhưng nói chung không bao gồm các khía cạnh an toàn cho nhân viên tham gia vào nhà máy cũng như không bao gồm các khía cạnh bảo vệ môi trường.

 

Các hướng dẫn trong tiêu chuẩn ISO 22716: 2007 không áp dụng cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển và phân phối thành phẩm.

 

Các hướng dẫn này nhằm cung cấp hướng dẫn về Thực tiễn sản xuất tốt cho các sản phẩm mỹ phẩm. Các nguyên tắc này đã được chuẩn bị cho ngành công nghiệp mỹ phẩm xem xét và có tính đến các nhu cầu cụ thể của ngành này. Các hướng dẫn này đưa ra những lời khuyên tổ chức và thực tiễn về việc quản lý các nhân tố con người, kỹ thuật và hành chính ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.


Những hướng dẫn này đã được viết để cho phép chúng được sử dụng sau dòng sản phẩm từ khi nhận hàng đến khi vận chuyển.

 

Dựa trên quản lý sản xuất từ nguyên liệu đến thành phẩm và quy trình để quản lý sự lệch hướng /loại bỏ / các khiếu nại và bố trí quy trình hệ thống quản lý.

 

Thay đổi, bao gồm đánh giá nội bộ và quản lý tài liệu. Các yêu cầu pháp lý thông qua việc tuân thủ các yêu cầu này và cùng một lúc.

 

Tuân thủ các yêu cầu phổ biến trong cộng đồng quốc tế có thể đảm bảo độ tin cậy về an toàn trong sản xuất mỹ phẩm từ các khách hàng.

 

Một cách để chứng minh sự tuân thủ GMP là thực hiện tiêu chuẩn quốc tế ISO 22716: 2007. ISO 22716 giới thiệu một cách tiếp cận hệ thống quản lý để ghi chép và điều chỉnh sản xuất, kiểm soát, lưu trữ, và vận chuyển các sản phẩm mỹ phẩm. Các hướng dẫn của tiêu chuẩn sẽ cung cấp cho tổ chức của bạn các phương pháp thực tiễn để quản lý nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

 

LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỞ HỮU CHỨNG NHẬN ISO 22716:2007

 

- Phòng ngừa và giảm thiểu hư hỏng sản phẩm;

 

- Nâng cao hiệu quả và sự phù hợp thực hiện đạt chứng nhận GMP của nhà máy;

 

- Cải tiến liên tục và Rủi ro mỹ phẩm và Quản lý rủi ro;

 

- Giải đáp thắc mắc của khách hàng phù hợp với việc đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ;

 

- Quản lý Chất lượng và tuân thủ an toàn trong chuỗi cung ứng;

 

- Một số nước ngoài mỹ phẩm được miễn trong việc đánh giá GMP (ví dụ, Iran GMP);

 

- Uy tín quốc tế cho lần đánh giá của khách hàng;

 

- Xuất khẩu sản phẩm mỹ phẩm cạnh tranh hơn trên cơ sở chứng minh khả năng cạnh tranh chất lượng quốc tế.

 

CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN

 

3 Personnel

3.1 Principle

3.2 Organization

3.3 Key responsibilities

3.4 Training

3.5 Personnel hygiene and health

3.6 Visitors and untrained personn

4 Premises

4.1 Principle

4.2 Types of area

4.3 Space

4.4 Flow

4.5 Floors walls, ceilings, windows

4.6. Washing and toilet facilities

4.7 Lighting

4.8 Ventilation

4.9 Pipework, drains and ducts

4.10 Cleaning and sanitization

4.11 maintenance

4.12 Consumables

4.13 Pest control

5 Equipment

5.1 Principle

5.2 Equipment design

5.3 Installation

5.4 Calibration

5.5 Cleaning and sanitization

5.6 Maintenance

5.7 Consumables

5.8 Authorizations

5.9 Back- up systems

6 Raw materials and packing mate

6.1 Principle

6.2 Purchasing

6.3 Receipt

6.4 Indentification and status

6.5 Release

6.6 Storage

6.7 Re-evaluation

6.8 Quality of water used in production

7 Production

7.1 Principle

7.2 Manufacturing operations

7.3 Packaging operations

8 Finished products

8.1 Principle

8.2 Release

8.3 Storage

8.4 Shipment

8.5 Returns

9 Quality control laboratory

9.1 Principle

9.2 Test methods

9.3 Acceptance criteria

9.4 Results

9.5 Out-of-specification results

9.6 Reagents, solutions, reference

9.7 Sampling

9.8 Retain sample

10 Treatment of product that is out of specification

10.1 Rejected finished products bulk products, raw materials and packaging materials

10.2 Reprocessed finished products and bulk products

11 Wastes

11.1 Principle

11.2 Types of waste

11.3 Flow

11.4 Containers

11.5 Disposal

12 Subcontracting

12.1 Principle

12.2 Types of subcontracting

12.3 Contract giver

12.4 Contract acceptor

12.5 Contract

13 Deviations

  1. Complaint and recalls

14.1 Principle

14.2 Product complaints

14.3 Product recalls

15 Change control

16 Internal audit

16.1 Principle

16.2 Approach

16.3 Follow –up

17 Documentation

17.1 Principlle

17.2 Type of document

17.3 Writing, approval and distributation

17.4 Revision

17.5 Archiving

 

 

 

CÁC YẾU TỐ CỐT LÕI CỦA ISO 22716

 

ISO 22716 có thể được coi là gồm 5 yếu tố cốt lõi:


Hệ thống quản lý chất lượng mỹ phẩm và tổ chức

 

Địa điểm và trang thiết bị

 

Thực hiện sản phẩm và quản lý vật liệu

 

Các sai lệch, khiếu nại và thu hồi

 

Cải thiện liên tục

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299