Tư vấn chứng nhận ISO 50001 ✔️ Hệ thống quản lý năng lượng
Chat Zalo
Chat ngay

Tư vấn - đào tạo - chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001

Dịch vụ Tư vấn ISO 50001:2018 - Chứng nhận ISO 50001:2018 của ISOCUS cung cấp: ✅ Cam Kết Tiến Độ. ✅ Chi Phí TRỌN GÓI (không phát sinh phụ phí). ✅ Chuyên Gia Cao Cấp. ✅ CAM KẾT 100% ĐẠT CHỨNG CHỈ. ✅ Giúp Doanh Nghiệp Tiết Kiệm Năng Lượng Tối Đa. ✅ Đào Tạo Thực Hành Áp Dụng Tiêu Chuẩn ISO. ✅ Chứng Chỉ ISO Công Nghệ 4.0 | Truy Xuất Online Toàn Cầu
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0937619299
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

 • Được tư vấn từ những chuyên gia giàu kinh nghiệm – đã từng tham gia nhiều dự án ISO 50001.
 • Chứng nhận ISO 50001 hiệu lực quốc tế.

Lợi ich của việc áp dụng ISO 50001

 • Cải tiến các hoạt động quản lý, điều hành nhằm giảm các chi phí đầu vào dành cho năng lượng.
 • Khuyến khích sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn năng lượng dựa trên các nguồn lực sẵn có.
 • Thúc đẩy các sáng kiến cải tiến liên quan đến sử dụng và tiêu thụ năng lượng.
 • Hướng tới sử dụng hiệu quả các thiết bị tiêu thụ năng lượng.
 • Giúp đưa ra các đánh giá và ưu tiên ứng dụng các công nghệ và thiết bị mới có tính năng tiết kiệm năng lượng.
 • Tạo điều kiện để so sánh, đo lường và lập báo cáo tiết kệm năng lượng.
 • Tạo môi trường thuận lợi nhằm truyền đạt thông tin về quản lý các nguồn năng lượng.
 • Góp phần phổ biến và nhân rộng các hành vi thực hành tiết kiệm năng lượng trong cộng đồng.
 • Hình thành mô hình thúc đẩy nâng cao hiệu quả năng lượng thông qua chuỗi cung cấp.
 • Giảm các tác động môi trường thông qua giảm phát thải carbon và các khí nhà kính khác.

NHẬN TƯ VẤN & BÁO GIÁ 

Tại đây

Nhận tài liệu tự áp dụng  ISO mới nhất : tại đây

Mọi thắc mắc liên quan tới tư vấn chứng nhận ISO 50001:2015 và các hệ thống quản lý khác quý khách hàng vui lòng bấm : 0937.619.299 để  được hỗ trợ trực tiếp từ chuyên gia thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Đối tượng áp dụng là tất cả tổ chức, đơn vị có mong muốn nâng cao hiệu quả năng lượng.

- Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc thiết lập, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý năng lượng, với mục đích hỗ trợ tổ chức tuân theo phương pháp tiếp cận hệ thống trong việc đạt được cải tiến liên tục hiệu quả năng lượng bao gồm hiệu suất năng lượng, sử dụng và tiêu thụ năng lượng.
- Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu áp dụng cho việc sử dụng và tiêu thụ năng lượng, bao gồm đo lường, hệ thống tài liệu và báo cáo, thiết kế và thực hiện mua sắm thiết bị, các hệ thống, quá trình và nhân sự đóng góp vào hiệu quả năng lượng.
- Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các biến số tác động đến hiệu quả năng lượng mà tổ chức có thể theoi dói và tạo ảnh hưởng. Tiêu chuẩn này không quy định tiêu chí hiệu quả cụ thể liên quan đến năng lượng.
- Tiêu chuẩn này được thiết kế để sử dụng độc lập, nhưng có thể thống nhất hay tích hợp với các hệ thống quản lý khác.
- Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi tổ chức mong muốn đảm bảo rằng tổ chức mình phù hợp với chính sách năng lượng đã tuyên bố và mong muốn chứng tỏ điều này với những tổ chức khác, sự phù hợp này được xác nhận bằng cách tự đánh giá và công bố sự phù hợp, hoặc thông qua việc chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng của một tổ chức bên ngoài.

Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

Chứng nhận ISO 50001 là gì?

ISO 50001 là tiêu chuẩn quản lý năng lượng (EnMS), giúp các tổ chức/doanh nghiệp có những cải tiến liên tục trong việc quản lý sử dụng năng lượng hiệu quả. Tiêu chuẩn này không mô tả các tiêu chí hiệu quả cụ thể mà nó đặt ra các yêu cầu để các tổ chức tham gia cam kết cải thiện năng lượng sử dụng một cách thường xuyên. Theo điều (3.9) Thuật ngữ và định nghĩa trong tiêu chuẩn ISO 50001 nêu rõ "Hệ thống quản lý năng lượng là tập hợp các yếu tố liên quan hoặc tương tác lẫn nhau để thiết lập chính sách năng lượng và các mục tiêu năng lượng, các quá trình, thủ tục để đạt được các mục tiêu đó".

Quy trình áp dụng tư vấn ISO 50001 - Hệ thống quản lý năng lượng?

Tương tự như các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác của tổ chức ISO, ISO 50001 được xây dựng dựa theo chu trình PDCA (plan - do - check - act) với các bước lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và cải tiến. Điều này đảm bảo cho hệ thống quản lý năng lượng của tổ chức được liên tục cải tiến ngày một hoàn thiện hơn. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để tổ chức có thể tích hợp Hệ thống quản lý năng lượng vào các hệ thống quản lý sẵn có của mình. Các bước triển khai hệ thông quản lý năng lượng được mô tả trong sơ đồ sau:

Quy trình PDCA trong hệ thống quản lý ISO 50001

 

PDCA Yêu cầu chung  

Đặc điểm nổi bật

 

Hoạch định Các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu
khác
Xem xét năng lượng
Đường cơ sở năng lượng
Chỉ số hiệu quả năng lượng
Mục tiêu, chỉ tiêu năng lượng và kế
hoạch hành động quản lý năng lượng
 

Nêu rõ cam kết của lãnh đạo cao nhất, trách nhiệm và quyền hạn của lãnh đạo đại diện
Thuật ngữ “sử dụng năng lượng đáng kể” được dùng cho thiết bị, quy trình, hệ thống hay khu vực sử dụng nhiều năng lượng hoặc có tiềm năng cải thiện năng lượng lớn.
Các biến liên quan ảnh hưởng đến tiêu thụ năng lượng
Đường cơ sở năng lượng là chuẩn định lượng để so sánh hiệu quả năng lượng.

Thực hiện  

Năng lực, đạo tạo và nhận thức
Trao đổi thông tin
Hệ thống tài liệu
Kiểm soát vận hành
Thiết kế
Mua năng lượng, dịch vụ, sản phẩm và thiết bị

Kiểm soát hoạt động bảo dưỡng được đưa vào kiểm soát vận hành.
Thiết kế mới hoặc sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bi, hệ thống và quy trình.
Kiểm tra  

Theo dõi, đo lường và phân tích
Đánh giá sự tuân thủ các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác
Đánh giá nội bộ
Sự không phù hợp, sự khắc phục, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa
Kiểm soát hồ sơ

Tập trung đo lường các biến ảnh hưởng và chỉ số hiệu quả năng lượng.
Cải tiến Xem xét của lãnh đạo Trách nhiệm thuộc về lãnh đạo cao nhất

 

Bước 1: Xây dựng chính sách năng lượng:

Chính sách năng lượng là kim chỉ nam cho việc áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý năng lượng của tổ chức sao cho tổ chức có thể  cải tiến  hiệu  quả  sử dụng  năng  lượng của mình. Chính sách can phản ánh sự cam kết của lãnh đạo cao nhất ve việc tuân thủ theo các yêu cầu của luật pháp và các yêu cầu khác được áp dụng, cam kết nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và không ngừng cải tiến. Đây là bước đầu tiên và là nền tảng để xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý năng lượng. Chính sách năng lượng phải được xem xét thường xuyên để đảm bảo hệ thống được thực hiện và đầy đủ.

Bước 2: Lập kế hoạch về quản lý năng lượng:

Đây là bước cơ bản trong việc xây dựng hệ thông quản lý năng lượng. Các công việc can thực hiện trong giai đoạn này bao gồm:

 • Xác định các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác về năng lượng mà tổ chức/doanh nghiệp phải tuân thủ, các yêu cầu này có thể bao gồm: các yêu cầu pháp luật của quốc tế, quốc gia; các yêu cầu pháp luật của khu vực/tỉnh/ngành; các yêu cầu pháp luật của chính quyền địa phương.
 • Xác định hiện trạng sử dụng năng lượng của tổ chức từ đó đánh giá và xác định những công đoạn tiêu thụ năng lượng đáng kể nhằm tìm ra những cơ hội cải tiến.
 • Xác định chỉ số hiệu quả  năng  lượng (EnPI) và đường  năng  lượng cơ  sở của doanh nghiệp. Chỉ số hiệu quả năng lượng và đường năng lượng cơ sở sẽ là thước đo độ hiệu quả của việc cải tiến hệ thông quản lý năng lượng.
 • Thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu và chuơng trình quản lý năng luợng. Mỗi chuơng trình cần mô tả cách thức để tổ chức đạt đuợc các mục tiêu và chỉ tiêu của mình, bao gồm cả thời gian, các nguồn lực cần thiết và nguời chịu trách nhiệm thực hiện các chuơng trình này.

Bước 3: Thực hiện điều hành:

Đây là giai đoạn đưa HTQLNL vào hoạt động. Những thông tin đau ra của bước lập kế hoạch sẽ được sử dụng trong việc thực hiện và điều hành. Các công việc can thực hiện gồm có:

 • Xác định  nhu  cầu đào  tạo,  tiến hành  đào  tạo, nâng cao nhân thức cho ban lãnh đạo cũng như người lao động.
 • Thiết lập và triển khai hệ thống thông tin nội bộ cũng như bên ngoài liên quan đến hệ thống quản lý năng lượng.
 • Xây dựng và kiểm soát  hệ thống tài  liệu, hồ  sơ phục  vụ  cho việc  kiểm soát hệ thống quản lý môi trường cũng  như cung  cấp thông tin đầu  vào cho việc xem xét của lãnh đạo sau này.
 • Xác đinh và tiến hành kiểm soát đối với các hoạt động của tổ chức liên quan đến việc tiêu thụ năng lượng đáng kể để đảm bảo các hoạt động này được tiến hành trong những điều kiện riêng biệt.
 • Các cơ hội để cải tiến hiệu suất sử dụng năng lượng can được xem xét trong quá trình thiết kế hoặc mua hàng của tổ chức.

Bước 4: Kiểm tra:

Giai đoạn này nhằm đánh giá tính hiệu quả của hệ thống và cung cấp dữ liệu cho xem xét của lãnh đạo. Giai đoạn này gồm các công việc:

 • Giám sát, đo lường và phân tích các yếu tố của hệ thống quản lý năng lượng nhằm đạt được các mục tiêu đã đặt ra, hiệu quả hoạt động của các quá trình so với các tiêu chí đã đặt ra.
 • Đánh giá sự tuân thủ đối với luật định hoặc các quy định khác mà  tổ  chức phải thực hiện.
 • Tiến hành định kỳ đánh giá  nội bộ trong tổ chức để đảm  bảo hệ thống phù hợp với các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 50001.
 • Tiến hành xác định các đem không phù hợp đã có hoặc có thể xảy ra, thực hiện sự khắc phục cần thiết, tiến hành các hành động khắc phục và hành động phòng ngừa.
 • Có quy trình kiểm soát hồ sơ

Bước 5: Xem xét của lãnh đạo:

Ban lãnh đạo của tổ chức cần định kỳ tiến hành xem xét dựa vào những dự liệu đo lường trong quá trình vân hành, kết quả đánh giá nội bộ, mục tiêu và chỉ tiêu đã đe ra từ đó đưa ra những thay đổi trong hệ thống quản lý năng lượng để phù hợp với tình hình mới.

NHẬN TƯ VẤN & BÁO GIÁ 

Tại đây

Nhận tài liệu tự áp dụng  ISO mới nhất : tại đây

Mọi thắc mắc liên quan tới tư vấn chứng nhận ISO 50001 và các hệ thống quản lý khác quý khách hàng vui lòng bấm : 0937.619.299 để  được hỗ trợ trực tiếp từ chuyên gia thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

+ Thông tin họ tên người liên hệ

+ Thông tin công ty : (Lĩnh vực sản xuất, ngành nghề kinh doanh)

+ Dịch vụ Yêu cầu

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Tư vấn - đào tạo - chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001
Dịch vụ Tư vấn ISO 50001:2018 - Chứng nhận ISO 50001:2018 của ISOCUS cung cấp: ✅ Cam Kết Tiến Độ. ✅ Chi Phí TRỌN GÓI (không phát sinh phụ phí). ✅ Chuyên Gia Cao Cấp. ✅ CAM KẾT 100% ĐẠT CHỨNG CHỈ. ✅ Giúp Doanh Nghiệp Tiết Kiệm Năng Lượng Tối Đa. ✅ Đào Tạo Thực Hành Áp Dụng Tiêu Chuẩn ISO. ✅ Chứng Chỉ ISO Công Nghệ 4.0 | Truy Xuất Online Toàn Cầu
icon zalo
0937.619.299