Chủ sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp tác giả sáng chế, giải pháp hữu ích

Chủ sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp tác giả sáng chế, giải pháp hữu ích

Tác giả: ISOCUS | 22-05-2017, 5:25 pm
Cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc được...

Cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc được chuyển giao văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa và các đối tượng sở hữu công nghiệp khác là chủ sở hữu sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp nhãn hiệu hàng hóa và các đối tượng sở hữu công nghiệp đó.

+ Người có quyền sử dụng hợp pháp tên gọi xuất xứ hàng hóa:

Cá nhân, pháp nhân các chủ thể khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ tên gọi xuất xứ hàng hóa là người có quyền sử dụng hợp pháp tên gọi xuất xứ hàng hóa đó.

+ Quyền của chủ sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp :

-Chủ sở hữu sáng chế, giải pháp hữu ích kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, hàng hóa có các quyền sau đây.

  • Độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp ;
  • Chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cho người khác.
  • Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu của mình phải chấm dứt hành vi xâm phạm và bồi thường thiệt hại.
  • Quyền sở hữu đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa có thể được để thừa kế hoặc chuyển giao cho người khác.

+ Quyền của người có quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hóa.

Người có quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hóa có các quyền sau đây :

  • Sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hóa cho các sản phẩm của mình
  • Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc người sử dụng bất hợp pháp tên gọi xuất xứ hàng hóa phải chấm dứt việc sử dụng bất hợp pháp đó và bồi thường thiệt hại.
  • Quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hóa không được chuyển giao cho người khác bằng bất cứ hình thức nào.

+ Nghĩa vụ của chủ sở hữu sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp:

Chủ sở hữu sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp có các nghĩa vụ sau đây:

  • Trả thù lao cho tác giả trong trường hợp tác giả không đồng thời là chủ sở hữu, nếu chủ sở hữu và tác giả không có thỏa thuận khác.
  • Nộp lệ phí duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ.
  • Sử dụng hoặc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cho người khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điều 802 của Bộ luật này.

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299