Cách lập bản mô tả bản tóm tắt sáng chế/ giải pháp hữu ích
Chat Zalo
Chat ngay

Cách lập bản mô tả bản tóm tắt sáng chế/ giải pháp hữu ích

Tác giả: ISOCUS | 22-05-2017, 5:25 pm
+ Bản mô tả sáng chế/ giải pháp hữu ích (Bản mô tả) cần thiết có các nội dung...

+ Bản mô tả sáng chế/ giải pháp hữu ích (Bản mô tả) cần thiết có các nội dung sau :

Tên sáng chế/ giải pháp hữu ích.Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập.Tình trạng kỹ thuật của sáng chế/ giải pháp hữu ích.Mô tả bản chất kỹ thuật của sáng chế/ giải pháp hữu ích.Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèo theo, nếu có.Ví dụ thực hiện sáng chế/ giải pháp hữu ích, nếu cần.Yêu cầu bảo hộ.

+ Tên sáng chế / giải pháp hữu ích : 

+ Tên sáng chế/ giải pháp hữu ích phải ngắn gọn, rõ ràng, thể hiện vắn tắt dạng đối tượng, chức năng hoặc lĩnh vực kỹ thuật và bản chất của đối tượng đó và phải phù hợp với bản chất của sáng chế/ giải pháp hữu ích như được thể hiện chi tiết ở phần ” Mô tả bản chất kỹ thuật của sáng chế/ giải pháp hữu ích” của bản mô tả

+ Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập :

Phải chỉ ra lĩnh vực kỹ thuật mà sáng chế / giải pháp hữu ích được sử dụng hoặc liên quan tới.

+ Tình trạng kỹ thuật của sáng chế/ giải pháp hữu ích.

Phải nêu các thông tin về các giải pháp kỹ thuật đã biết tính đến ngày ưu tiên của đơn tương tự(có cùng mục đích hoặc cùng giải quyết một số vấn đề kỹ thuật ) với sáng chế/ giải pháp hữu ích nếu trong đơn.Trên cơ sở các giải pháp đã biết đó, cần chỉ ra giải pháp có bản chất kỹ thuật gần giống nhất với sáng chế/ giải pháp hữu ích nêu trong đơn đề cập tới.

+ Mô tả bản chất kỹ thuật của sáng chế/ giải pháp hữu ích:

Phần mô tả được mở đầu bằng đoạn trình bày mục đích mà sáng chế/ giải pháp hữu ích cần đạt được hoặc vấn đề kỹ thuật của sáng chế/ giải pháp hữu ích cần phải giải quyết nhằm khắc phục các hạn chế.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299