Bằng độc quyền sáng chế(Patent)
Chat Zalo
Chat ngay

Bằng độc quyền sáng chế(Patent)

Tác giả: ISOCUS | 22-05-2017, 5:25 pm
Bằng độc quyền sáng chế được gọi là ” Bằng độc quyền sáng chế ” Bằng độc quyền sáng...

Bằng độc quyền sáng chế được gọi là ” Bằng độc quyền sáng chế ” Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 20 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ.

Văn bằng bảo hộ đối với giải pháp hữu ích được gọi là ” Bằng độc quyền giải pháp hữu ích “. Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ.

+ Quyền nộp đơn đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích..

Quyền nộp đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích được tạo ra khi tác giả thực hiện nhiệm vụ do tổ chức mà tác giả là thành viên giao cho hoặc được tác giả tạo ra chủ yếu sử dụng kinh phí, phương tiện vật chất của tổ chức, thì quyền nộp đơn sáng chế, giải pháp hữu ích đó thuộc về tổ chức giao việc hoặc tổ chức cung cấp kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả.

Nếu sáng chế, giải pháp hữu ích được tạo ra do tác giả thực hiện hợp đồng thuê việc tổ chức hoặc cá nhân khác, và trong hợp đồng không có thỏa thuận nào khác thì quyền nộp đơn sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kiểu dáng công nghiệp.

Người nộp đơn sáng chế, giải pháp hữu ích có thể chuyển giao quyền nộp đơn, kể cả đơn đã nộp, cho cá nhân, pháp nhân hoặc các chủ thể khác thông qua văn bản chuyển giao quyền nộp đơn.

 

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299