Ý nghĩa của đo lường năng suất

Ý nghĩa của đo lường năng suất

Tác giả: ISOCUS | 21-04-2017, 3:37 pm
Năng suất có ý nghĩa quan trọng để đánh giá sự phát triển hay suy thoái của một tổ...

Năng suất có ý nghĩa quan trọng để đánh giá sự phát triển hay suy thoái của một tổ chức hay nền kinh tế nếu xét ở tầm vĩ mô.

Như vậy, để có thể khẳng định được một doanh nghiệp đang phát triển hay suy thoái thì tất yếu phải đo lường được năng suất của doanh nghiệp đó. Việc đo và đánh giá năng suất là cần thiết vì:
– Đo năng suất cung cấp một cơ sở dữ liệu cho tổ chức để lập mục tiêu cũng như giám sát việc thực hiện.
– Đo năng suất giúp cho việc phát hiện những khu vực có vấn đề mà nếu không thực hiện các việc đo và đánh giá này thì chúng rất dễ bị bỏ qua.
– Phép đo năng suất có thể được sử dụng như các tiêu chuẩn để đánh giá hiệu quả thực hiện của tất cả các công việc và hoạt động kinh tế và có thể so sánh hiệu quả thực hiện của tổ chức với các đối thủ cạnh tranh và các tiêu chuẩn ngành.
– Đo năng suất cung cấp cơ hội để học hỏi và lôi kéo sự tham gia của mọi người vì đây là mối quan tâm chung của tổ chức. Nó cũng giúp cho việc huy động nguồn nhân lực trong tổ chức thông qua việc chia sẻ các thành quả về năng suất.
Đo lường năng suất là một bước quan trọng trong việc quản lý năng suất. Hoạt động Quản lý năng suất là Quá trình kiểm soát và điều chỉnh các kết quả của đầu ra (hàng hoá và dịch vụ) và các yếu tố của đầu vào (lao động, vốn, thiết bị, năng lượng, nguyên vật liệu, tổ chức quản lý…) sao cho hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ tăng trưởng trong trạng thái ổn định để đạt tới hiệu quả cao…
Năng suất được tính ở các cấp độ (doanh nghiệp, ngành kinh tế và ngành sản xuất hàng hoá – dịch vụ, quốc gia) với những chỉ tiêu đặc trưng tương ứng. Việc chọn hệ thống chỉ tiêu đặc trưng để tính và đánh giá năng suất ở từng cấp độ phụ thuộc vào mục tiêu và yêu cầu của quản lý và điều kiện thực tế cho phép.

Ở cấp doanh nghiệp thường sử dụng hệ thống chỉ tiêu đầy đủ, chi tiết hơn so với cấp ngành kinh tế vì ở đó việc tập hợp, xử lý số liệu của cả hệ thống. Ở cấp toàn bộ nền kinh tế (quốc gia) thì thường chỉ tập trung vào một số ít chỉ tiêu đặc trưng và cũng phụ thuộc vào khả năng tập hợp, xử lý số liệu từ các ngành kinh tế cấu thành. Từng thời kỳ, chính phủ và cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế xã hội sẽ công bố hệ thống chỉ tiêu đặc trưng (gồm những chỉ tiêu bắt buộc và không bắt buộc) để tính toán và đánh giá năng suất ứng với mỗi cấp độ.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299