Giới thiệu về MFCA
Chat Zalo
Chat ngay

Giới thiệu về MFCA

Tác giả: ISOCUS | 21-04-2017, 3:37 pm
MFCA (Material Flow Cost Accounting) – Quản lý chi phí dòng nguyên liệu. MFCA là một hệ thống để...

MFCA (Material Flow Cost Accounting) – Quản lý chi phí dòng nguyên liệu. MFCA là một hệ thống để đo lường dòng lưu chuyển nguyên vật liệu, lưu kho trong quá trình sản xuất.
Chúng ta nhận thấy MFCA thực chất là phương thức quản lý dòng nguyên vật liệu xuyên suốt từ quá trình lưu kho, diễn biến qua các công đoạn để trở thành sản phẩm cuối cùng (bán được) như mục đích mong muốn của doanh nghiệp và như vậy chính doanh nghiệp trên cơ sở kinh nghiệm, sự am hiểu các quá trình tạo sản phẩm sẽ có những quyết định cải tiến đúng đắn. Vấn đề là chọn lựa biện pháp để đạt được mục đích cải tiến một cách hiệu quả.

MFCA

Nguyên mẫu của MFCA được phát triển vào những năm 90 từ Học viện Quản lý và Môi trường (IMU) Augsburg của Đức. Tại Nhật bản, MFCA được điều chỉnh nhằm nâng cao tính hữu dụng qua việc phân loại nguyên vật liệu từ nguyên liệu thô và nguồn năng lượng, để từ đó đo lường việc sử dụng chúng trong quá trình sản xuất bằng cách cân bằng giữa lượng nguyên liệu đầu vào với lượng nguyên liệu thực sự hiện hữu trên sản phẩm nhằm xác định lượng nguyên liệu đã lãng phí để có những kế hoạch cải tiến thích hợp. Như trình bày ở hình trên, chi phí sản phẩm bao gồm cả những lãng phí từ nguyên vật liệu, năng lượng, nhiên liệu, chi phí sử dụng MMTB … (như cách tính toán truyền thống) nhưng với MFCA chúng ta sẽ tách được phần lãng phí và từ đó tiến hành phân tích để cải tiến nhằm tiết giảm chi phí.

Tiến hành tiêu chuẩn hóa MFCA, Tiểu ban kỹ thuật ISO/TC 207 Quản lý môi trường đã phát triển thành tiêu chuẩn ISO 14051 –Quản lý môi trường –Quản lý chi phí dòng nguyên liệu, Cơ sở chung, được ban hành vào năm 2011. MFCA được bổ sung vào bộ tiêu chuẩn ISO 14000 Hệ thống quản lý môi trường, bao gồm Đánh giá chu kỳ sống (ISO 14040, 14044), Đánh giá việc thực hiện môi trường (ISO 14031) và Quản lý khí gây hiệu ứng nhà kính (ISO 14064, 14065).
Mục đích của tiêu chuẩn ISO 14051 nhằm đưa ra những phương thức, cơ sở chung để quản lý môi trường bằng cách sử dụng hiệu quả nguyên vật liệu, nguồn năng lượng trong quá trình tạo ra sản phẩm có chủ định (positive product), tiêu chuẩn này không nhằm mục đích đánh giá chứng nhận.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299