Sự Khác Biệt Giữa ISO 45001: 2018 Thay Thế OHSAS 18001:2007

Sự Khác Biệt Giữa ISO 45001: 2018 Thay Thế OHSAS 18001:2007

Tác giả: ISOCUS | 07-01-2019, 10:26 am
ISO 45001 và OHSAS 18001 đều là Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp tuy nhiên hai tiêu chuẩn này khác nhau ở nơi ban hành, tính phổ biến cũng như các định hướng cho một Tiêu chuẩn được thừa nhận toàn cầu và dễ dàng tích hợp với các Tiêu chuẩn khác.
  1. ISO 45001 là gì?

- ISO 45001 vừa được ban hành vào ngày 12 tháng 3 năm 2018 và là tiêu chuẩn quốc tế mới về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

- ISO 45001 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và hướng dẫn sử dụng, cho phép các tổ chức cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh bằng cách ngăn chặn thương tích, bệnh tật, tính mạng liên quan đến công việc và chủ động cải thiện việc thực hiện OH&S.

Xem thêm >> Dịch vụ tư vấn iso 45001

- ISO 45001 áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào trên thế giới bất kể quy mô, loại hình hoặc tính chất của doanh nghiệp.

- ISO 45001 thay thế OHSAS 18001, tài liệu tham khảo trước đây của thế giới về quản lý OH&S (các tổ chức hiện được chứng nhận theo OHSAS 18001 đến ngày 12 tháng 3 năm 2021 sẽ được chuyển sang ISO 45001).

  1. ISO 45001 giống OHSAS 18001 như thế nào?

- Mục đích: Tạo ra khuôn khổ quản lý phòng ngừa thương tích, bệnh tật và tính mạng của nhân viên là như nhau đối với cả 2 tiêu chuẩn.

- Chu trình PDCA: Là nền tảng tạo ra nguyên tắc cho 2 tiêu chuẩn.

- Các điểm giống nhau khác: Nhiều yêu cầu được đề cập trong OHSAS 18001 mặc dù đã hợp nhất, xây dựng lại hoặc mở rộng, thì cũng được tìm thấy trong ISO 45001, bao gồm các yêu cầu chính sách; xác định các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác; mục tiêu cải tiến; yêu cầu nhận thức, năng lực; các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ hệ thống; các yêu cầu để theo dõi, đo lường, phân tích cách thức hoạt động và cải tiến của OH&S.

  1. Sự khác biệt giữa ISO 45001 và OHSAS 18001

Nội dung

ISO 45001:2018

OHSAS 18001:2007

Cơ quan ban hành

Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO

Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI)

Năm ra đời

2018

1999 (phiên bản đầu tiên)

Phạm vi

Tiêu chuẩn Quốc tế, phổ biến và áp dụng rộng rãi trong 165 nước thành viên của Ủy ban ISO

Tiêu chuẩn của Nước Anh, được phổ biến ra các nước khác

Cấu trúc Tiêu chuẩn

ISO 45001 xây dựng dựa trên hệ thống cấu trúc ISO cao - còn gọi là ISO High Level Structure (HLS), áp dụng cho tất cả các tiêu chuẩn ISO; giúp việc triển khai dễ dàng và hiệu quả hơn.

Không có cấu trúc High Level Structure

Xác định bối cảnh

Bối cảnh hoạt động: Điều khoản 4.1, ISO 45001 yêu cầu tổ chức xác định rõ bối cảnh bên ngoài và bối cảnh nội bộ, là một yêu cầu mới, tiến bộ để đảm bảo doanh nghiệp nhận thức được thực tại của chính doanh nghiệp từ đó thiết lập được một hệ thống phù hợp ngay từ ban đầu.

Không có

Xác định rõ nhu cầu và mong đợi của người lao động

Điều khoản 4.2, ISO 45001 giới thiệu việc tập trung vào nhu cầu và mong đợi của người lao động và sự tham gia của người lao động khi hoạch định hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Điều này là để xác định chính xác nhu cầu từ người lao động và thiết lập các biện pháp quản lý, kiểm soát vừa hiệu quả vừa thiết thực, không quan liêu.

Có hướng vào nhu cầu và mong đợi của người lao động tuy nhiên các điều khoản trong Tiêu chuẩn chưa nêu rõ

Sự tham gia và tham vấn của người lao động

Điều khoản 5.4, nêu rõ các yêu cầu về việc cần có sự tham gia và tham vấn của người lao động ngay từ khi hoạch định các biện pháp kiểm soát, thực thi, theo dõi, đo lường hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Có nêu ở khoản 4.4.3, tuy nhiên không nêu được các yêu cầu cụ thể chi tiết như các yêu cầu trong khoản 5.4 của ISO 45001

Quản lý rủi ro và cơ hội

Các điều khoản 6.1.1, 6.1.2.3, 6.1.4 đưa ra các yêu cầu về nhận diện rủi ro, cơ hội và hoạch định các quá trình để hạn chế rủi ro phát sinh, tận dụng được cơ hội. Doanh nghiệp phải xác định, xem xét và, khi cần thiết thực hiện các hành động để giải quyết bất kỳ rủi ro hoặc cơ hội nào có thể tác động (tích cực hoặc tiêu cực) tới mục tiêu đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đã thiết lập.

Quản lý cơ hội không được nhắc đến và chưa nêu rõ việc hoạch định kiểm soát các rủi ro ngay từ khi thiết lập, hoạch định hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Cam kết của  lãnh đạo

Khoản 5.1, ISO 45001 đã nhấn mạnh hơn vào sự tích cực tham gia và chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp của lãnh đạo cao nhất.

Chưa có điều khoản yêu cầu lãnh đạo đưa ra các cam kết về tính hiệu quả của hệ thống, cũng như đảm bảo lãnh đạo sâu sát với hệ thốngBình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299