Thách thức hiện nay đối với các nhà tuyển dụng, doanh nghiệp và chính phủ là đảm bảo rằng những kỳ vọng đó trở thành hiện thực. Đó là một nhiệm vụ quan trọng, được thực hiện dễ dàng hơn đáng kể nhờ các Tiêu chuẩn quốc tế giúp mọi người an toàn hơn trong nhà, tại nơi làm việc và trên hành trình của họ. 

Nhiều trong số này hoạt động như một phần của hệ thống các tiêu chuẩn quản lý ISO thống nhất, giải quyết các lĩnh vực từ an ninh thông tin ( ISO / IEC 27001 ) và an toàn thực phẩm ( ISO 22000 ), đến ISO 45001 - Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp được công bố gần đây .

Tiêu chuẩn quốc tế trấn an nhà tuyển dụng, người lao động và người tiêu dùng, cung cấp câu trả lời đã được thử và tin cậy cho bất kỳ tổ chức nào muốn cải thiện hiệu quả và an toàn của quy trình. 

Đối với nhiều người, việc được chứng nhận là một cách cho thế giới thấy rằng các dịch vụ hoặc sản phẩm của bạn đang đóng gói sức mạnh của các tiêu chuẩn. Mặc dù chứng nhận không bắt buộc, nhiều người chọn tham gia một chuyên gia độc lập để xác minh các quy trình và quy trình mà họ có tại chỗ. 

 

 

Nhưng những quy trình tồn tại để đảm bảo rằng các chuyên gia độc lập, thực sự chỉ là như vậy? Câu trả lời nằm ở sự công nhận, trong đó các cơ quan chứng nhận được tự đánh giá và phê duyệt để cung cấp dịch vụ chứng nhận . 

Các tổ chức chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động công nhận trên phạm vi toàn cầu, là  Hợp tác công nhận phòng thí nghiệm quốc tế  (ILAC) và  Diễn đàn công nhận quốc tế  (IAF). Họ cũng là những người đứng sau ngày công nhận thế giới hàng năm, được tổ chức mỗi năm vào ngày 9 tháng Sáu.

Chủ tịch của cả hai tổ chức đã nhắc lại tầm quan trọng của việc cung cấp một thế giới an toàn hơn và cách công nhận có thể hỗ trợ chính phủ, cơ quan quản lý và doanh nghiệp, nhằm mục đích giữ mọi người an toàn hơn trong công việc, cuộc sống gia đình, hành trình của họ và tất cả các phần khác của cuộc sống. 

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo  trang web Ngày công nhận thế giới , nơi bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin từ ILAC và LAF, cũng như một tài liệu cho thấy cách kiểm tra, kiểm tra và chứng nhận được công nhận đang được sử dụng để mang đến một thế giới an toàn hơn.