Lợi ích của việc đánh giá chứng nhận iso 45001:2108
Chat Zalo
Chat ngay

Lợi ích của việc đánh giá chứng nhận iso 45001:2108

Tác giả: ISOCUS | 22-06-2019, 5:23 pm
Lợi ích của việc đánh giá chứng nhận iso 45001:2108

 

Hệ thống quản lý dựa trên ISO 45001:2018 sẽ cho phép một tổ chức cải thiện hiệu quả hệ thống quản lý An toàn sức khỏe, nghề nghiệp (OHS)

Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe, nghề nghiệp (OHS) dựa trên ISO 45001 sẽ cho phép một tổ chức cải thiện hiệu quả OHS của mình bằng cách:

 Xây dựng và triển khai chính sách và các mục tiêu về An toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHS)

• Thiết lập các quy trình có hệ thống, xem xét bối cảnh của nó, và có tính đến các rủi ro và cơ hội cũng như các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác

• Xác định các mối nguy hiểm và rủi ro OHS liên quan đến các hoạt động của tổ chức; tìm cách loại bỏ hoặc kiểm soát để giảm thiểu tác động tiềm tàng của chúng

• Thiết lập các biện pháp kiểm soát hoạt động để quản lý rủi ro OHS, các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác của tổ chức

• Tăng cao nhận thức về các rủi ro OHS trong tổ chức

• Đánh giá hiệu quả OHS và tìm cách cải tiến, thông qua các hành động thích hợp

• Đảm bảo công nhân/ người lao động đóng vai trò quan trọng, tích cực trong các vấn đề của OHS

Kết hợp các biện pháp này sẽ đảm bảo sự uy tín của một tổ chức/doanh nghiệp, là nơi an toàn để làm việc được phát huy và có nhiều lợi ích trực tiếp hơn, như:

• Cải thiện khả năng đáp ứng các vấn đề tuân thủ quy định

• Giảm chi phí xử lý cho các sự cố, rủi ro không mong muốn

• Giảm thời gian chết và chi phí gián đoạn hoạt động sản xuất

• Giảm chi phí bảo hiểm

• Giảm tỷ lệ vắng mặt và tỷ lệ thay đổi nhân sự

• Đạt được công nhận/ chứng nhận một trong những tiêu chuẩn quốc tế (điều này tăng sự ảnh hưởng đến khách hàng quan tâm đến trách nhiệm xã hội của họ, nâng cao hình ảnh của tổ chức/doanh nghiệp)Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299