ISO 45001 là gì? Hiểu đơn giản biết tường tận về ISO 45001

ISO 45001 là gì? Hiểu đơn giản biết tường tận về ISO 45001

Tác giả: ISOCUS | 05-12-2018, 4:25 pm
iso 45001 là gì? Sau đây là nội dung chi tiết đơn giản, dễ hiểu về iso 45001.

ISO 45001 là gì? Bạn đang tìm kiếm một câu trả lời đơn giản cho câu hỏi này?

Câu hỏi này xuất hiện rất thường xuyên và tổng quan này nhằm cung cấp cho bạn thông tin về lợi ích của ISO 45001 cũng như các yêu cầu của tiêu chuẩn, cấu trúc của nó và các bước hướng tới chứng nhận.

ISO 45001 Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp là gì?

Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, thường được gọi là OH & SMS, xác định khuôn khổ mà tổ chức quan tâm đến sức khỏe nghề nghiệp và an toàn của nhân viên. Nó đại diện cho một tập hợp các quy tắc, chính sách, quy trình, kế hoạch và thực hành để ngăn ngừa các nguy cơ sức khỏe và an toàn lao động và giảm thiểu rủi ro tại nơi làm việc. OH & SMS là duy nhất cho mọi tổ chức và nó phải phù hợp với các yêu cầu pháp lý, nguy hiểm sức khỏe nghề nghiệp và an toàn và quy trình kinh doanh được áp dụng trong tổ chức. ISO 45001 đại diện cho các thực tiễn tốt nhất trong việc thiết lập, triển khai và duy trì OH & SMS. Các yêu cầu và hướng dẫn của nó giúp một tổ chức thiết lập OH & SMS hiệu quả và tránh thiếu các yếu tố quan trọng theo cách này.

Nguồn gốc của ISO 45001

ISO 45001, Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp - Yêu cầu với hướng dẫn sử dụng, là tiêu chuẩn ISO cho các hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được công nhận và triển khai trên toàn thế giới. Tiêu chuẩn này được xuất bản vào năm 2018 để thay thế OHSAS 18001: 2007.

Trước khi xây dựng tiêu chuẩn hệ thống quản lý của ủy ban ISO, một "Nghiên cứu biện minh" đã được chuẩn bị để trình bày một trường hợp cho dự án được đề xuất. Liên quan đến sự phát triển của ISO 45001, nhu cầu của người dùng được xác định từ những điều sau đây:

  1. Nhu cầu của người dùng cho các yêu cầu của các tiêu chuẩn hệ thống quản lý được căn chỉnh tốt hơn, hoặc để cho phép "tích hợp" vào các hệ thống quản lý của tổ chức của họ. Điều này dẫn đến việc phát triển “Cấu trúc mức cao” (thường được gọi là “Phụ lục SL”) cung cấp một chuỗi điều khoản chung (cấu trúc), văn bản, thuật ngữ và định nghĩa cho các tiêu chuẩn hệ thống quản lý của nó. “Cấu trúc mức cao” này đã được áp dụng trong quá trình phát triển ISO 45001.
  2. Theo Khảo sát tiêu chuẩn và chứng nhận năm 2011 của Nhóm Dự án OHSAS, hiện có hơn 90000 chứng chỉ được cấp ở 127 quốc gia. Thực tế này chứng tỏ sự cần thiết cho một tiêu chuẩn ISO cho kỷ luật này.

“Nghiên cứu biện minh” đã xác định rằng ISO 45001 cần phải:

  • cho phép các tổ chức cung cấp môi trường làm việc an toàn và lành mạnh
  • là chung chung và có liên quan đến tất cả các loại và quy mô của các tổ chức, hoạt động trong mọi lĩnh vực và có thể đáp ứng các điều kiện địa lý, văn hóa và xã hội đa dạng
  • có khả năng được áp dụng cho phạm vi rộng nhất có thể của các tổ chức với mức độ trưởng thành khác nhau của OH & SMS của họ
  • xác định các thành phần thiết yếu của OH & SMS
  • cho phép các tổ chức chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu
  • cho phép các tổ chức xác định, đánh giá và kiểm soát rủi ro OH & S của họ và cải thiện hiệu suất OH & S của họ
  • phù hợp với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác (cụ thể là ISO 14001 cho các hệ thống quản lý môi trường).


Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299