ISO 22000/HACCP và những điều doanh nghiệp cần biết

ISO 22000/HACCP và những điều doanh nghiệp cần biết

Tác giả: ISOCUS | 29-06-2019, 3:45 pm
ISO 22000 là tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) xây, Tên đầy đủ là ISO 22000 Food safety management systems - Hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

ISO 22000 là tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) xây, Tên đầy đủ là ISO 22000 Food safety management systems - Hệ thống quản lý  vệ sinh an toàn thực phẩm.

ISO 22000 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, kết hợp các yếu tố quan trọng dưới đây nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong cả chuỗi thực phẩm từ nguyên liệu tới điểm tiêu thụ cuối cùng:
1.    Trao đổi thông tin tác nghiệp;
2.    Quản lý hệ thống;
3.    Các chương trình tiên quyết;
4.    Các nguyên tắc HACCP.
Bên cạnh, bộ tiêu chuẩn ISO 22000 còn có các tiêu chuẩn hỗ trợ việc áp dụng cũng như chứng nhận ISO 22000 sau:   
       - ISO 22001 
       - ISO/TS 22002    
       - ISO TS 22004 
       - ISO 22005 
       - ISO 22006 
Ở một số quốc gia khác, cơ quan chứng nhận ISO 22000 là một tổ chức dịch vụ kỹ thuật. Tuy cơ quan chứng nhận ở các quốc gia có sự khác nhau nhưng các bước tiến hành thủ tục chứng nhận ISO 22000 đều phải tuân theo các bước sau:

Bước 1: Tiếp xúc trao đổi thông tin 
Cần phải có cuộc tiếp xúc giữa cơ quan chứng nhận và khách hang nhằm mục đích trao đổi thông tin để thống nhất giữa 2 bên. Thông tin trao đổi gồm:
- Các yêu cầu cơ bản của việc chứng nhận
- Các bước của thủ tục chứng nhận
- Tiêu chuẩn ứng dụng
- Các chi phí dự tính
- Chương trình kế hoạch làm việc

Bước 2: Đánh giá sơ bộ chuẩn bị cho việc kiểm tra chứng nhận
- Tổ chức, doanh nghiệp gửi tới cơ quan chứng nhận: Đơn đăng ký chứng nhận, các kế hoạch ISO 22000, các tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc áp dụng ISO 22000
- Cơ quan chứng nhận cử chuyên gia phân tích đánh giá tình trạng thực tế về hồ sơ ISO 22000 nhằm phát hiện ra những điểm yếu của văn bản tài liệu và việc áp dụng hệ thống ISO 22000 tại thực địa. Sau khi kiểm tra và đánh giá sơ bộ, các chuyên gia phải chỉ ra được những vấn đề về hồ sơ tài liệu và thực tế áp dụng ISO 22000 cần chấn chỉnh để doanh nghiệp sửa chữa kịp thời. Bước đánh giá sơ bộ này rất có lời cho doanh nghiệp vì nó đóng vai trò hướng dẫn khuôn mẫu cho bước tiến hành đánh giá chính thức.

Bước 3: Kiểm tra đầy đủ các tài liệu về HACCP

Sau khi đã được đánh giá sơ bộ, các tài liệu này đã được hiệu chỉnh bao gồm:

- Kế hoạch ISO 22000, các tài liệu liên quan ISO 22000
- Thủ tục và chỉ dẫn công việc
 - Mô tả chi tiết sản phẩm
- Các tài liệu về giám sát, kiểm tra, thử nghiệm... về sản phẩm
- Bảng hỏi kiểm định ISO 22000

Bước 4: Đánh giá chính thức các tài liệu ISO 22000 

- Các  tài liệu ISO 22000 sẽ được đánh giá tính phù hợp của hệ thống ISO 22000 với các luật lệ, tiêu chuẩn liên qua được xác định, cụ thể là:   

+ Xem xét sự phù hợp với các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm
+ Thẩm tra và xác nhận các CCP
+ Các  hồ sơ và tài liệu có liên quan

- Sau khi xem xét, đánh giá chính thức các tài liệu, hồ sơ, chuyên gia đánh giá phải làm báo cáo đánh giá về các văn bản tài liệu và gửi 1 bản cho doanh nghiệp.
- Doanh nghiệp nhận được bản báo cáo đánh giá về các văn bản tài liệu, có trách nhiệm rà soát và sửa chữa.

Bước 5 : Đánh giá chính thức - Kiểm tra, thẩm định chất lượng tại thực địa

- Đoàn đánh giá sẽ kiểm tra và thẩm định, xem xét sự phù hợp của các hồ sơ với thực tế, kiến nghị sửa chữa và bổ sung các điểm không phù hợp.
- Trong khi kiểm tra chứng nhận tại thực địa, đoàn đánh giá sẽ xác định hiệu quả của hệ thống ISO 22000.
- Doanh nghiệp có vai trò là trình bày các ứng dụng thực tế của các thủ tục chương trình ISO 22000.
- Kết thúc kiểm tra tại thực địa, doanh nghiệp sẽ có cơ hội đưa ra ý kiến về những gì kiểm tra và tìm thấy  trong buổi họp kết thúc.

Bước 6: Thủ tục cấp chứng nhận HACCP

- Cơ quan chứng nhận sẽ cấp chứng nhận ISO 22000 cho khách hàng. Chứng nhận ISO 22000 có hiệu lực 3 năm.

 

Quý doanh nghiệp/tổ chức chưa biết cánh xây dựng hệ thống chất lượng, xây dựng bộ tài liệu chuẩn ISO,  đang băn khăn không biết bắt đầu từ đâu để áp dụng chuẩn ISO và nhận giấy chứng nhận từ tổ chức chứng nhận. vui lòng liên hệ ISOCUS để được hỗ trợ.

ISOCUS sẽ hướng dẫn quý doanh nghiệp/tổ chức các bước xây dựng hệ thống,  tài liệu chuẩn ISO, kết nối doanh nghiệp với tổ chức cấp giấy chứng nhận lớn giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí tối ưu nhất 

Liên hệ Hotline: 0978 679 199 - 0988 702 118 hoặc  Email:contacts@isocus.vn để được hỗ trợ nhanh nhất.

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299