ISO 22000 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Yêu cầu đối với bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi thực phẩm

ISO 22000 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Yêu cầu đối với bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi thực phẩm

Tác giả: ISOCUS | 21-12-2018, 2:51 pm
Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Yêu cầu đối với bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi thực phẩm

ISO 22000: 2005 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong đó một tổ chức trong chuỗi thực phẩm cần chứng minh khả năng kiểm soát các mối nguy an toàn thực phẩm để đảm bảo thực phẩm an toàn tại thời điểm tiêu thụ của con người.

Nó được áp dụng cho tất cả các tổ chức, bất kể quy mô, có liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của chuỗi thực phẩm và muốn thực hiện các hệ thống luôn cung cấp các sản phẩm an toàn. Các phương tiện đáp ứng mọi yêu cầu của ISO 22000: 2005 có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng các nguồn lực bên trong và / hoặc bên ngoài.

ISO 22000: 2005 chỉ định các yêu cầu để cho phép một tổ chức

- Để lập kế hoạch, thực hiện, vận hành, bảo trì và cập nhật hệ thống quản lý an toàn thực phẩm nhằm cung cấp các sản phẩm, theo mục đích sử dụng của chúng, an toàn cho người tiêu dùng,

- Để chứng minh sự tuân thủ các yêu cầu an toàn thực phẩm theo luật định và theo quy định hiện hành,

- Để đánh giá và đánh giá các yêu cầu của khách hàng và thể hiện sự phù hợp với các yêu cầu khách hàng đã thỏa thuận lẫn nhau liên quan đến an toàn thực phẩm, để tăng cường sự hài lòng của khách hàng,

- Để truyền đạt hiệu quả các vấn đề an toàn thực phẩm cho nhà cung cấp, khách hàng và các bên quan tâm có liên quan trong chuỗi thực phẩm,

- Để đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ chính sách an toàn thực phẩm đã nêu,

- Để chứng minh sự phù hợp đó với các bên quan tâm có liên quan và

- Để tìm kiếm chứng nhận hoặc đăng ký hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của mình bởi một tổ chức bên ngoài hoặc tự đánh giá hoặc tự tuyên bố tuân thủ ISO 22000: 2005.

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299