Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Tác giả: ISOCUS | 24-12-2018, 4:06 pm
Áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn iso 22000:2018 uy tín - nhanh gọn - Thủ tục đơn giản.

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 đề cập đến quản lý an toàn thực phẩm.

Hậu quả của thực phẩm không an toàn có thể nghiêm trọng và các tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm của ISO giúp các tổ chức xác định và kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm. Vì nhiều sản phẩm thực phẩm ngày nay liên tục vượt qua biên giới quốc gia, Tiêu chuẩn quốc tế là cần thiết để đảm bảo an toàn cho chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu.

 

 

Mục đích của ISO 22000

ISO 22000: 2018 đặt ra các yêu cầu cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và có thể được chứng nhận. Nó vạch ra những gì một tổ chức cần làm để chứng minh khả năng kiểm soát các mối nguy an toàn thực phẩm để đảm bảo thực phẩm an toàn. Nó có thể được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức nào bất kể quy mô hoặc vị trí của nó trong chuỗi thức ăn.

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Yêu cầu đối với bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi thực phẩm

Tài liệu này chỉ định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS) để cho phép một tổ chức tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào chuỗi thực phẩm:

a) Lập kế hoạch, thực hiện, vận hành, bảo trì và cập nhật một FSMS cung cấp các sản phẩm và dịch vụ an toàn, phù hợp với mục đích sử dụng của chúng;

b) Để chứng minh sự tuân thủ các yêu cầu an toàn thực phẩm theo luật định và theo quy định hiện hành;

c) Để đánh giá và đánh giá các yêu cầu an toàn thực phẩm của khách hàng được thỏa thuận lẫn nhau và để chứng minh sự phù hợp với họ;

d) Để truyền đạt hiệu quả các vấn đề an toàn thực phẩm cho các bên quan tâm trong chuỗi thực phẩm;

e) Để đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ chính sách an toàn thực phẩm đã nêu;

f) Để chứng minh sự phù hợp với các bên quan tâm có liên quan;

g) Để tìm kiếm chứng nhận hoặc đăng ký FSMS của nó bởi một tổ chức bên ngoài, hoặc tự đánh giá hoặc tự tuyên bố sự phù hợp với tài liệu này.

Tất cả các yêu cầu của tài liệu này là chung chung và được dự định áp dụng cho tất cả các tổ chức trong chuỗi thực phẩm, bất kể quy mô và độ phức tạp. Các tổ chức có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp bao gồm, nhưng không giới hạn ở các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất thức ăn chăn nuôi, người thu hoạch thực vật và động vật hoang dã, nông dân, nhà sản xuất nguyên liệu, nhà sản xuất thực phẩm, nhà bán lẻ và tổ chức cung cấp dịch vụ thực phẩm, dịch vụ ăn uống, làm sạch và dịch vụ vệ sinh, dịch vụ vận chuyển, lưu trữ và phân phối, nhà cung cấp thiết bị, làm sạch và khử trùng, vật liệu đóng gói và các vật liệu tiếp xúc thực phẩm khác.

Tài liệu này cho phép mọi tổ chức, bao gồm các tổ chức nhỏ và / hoặc kém phát triển (ví dụ: trang trại nhỏ, nhà phân phối đóng gói nhỏ, cửa hàng bán lẻ hoặc dịch vụ thực phẩm nhỏ) thực hiện các yếu tố phát triển bên ngoài trong FSMS của họ.

Tài nguyên bên trong và / hoặc bên ngoài có thể được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu của tài liệu này.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299