Chứng nhận ISO 45001 là gì? Điều kiện để đạt được chứng nhận?

Chứng nhận ISO 45001 là gì? Điều kiện để đạt được chứng nhận?

Tác giả: ISOCUS | 01-07-2021, 9:51 pm

Chứng nhận ISO 45001 là gì? Cần những điều kiện gì để đạt được chứng nhận? Đạt được nó có thực sự khó? Đây hầu như là những thắc mắc mà bất kỳ doanh nghiệp nào khi muốn chứng nhận ISO 45001 đều gặp phải. Hãy cùng ISOCUS tìm hiểu bài viết dưới đây để có được lời giải đáp.

Khái quát về tiêu chuẩn ISO 45001

Hằng năm trên thế giới có hàng triệu người lao động bị thương, bệnh tật liên quan đến công việc hoặc thiệt mạng do tai nạn nghề nghiệp. Các tổ chức quốc tế nhận thức được việc phải cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động. Vì vậy, tiêu chuẩn quốc tế mới ISO 45001 về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được ra đời. Vậy tiêu chuẩn ISO 45001 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 45001 là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Tiêu chuẩn này được ban hành vào ngày 12 tháng 3 năm 2018 cho phép các tổ chức chủ động trong việc cải thiện hiệu suất OH & S nhằm phòng ngừa rủi ro, ngăn chặn những thương tích cũng như thiệt hại liên quan đến sức khỏe của người lao động.

ISO 45001 được thiết lập để áp dụng cho tất cả các tổ chức, bất kể loại hình, quy mô hoặc tính chất, chỉ cần doanh nghiệp mong muốn áp dụng nhằm giảm thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc.

Tiêu chuẩn mới này sẽ thay thế cho OHSAS 18001, theo đó các tổ chức đã thực hiện chứng nhận OHSAS 18001 sẽ cần phải chuyển sang ISO 45001 vào cuối tháng 3 năm 2021.

Chứng nhận ISO 45001 là gì?

Chứng nhận ISO 45001 là việc doanh nghiệp được một tổ chức chứng nhận ISO đánh giá và cấp cho doanh nghiệp một Giấy chứng nhận ISO 45001. Điều này cũng đồng nghĩa rằng doanh nghiệp đó có một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phù hợp với các yêu cầu mà tiêu chuẩn ISO 45001 đề ra.

Kết quả của hoạt động chứng nhận này là Giấy chứng nhận ISO 45001 hay còn gọi là chứng chỉ ISO 45001.

Với chứng nhận ISO 45001 sẽ giúp hàng nghìn doanh nghiệp tạo ra một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động. Đây cũng là công cụ giúp ngăn ngừa thương tích, giảm thiểu các mối nguy tại nơi làm việc từ đó cải thiện hiệu suất tổng thể.

Mục đích của việc chứng nhận ISO 45001?

Khi tìm hiểu về tiêu chuẩn ISO 45001 hay chứng nhận ISO 45001, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng quan tâm đến mục đích mà tiêu chuẩn này muốn hướng đến cũng như việc đạt được chứng nhận này mang lại kết quả gì cho tổ chức họ.

Bảo vệ sức khỏe và an toàn nghề nghiệp là vấn đề trọng tâm xuyên suốt của bộ tiêu chuẩn ISO 45001. Vì vậy, mục đích mà chứng nhận ISO 45001 muốn hướng đến như sau:

 • Cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động
 • Thiết lập và triển khai các mục tiêu, chính sách về An toàn sức khỏe nghề nghiệp
 • Xây dựng quy trình có hệ thống nhằm xem xét các bối cảnh cũng như phát hiện các cơ hội, rủi ro và các yêu cầu pháp lý liên quan
 • Kịp thời phát hiện ra các mối nguy hiểm và rủi ro có thể phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Xây dựng các biện pháp để kiểm soát mối nguy trong vấn đề an toàn lao động
 • Đưa ra các biện pháp cải tiến thông qua các hành động phù hợp.

Điều kiện để doanh nghiệp đạt được chứng nhận ISO 45001?

Để đạt được chứng nhận ISO 45001 không phải quá khó, chỉ cần doanh nghiệp thực hiện đủ và đúng theo 2 điều kiện cơ bản sau:

Điều kiện thứ 1: Tìm hiểu, xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001

Để đạt được chứng nhận ISO 45001 thì doanh nghiệp cần phải tìm hiểu, xây dựng và áp dụng hệ thống của mình tuân thủ các yêu cầu mà tiêu chuẩn ISO 45001 đề ra.

Với mỗi doanh nghiệp thì sẽ có quá trình xây dựng, triển khai và áp dụng tiêu chuẩn theo các cách khác nhau tùy vào mức độ, tính chất, quy mô, nhân công… Tuy nhiên, ở bước này đa số các doanh nghiệp đều phải thực hiện một số công việc như sau: Xác định các yêu cầu pháp lý liên quan đến an toàn và sức khỏe lao động, xác định phạm vi, chính sách và mục tiêu OH & S, hoạch định rủi ro cũng như cơ hội, xác định các quy trình kiểm soát hoạt động. Doanh nghiệp cần lưu ý, có một số quy trình bắt buộc cần phải có và có một số quy trình sẽ được thiết lập nếu như doanh nghiệp thấy chúng cần thiết. Tất cả những hồ sơ, tài liệu hay hoạt động liên quan đến ISO 45001 cần được lưu trữ lại.

Sau khi doanh nghiệp đã thiết lập các quy trình và thông tin tài liệu cần thiết. Doanh nghiệp sẽ vận hành hệ thống để xác định xem hệ thống được thiết lập có đúng không, liệu có cần điều chỉnh hay thay đổi gì không.

Và kết quả của bước này là doanh nghiệp sẽ có một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 45001.

Điều kiện thứ 2: Đăng ký chứng nhận ISO 45001 ở một tổ chức chứng nhận

Sau khi đã áp dụng thành công hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 45001 thì bước tiếp theo doanh nghiệp cần đăng ký chứng nhận ISO 45001 tại một tổ chức chứng nhận uy tín. Sau khi đánh giá, tổ chức chứng nhận sẽ cấp cho doanh nghiệp Giấy chứng nhận ISO 45001. Giấy chứng nhận này sẽ là bằng chứng chứng minh sự tuân thủ của doanh nghiệp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001.

Thông thường, quy trình đánh giá chứng nhận sẽ chia làm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (xem xét tài liệu): Đây được xem là giai đoạn đầu của chứng nhận, các chuyên giá đánh giá của tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành xem xét các tài liệu để nắm bắt hệ thống cũng như các quy trình của tổ chức. Kết quả của giai đoạn này là đánh giá các tài liệu của doanh nghiệp bạn có tuân thủ các yêu cầu của ISO 45001 hay không.

- Giai đoạn 2 (đánh giá chứng nhận chính thức): Đây chính là giai đoạn quan trọng của quá trình đánh giá chứng nhận. Chuyên gia đánh giá sẽ thực hiện đánh giá quy trình, hệ thống và quan sát thực tế tại doanh nghiệp bạn nhằm xác định sự tuân thủ OH & S. Đặc biệt là việc vận hành hệ thống trên thực tế có đúng với những gì được viết ra ở tài liệu hay không.

Các chuyên gia đánh giá sẽ đánh giá dựa trên nguyên tắc khách quan, độc lập đồng thời tuân thủ theo các quy định của pháp luật về đánh giá chứng nhận.

Kết quả của quá trình đánh giá chứng nhận này là giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 45001:2018.

Giấy chứng nhận ISO 45001 có hiệu lực 03 năm và thời hạn giám sát tối thiểu 12 tháng/lần. Hết 03 năm, nếu đăng ký lại thì tổ chức chứng nhận sẽ thực hiện đánh giá chứng nhận lại.

Nếu kết quả đánh giá lại đạt yêu cầu thì tổ chức chứng nhận sẽ cấp cho doanh nghiệp Giấy chứng nhận ISO 45001 mới có hiệu lực 3 năm tiếp theo.

Quy trình chứng nhận ISO 45001

Để các doanh nghiệp có cái nhìn rõ hơn về quy trình chứng nhận ISO 45001, dưới đây chúng tôi xin giới thiệu qua các bước cơ bản mà hầu như các tổ chức chứng nhận nào cũng phải thực hiện để đánh giá và cấp giấy chứng nhận cho doanh nghiệp.

 • Bước 1: Đăng ký chứng nhận
 • Bước 2: Xem xét yêu cầu
 • Bước 3: Xem xét hợp đồng và lập kế hoạch chuẩn bị đánh giá
 • Bước 4: Xây dựng kế hoạch và chương trình đánh giá
 • Bước 5: Đánh giá giai đoạn 1
 • Bước 6: Đánh giá giai đoạn 2
 • Bước 7: Theo dõi hành động khắc phục (nếu có)
 • Bước 8: Thẩm xét hồ sơ đánh giá
 • Bước 9: Ra quyết định chứng nhận
 • Bước 10: Đánh giá giám sát định kỳ mỗi năm 1 lần.
 • Bước 11: Đánh giá chứng nhận lại trước khi hết hiệu lực chứng nhận 3 năm.

Để doanh nghiệp đạt được chứng nhận ISO 45001 không phải trong một sớm một chiều mà là cả quá trình lâu dài xây dựng và áp dụng. Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ thấy được những lợi ích bất ngờ khi áp dụng thành công tiêu chuẩn này. Vì vậy, hãy đăng ký chứng nhận ISO 45001 ngay bây giờ để đem đến cho doanh nghiệp bạn một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, từ đó thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển và bền vững trong tương lai.

Trên đây là các nội dung cơ bản nhằm giúp các doanh nghiệp có thể hiểu về chứng nhận ISO 45001 là gì? Nếu quý doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn, xây dựng, triển khai hay áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001, hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline 0937.619.299. ISOCUS đảm bảo hỗ trợ bạn hết mình và giúp bạn đạt được giấy chứng nhận một cách thuận lợi và nhanh chóng nhất.

Hãy quan tâm đến sự an toàn của nhân viên thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018! 

 

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299