Các yêu cầu chính của ISO 45001
Chat Zalo
Chat ngay

Các yêu cầu chính của ISO 45001

Tác giả: ISOCUS | 21-06-2019, 4:53 pm
Nếu quý Doanh nghiệp đang không biết bắt đầu từ đâu để thực hiện và nhận chứng nhận ISO 45001 - Hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ đào tạo và hướng dẫn quý doanh nghiệp từ A --> Z để hoàn thành chuẩn và nhận chứng chỉ. Kết nối doanh nghiệp với tổ chức chứng nhận ISO 40001:2018 UY TÍN- CHẤT LƯỢNG giúp giảm thời gian và chi phí cho quý doanh nghiệp

 

ISOCUS xin liệt kê các yêu cầu chính của ISO 45000 

 

 

Điều 1:

Phạm vi Điều này quy định các yêu cầu cho hệ thống quản lý và các kết quả dự kiến. ISO 45001 không chỉ hướng đến việc cung cấp một khuôn khổ cho hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S MS), mà còn hướng đến sự phòng ngừa rõ ràng các chấn thương và bệnh tật liên quan đến công việc, cũng như cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh. Đây là một điểm khác biệt căn bản so với OHSAS 18001 vì OHSAS 18001 hướng tới việc hỗ trợ và thúc đẩy các chuẩn thực hành OH&S tốt và cung cấp cho tổ chức “các yếu tố” của một hệ thống quản lý OH&S hiệu lực

 

Điều 2:

Tài liệu viện dẫn Không có tài liệu viện dẫn. Điều khoản này được giữ nguyên để duy trì số thứ tự nhất quán trong tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý của ISO

 

Điều 3:

Thuật ngữ và định nghĩa Các thuật ngữ và định nghĩa được liệt kê theo tầm quan trọng về khái niệm và không theo bảng chữ cái. Có một số định nghĩa mới và định nghĩa được sửa đổi từ OSHAS 18001. Cần phải xem xét điều khoản này kĩ càng vì một vài thuật ngữ là nền tảng cho các yêu cầu của tiêu chuẩn – ví dụ như “tham vấn – tìm kiếm quan điểm trước khi đưa ra quyết định”.

 

Điều 4:

Bối cảnh của tổ chức Đây là một điều khoản mới so với OSHAS 18001 nhưng là một phần của HLS, điều khoản này “tạo bối cảnh” cho tổ chức và phạm vi, ranh giới cho hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. ISO 45001 cần phải được nhất quán với định hướng chiến lược của tổ chức, đặt quản lý OH&S vào chức năng kinh doanh cốt lõi, thay vì là một chính sách độc lập.

Trong điều khoản này, tổ chức cần phải xác định các yếu tố nội bộ và bên ngoài có thể ảnh hưởng đến khả năng đạt được các kết quả dự kiến của HTQL OH&S. Các yếu tố bên ngoài có thể là sự bất ổn về kinh tếchính trị và xã hội; các yếu tố nội bộ có thể là việc tái cấu trúc, hoạt động mua lại hoặc sản phẩm mới. Tổ chức cũng cần phải xác định nhu cầu và kì vọng của “các bên quan tâm” về HTQL OH&S. Điều này có nghĩa là hệ thống không thể vận hành một cách độc lập – những người có mối quan tâm đến kết quả của OH&S MS – người lao động, các bên liên quan, cơ quan pháp lý, nhà thầu, v.v. cần phải được xem xét. Hầu hết các tổ chức sẽ xác định hai khía cạnh này như một phần trong quản lý rủi ro và cơ hội tổng thể (và/hoặc nếu họ có các tiêu chuẩn ISO khác), nhưng với ISO 45001, các vấn đề này cần được xét đến một cách rõ ràng cùng với kết quả dự kiến của HTQL OH&S. Sự bất ổn chính trị hoặc việc tái cấu trúc tổ chức sẽ có thể tạo rủi ro tới sự an toàn và sức khỏe của người lao động như thế nào? Hay những điều đó sẽ mang đến một cơ hội để cải thiện nơi làm việc? Phạm vi cuối cùng của HTQL OH&S phải được lập thành văn bản; điều này giúp chứng minh tính minh bạch của hệ thống quản lý. Sẽ là không thể chấp nhận được nếu tổ chức loại trừ một phần công việc kinh doanh hoặc cơ sở cụ thể ra khỏi phạm vi do có kết quả hoạt động về an toàn và sức khỏe yếu kém. Tổ chức cần ghi nhớ rằng mục tiêu của HTQL OH&S là phòng ngừa chấn thương và bệnh tật, cũng như cung cấp một nơi làm việc an toàn và lành mạnh. Việc loại trừ một phần công việc kinh doanh cụ thể sẽ làm giảm độ tin cậy tổng thể của tổ chức.

 

Điều 5:

Khả năng lãnh đạo và sự tham gia của người lao động Điều khoản này là nền tảng cho sự thành công của HTQL OH&S. Trong OHSAS 18001, ban lãnh đạo cấp cao chịu trách nhiệm đối với OH&S và được yêu cầu “bổ nhiệm” một thành viên để chịu trách nhiệm cụ thể cho OH&S. Ban lãnh đạo cấp cao trong ISO 45001 có trách nhiệm giải trình về việc phòng ngừa chấn thương và bệnh tật liên quan đến công việc, cũng như việc cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh (không chỉ đơn thuần là cung cấp để hỗ trợ cho một hệ thống quản lý). Điều này yêu cầu ban lãnh đạo cấp cao trực tiếp tham gia vào việc phát triển, dẫn dắt và thúc đẩy một văn hóa để hỗ trợ OH&S. Cũng cần phải chú ý đến khả năn lãnh đạo và văn hóa được coi là một mối nguy tiềm ẩn sau này trong tiêu chuẩn (6.1.2.1a). Ban lãnh đạo cấp cao cũng cần đảm bảo thiết lập một quá trình để người lao động được tham gia và tham vấn, điều này có thể bao gồm việc thành lập một ủy ban an toàn và sức khỏe. Ban lãnh đạo cấp cao cũng có trách nhiệm thiết lập, thực hiện và duy trì chính sách an toàn và sức khỏe. Nội dung bắt buộc cho chính sách này đã được cải thiện so với OSHAS 18001 và bao gồm các yếu tố như cam kết về sự tham vấn và tham gia của người lao động. Sự tham vấn với người lao động về chính sách an toàn và sức khỏe được đề cập đến ở phần sau của điều khoản này. Sự tham vấn và tham gia của người lao động được cải thiện đáng kể so với OSHAS 18001, vì OSHAS 18001 chỉ giới hạn sự tham gia vào việc nhận biết mối nguy và sự tham vấn về các thay đổi. Trong ISO 45001, sự tham vấn là việc tìm kiếm quan điểm trước khi đưa ra quyết định cùng với sự trao đổi thông tin hai chiều rõ ràng, còn sự tham gia là sự tham dự trong việc đưa ra quyết định. Cả hai điều này phải bao gồm người lao động không thuộc cấp quản lý. Tổ chức giờ đây phải cung cấp cơ chế, thời gian, đào tạo và nguồn lực cho sự tham vấn và tham gia của người lao động. Điều này bao gồm việc loại bỏ bất kì trở ngại hoặc rào cản nào như ngôn ngữ, khả năng biết chữ hoặc lo sợ trước việc bị trả thù.

 

Điều 6:

Hoạch định Việc nhất quán với cấu trúc HLS đã tạo ra một chút khác biệt cho công tác hoạch định. Vẫn có các yếu tố mà bạn có thể kì vọng và biết từ OSHAS 18001, ví dụ như nhận biết mối nguy, đánh giá, kiểm soát, các yêu cầu pháp lý và thiết lập mục tiêu, nhưng các yêu cầu của HLS về rủi ro và cơ hội đã mang đến một thách thức đối với ủy ban chuyên gia xây dựng ISO 45001. Để kết hợp HLS và mục tiêu của hệ thống quản lý OH&S, rủi ro và cơ hội đã được chia thành hai yếu tố: • Đánh giá rủi ro OH&S và rủi ro khác đối với hệ thống quản lý • Rủi ro OH&S là nguy cơ “thông thường” x mức độ nghiêm trọng • Rủi ro đối với hệ thống quản lý là các rủi ro thường liên quan đến rủi ro kinh doanh (tác động của sự không chắc chắn) nhiều hơn, như cao điểm trong luồng công việc, việc tái cấu trúc và các vấn đề bên ngoài như thay đổi trong nền kinh tế • Đánh giá cơ hội OH&S và các cơ hội khác đối với hệ thống quản lý OH&S • Cơ hội OH&S là (các) tình huống có thể dẫn đến sự cải tiến kết quả hoạt động của OH&S. Điều này bao gồm điều chỉnh công việc cho thích hợp với người lao động, loại bỏ các mối nguy, và các cơ hội khác cho việc cải tiến hệ thống quản lý OH&S, ví dụ như áp dụng ISO 45001. Các rủi ro và cơ hội cần phải được xác định trước khi có các thay đổi đã được hoạch định. Điều khoản này cũng nhấn mạnh hơn vào việc nhận biết các mối nguy liên quan đến bệnh tật về tâm lý (các điều kiện có hại cho tâm lý hoặc nhận thức) như khối lượng công việc, sự bắt nạt, khả năng lãnh đạo và văn hóa của tổ chức. Bên cạnh đó, việc nhận biết các mối nguy phải bắt đầu từ giai đoạn thiết kế khái niệm cũng như vòng đời thường xuyên của nơi làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị, quá trình, hoạt động, v.v. Các nguyên tắc phân tích tầm nhìn cũng được giới thiệu trong điều khoản này. Những kiến thức và thông tin mới về các mối nguy cần phải được xét đến.

 

Điều 7:

Hỗ trợ Điều khoản này bắt đầu với yêu cầu là tổ chức cần phải xác định và cung cấp các nguồn lực cần thiết để thiết lập, thực hiện và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý OH&S. Các nguồn lực này bao gồm nguồn nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng và nguồn lực tài chính. Nói một cách đơn giản, đây là một yêu cầu vô cùng quan trọng, đề cập đến tất cả nguồn lực OH&S cần thiết. Yếu tố năng lực của điều khoản này rất giống với OSHAS 18001, nhưng trong ISO 45001, trao đổi thông tin được chia thành nhận thức, trao đổi thông tin, trao đổi thông tin nội bộ và trao đổi thông tin với bên ngoài. ISO 45001 sử dụng thuật ngữ “thông tin dạng văn bản” thay cho “tài liệu” và “hồ sơ” được sử dụng trong OSHAS 18001. Điều này phản ánh các hình thức và phương thức sử dụng thông tin hiện đại – trên nền tảng đám mây, đa phương tiện, v.v. Tuy nhiên, một trong những động lực lớn nhất cho sự thay đổi này là việc nhận thấy rằng sự thực hiện HTQL OH&S đã dẫn đến tình trạng lạm dụng các quy trình dạng văn bản, tạo nên một loạt các tài liệu không cần thiết, quan liêu và không thực sự cải tiến kết quả hoạt động của OH&S

 

Điều 8:

Vận hành Điều khoản này được cải thiện đáng kể so với OSHAS 18001. Nó không chỉ loại bỏ “lựa chọn” sử dụng hệ thống cấp bậc kiểm soát, đưa việc sử dụng này thành một yêu cầu cụ thể, mà còn giới thiệu các khoản về mua sắm và thay đổi. Một trong những ưu điểm thực sự của OSHAS 18001 là tiêu chuẩn này công nhận rõ ràng rằng thay đổi cần phải được xét đến trong nhận biết mối nguy và đánh giá rủi ro. Tuy nhiên, “xét đến” thay đổi và chủ động quản lý thay đổi và hai điều rất khác nhau. Thay đổi mang đến những rủi ro và cơ hội thực sự cho tổ chức. ISO 45001 ghi nhận điều này và có một khoản dành riêng cho việc quản lý sự thay đổi. Tổ chức cần hoạch định cách thực hiện thay đổi để không dẫn đến các mối nguy mới (không thể lường trước) hay gia tăng rủi ro OH&S, đồng thời cần nhận biết cơ hội cho việc cải tiến kết quả hoạt động của OH&S mà sự thay đổi có thể mang lại. Điều khoản mới về mua sắm ghi nhận rằng rủi ro liên quan đến chuỗi cung ứng được quản lý hiệu lực nhất khi chúng được xét đến ở những giai đoạn đầu tiên của mua sắm – trước đấu thầu và đấu thầu. Kinh nghiệm đã cho thấy việc cố gắng quản lý rủi ro từ chuỗi cung ứng một khi nó đã đi vào vận hành là rất tốn kém và hạn chế về mặt hiệu lực. Với ISO 45001, tổ chức cần phải thiết lập các quá trình mua sắm phù hợp với OH&S MS, bao gồm xác định các tiêu chí OH&S trong việc lựa chọn nhà thầu. Các hoạt động mua sắm này phải được điều phối cùng với các nhà thầu. Một điểm mới trong mục này là thuê ngoài. Lại nhắc đến “bối cảnh” và độ tin cậy của một tổ chức, hội đồng chuyên gia đã quan ngại rằng một số hoạt động hoặc quá trình với rủi ro OH&S cao sẽ được thuê ngoài mà không có sự xem xét cẩn thận về ảnh hưởng của việc này đối với OH&S. Một tổ chức có trách nhiệm sẽ thiết lập biện pháp kiểm soát cho các chức năng được thuê ngoài để đạt được kết quả OH&S MS dự kiến. Các biện pháp kiểm soát có thể bao gồm yêu cầu mua sắm và hợp đồng, đào tạo và kiểm tra.

 

Điều 9:

Đánh giá kết quả hoạt động Điều khoản này cơ bản giống với OSHAS 18001, thay đổi lớn nhất là ở OSHAS 18001, đây là một “quy trình”, còn ở ISO 45001, giờ phải là một “quá trình”. Đây là một trong những thay đổi căn bản giữa OSHAS 18001 và ISO 45001. Trong khi việc giới thiệu “các quá trình” thể hiện một sự nhất quán với HLS, điều này cũng cho thấy một HTQL OH&S hiệu lực là một hệ thống được cải tiến thường xuyên . Một quá trình là một chu trình, nó nên thể hiện một chu trình PDCA (hoạch định, thực hiện, kiểm tra, hành động) và không ở trạng thái tĩnh. Vì vậy, ISO 45001 yêu cầu có quá trình cho sự tham vấn và tham gia, hoạch định, nhận biết mối nguy, đánh giá rủi ro và kiểm soát vận hành. Việc xem xét của ban lãnh đạo phải xem xét rủi ro, cơ hội và xu hướng trong các khía cạnh như sự tham vấn và tham gia của người lao động, để đảm bảo các khía cạnh này diễn ra hiệu lực, và đây là một phần trong trách nhiệm lãnh đạo của họ

 

Điều 10:

Cải tiến ISO 45001 không có yêu cầu liên quan đến “hành động phòng ngừa” như trong OSHAS 18001. Điều này là do toàn bộ tiêu chuẩn ISO 45001 đều nhằm mục đích phòng ngừa. Đồng thời, điều khoản này còn đề cập đến yêu cầu loại bỏ (các) nguyên nhân gốc rễ của sự cố và sự không phù hợp, thể hiện mục tiêu tổng thể của tiêu chuẩn là phòng ngừa chấn thương và bệnh tật, cũng như cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh. Tiêu chuẩn kết luận bằng việc nhấn mạnh sự thực là việc quản lý OH&S hiệu lực không phải là một quá trình tĩnh và nên được cải tiến thường xuyên cũng như hỗ trợ bởi một văn hóa chủ động. 

 

Nếu quý Doanh nghiệp đang không biết bắt đầu từ đâu để thực hiện và nhận chứng nhận ISO 45001 - Hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ đào tạo và hướng dẫn quý doanh nghiệp từ A --> Z để hoàn thành chuẩn và nhận chứng chỉ.  Kết nối doanh nghiệp với tổ chức chứng nhận ISO 40001:2018 UY TÍN- CHẤT LƯỢNG giúp giảm thời gian và chi phí cho quý doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ >>> TẠI ĐÂY

Liên hệ Hotline: 0978 679 199 - 0988 702 118 hoặc  Email:contacts@isocus.vn để được hỗ trợ nhanh nhất.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299