Biểu đồ Ra Quyết Định, ý nghĩa và ứng dụng của biểu đồ trong năng suất chất lượng

Biểu đồ Ra Quyết Định, ý nghĩa và ứng dụng của biểu đồ trong năng suất chất lượng

Tác giả: ISOCUS | 21-04-2017, 3:37 pm
1.Biểu đồ quá trình ra quyết định là gì? Biểu đồ ra quyết định (Process Decision Diagram) là một...

1.Biểu đồ quá trình ra quyết định là gì?Biểu đồ ra quyết định (Process Decision Diagram) là một công cụ được phát triển dựa trên nguyên tắc “Cái gì nếu”.

Người ta áp dụng nó để triển khai hoạt động và giải quyết các vấn đề ngẫu nhiên có thể phát sinh trong quá trình hoạch định và thực hiện các hành động cần thiết nhằm đảm bảo sự thành công.

2.Tại sao Biểu đồ quá trình ra quyết định có ý nghĩa?Biểu đồ quá trình ra quyết định cho phép bạn luôn sẵn sàng với những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình triển khai. Các giải pháp đối với những vấn đề này sẽ là những giải pháp được thảo luận và ưu tiên lựa chọn bởi nhóm. Đây như một phần của quá trình quyết định và tăng hiệu quả hoạt động.
3.Biểu đồ quá trình ra quyết định hỗ trợ như thế nào?Nó sẵn sàng đưa ra các quyết định hỗ trợ bạn cũng như xác định điểm dự đoán nơi quá trình có vấn đề và làm gì nếu vấn đề phát sinh trên thực tế.
4.Biểu đồ quá trình ra quyết định được áp dụng ở đâu?Bạn có thể áp dụng Biểu đồ quá trình ra quyết định đối với kế hoạch trong điều kiện hạn chế về nguồn lực (bao gồm cả thời gian).
5.Khi nào Biểu đồ quá trình ra quyết định có ý nghĩa?Biểu đồ quá trình ra quyết định nên được áp dụng khi việc lựa chọn các phương án là cần thiết để tránh tăng chi phí và trì hoãn liên quan tới các vấn đề phát sinh mà có thể phá hoại thành quả của bạn.
6.Biểu đồ quá trình ra quyết định đem lại lợi ích cho ai?Biểu đồ quyết định đem lại lợi ích cho trưởng nhóm dự án và nhómcủa anh ta/cô ta. Xét về tổng thể, nó mang lại lợi ích cho toàn tổ chức như một phương pháp kiểm soát thời gian và chi phí.

Để thiết lập Biểu đồ quyết định quá trình, bạn nên:
–           Thiết lập Biểu đồ cây
–           Tại điểm cuối (trên lá cây) đặt ra câu hỏi “Nên làm gì nếu không hoạt động?” (thường được vẽ dưới dạng đám mây)
–           Sử dụng Huy động trí tuệ tập thể để tìm kiếm các phương án có thể lựa chọn
–           Phân loại các phương án được lựa chọn hoặc không khả thi (thường được thể hiện bằng đám mây (đỏ) với dấu X nếu không khả thi và đám mây (xanh) với “dấu kiểm tra” nếu lựa chọn.

TIP : Biểu đồ quá trình ra quyết định được phát triển như một kỹ thuật xem xét khi phương án tốt nhất đã được quyết định. Nó là phương tiện nâng cao sự thành công.

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299