Biểu đồ Dòng trong năng suất chất lượng

Biểu đồ Dòng trong năng suất chất lượng

Tác giả: ISOCUS | 21-04-2017, 3:37 pm
Biểu đồ dòng chất lượng là gì? Biểu đồ dòng chất lượng là sự mô tả hình học về...
Biểu đồ dòng chất lượng là gì?
Biểu đồ dòng chất lượng là sự mô tả hình học về cách mà các yêu cầu về chất lượng được hiểu, xử lý, và biến đổi trong kiểm soát quá trình.
Nó bao gồm 4 giai đoạn chính sau:
– Định rõ và thu thập thông tin về yêu cầu của khách hàng
– Thiết kế thông tin kiểm soát quá trình quản lý (như, hướng dẫn công việc)
– Tiến hành công việc theo sự kiểm soát quá trình đã được thiết kế trong giai đoạn trước
– Kiểm tra nội bộ và thông qua khách hàng kết quả của các giai đoạn đã hoạch định, và cải tiến tại những nơi có cơ hội.?TIPBiểu đồ dòng chất lượng có thể được sử dụng để hoạch định khi bạn có thể áp dụng các công cụ khác một cách hiệu quả nhất như Biểu đồ Pareto, Biểu đồ kiểm soát và Biểu đồ quan hệ.2. Tại sao Biểu đồ dòng chất lượng có ý nghĩa?
Biểu đồ dòng chất lượng có ý nghĩa vì nó cho thấy các bước cần thiết và công cụ để biến đổi các yêu cầu của khách hàng thành các công việc hàng ngày.3. Biểu đồ dòng chất lượng hỗ trợ như thế nào?
Biểu đồ dòng chất lượng tạo ra bộ khung vững chắc cho vòng tròn cải tiến liên tục như là một phần trong hệ thống quản lý chất lượng hoặc môi trường của bạn (Hoạch định-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động). Nó có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu chế định của Chính phủ hoặc các tiêu chuẩn hướng dẫn về chất lượng môi trường.

4. Biểu đồ dòng chất lượng được áp dụng ở đâu?
Biểu đồ dòng chất lượng được áp dụng cho từng quá trình cụ thể khi có các khách hàng mới hoặc nhận được yêu cầu mới của khách hàng, liệu nó liên quan trực tiếp đến chất lượng sản phẩm/dịch vụ hay đến các vấn đề môi trường.

5. Khi nào Biểu đồ dòng chất lượng có ý nghĩa?
Nó được áp dụng khi thực tế không đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng.

6. Biểu đồ dòng chất lượng đem lại lợi ích cho ai?
Mục tiêu của Biểu đồ dòng chất lượng là giúp tổ chức đáp ứng các yêu cầu của khách hàng để tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác. Do đó, cả tổ chức và khách hàng đều nhận được lợi ích từ Biểu đồ dòng chất lượng.

Lưu ý
Biểu đồ dòng chất lượng có thể được áp dụng cho một chương trình mẫu để làm căn cứ tham khảo. Nó bao gồm sự mô tả chi tiết về mục tiêu chất lượng của dữ liệu. Về cơ bản, nó giúp trả lời các câu hỏi:
TẠI SAO dữ liệu được thu thập? BẰNG CÁCH NÀO nó được sử dụng?
CÁI GÌ sẽ được so sánh cùng? BẰNG CÁCH NÀO nó được làm sáng tỏ?
Cũng vậy, nó được sử dụng để cho phép bạn hiểu sự cần thiết sẵn có để đảm bảo các kỹ thuật phân tích thích hợp được lựa chọn.

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299