Bảo toàn nguồn lực trong năng suất chất lượng

Bảo toàn nguồn lực trong năng suất chất lượng

Tác giả: ISOCUS | 21-04-2017, 3:37 pm
Bảo toàn nguồn lực là gì? Bảo toàn nguồn lực là vấn đề liên quan tới trách nhiệm xã...
Bảo toàn nguồn lực là gì?

Bảo toàn nguồn lực là vấn đề liên quan tới trách nhiệm xã hội, năng suất và môi trường, dựa trên nhu cầu đảm bảo năng lực lâu dài của các nguồn lực. Vào những năm 70, Bảo toàn nguồn lực được tập trung vào nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên, vì con người, các chính trị gia và các nhà hoạch định chính sách bắt đầu hiểu rõ hơn những thách thức mà họ phải đối mặt nên Bảo toàn nguồn lực đã được mở rộng đối với tất cả các nguồn lực.
Biết mức độ sử dụng nguồn lực của tổ chức so với tỷ lệ sử dụng của thế giới, khu vực, địa phương và thấy sự tác động đến nguồn lực dự trữ là điều quan trọng.
Để đánh giá mức độ tác động đến các nguồn lực, bạn phải xem xét thực tế sử dụng thông qua các yếu tố khác nhau. Ví dụ, đối với nguồn tài nguyên thiên nhiên, bạn cần cân nhắc các yếu tố như không khí, nước, đất, v.v; sử dụng hiệu quả ở đâu và ô nhiễm ở đâu?
?TIP Bảo toàn nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện vẫn là bước đầu để tổ chức hoạt động hướng tới phát triển bền vững, đi từ lý thuyết đến thực tế.

Tại sao Bảo toàn nguồn lực có ý nghĩa?

Bên cạnh quan điểm về đạo đức và sinh thái học, Bảo toàn nguồn lực là một quyết định tài chính khôn ngoan. Nó hình thành mức hiệu quả và hiệu lực cho phép tổ chức kiểm soát chi phí tốt hơn, cải tiến hình ảnh trước công chúng và từng bước đảm bảo nguồn lực dài hạn.

Bảo toàn nguồn lực hỗ trợ như thế nào?

Bảo toàn nguồn lực hỗ trợ bạn về mặt tài chính thông qua việc giảm yêu cầu sửa chữa lại, giảm chi phí liên quan và chi phí đầu vào, đảm bảo sự cung ứng lâu dài. Nó cũng giúp bạn giảm các Tác động môi trường bằng việc phân bổ nguồn lực hợp lý. Thực tế, triết lý của Bảo toàn nguồn lực khuyến khích Mua sạch và Quản lý lãng phí.

Bảo toàn nguồn lực được áp dụng ở đâu?

Chính sách và các thủ tục bảo toàn nguồn lực nên được áp dụng đối với tất cả các nguồn lực sử dụng trong tổ chức. Đặc biệt quan trọng là những nguồn lực có khả năng bị đe dọa, hoặc từ hệ sinh thái hoặc cung ứng hạn chế.
Thực hiện Cân bằng nguyên liệu là cách tốt để biết bạn nên bắt đầu từ đâu.

Khi nào Bảo toàn nguồn lực có ý nghĩa?

Bảo toàn nguồn lực luôn luôn giúp ích cho tổ chức. Thường thì tổ chức sẽ nhận thấy triết lý khi nhân viên có xu hướng sắp xếp hợp lý hóa khu vực làm việc của họ. Mọi thứ không năng suất đều bị loại bỏ. Hơn thế, nó tạo ra sự hứng thú và nhiệt huyết trong công việc.
Bảo toàn nguồn lực đem lại lợi ích cho ai?
Tổ chức sẽ nhận được lợi ích mang tính kinh tế và môi trường từ Bảo toàn nguồn lực. Hơn nữa, cộng đồng và môi trường toàn cầu cũng có lợi từ việc giảm lượng tiêu tốn các nguồn lực.

Lưu ý
Bảo toàn nguồn lực có thể thiết lập mối quan hệ hợp tác mới giữa tổ chức của bạn với các bên có cùng quan điểm ở khu vực tư nhân và khu vực công. Khi hình thành điều được ưu tiên, cố gắng Huy động trí tuệ tập thể để xem mối quan hệ hợp tác này đem lại kết quả gì đối với hoạt động kinh doanh của tổ chức.


Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299