Bản đồ sinh thái

Bản đồ sinh thái

Tác giả: ISOCUS | 21-04-2017, 3:37 pm
Bản đồ sinh thái là gì? Bản đồ sinh thái là quá trình trực quan mà bạn có thể...
Bản đồ sinh thái là gì?

Bản đồ sinh thái là quá trình trực quan mà bạn có thể xác định vị trí nào trong nhà máy của bạn có các Khía cạnh môi trường một cách nhanh chóng và đơn giản. Bản đồ sinh thái là nói đến  biểu đồ có sử dụng Sơ đồ nhà máy để hình học hóa tình huống mà cần tập trung cải tiến hoạt động sản xuất và hiệu quả hoạt động môi trường.

Bắt đầu với Sơ đồ nhà máy- đó có thể toàn nhà máy hoặc khu vực nào đó trong nhà máy (miễn là bao quát được toàn bộ quá trình). Mỗi bản đồ sinh thái phải là một khu vực quản lý được (như, lập bản đồ sinh thái cho mỗi tầng) để có thể sử dụng một cách hiệu quả. Sử dụng một bản đồ sinh thái để lưu lại các vấn đề tại khu vực có liên quan như:
– Nước
– Không khí
– Chất thải rắn
– Năng lượng
– Nước thải
– Khác theo yêu cầu

Khi đã có Sơ đồ nhà máy, bạn nên đánh dấu những khu vực có khả năng phát sinh vấn đề. Vấn đề có thể là hiện hữu (rò rỉ, tỷ lệ chất thải nguy hiểm cao, tiếng ồn, v.v) hoặc cũng có thể là tiềm ẩn (có thể đổ tràn, lưu kho nguyên liệu nguy hiểm cao, v.v).
Bạn có thể sử dụng biểu tượng riêng để đánh dấu các vấn đề chính, có thể như sau:

Đường gạch chéo thể hiện vấn đề không cần ưu tiên, nên được theo dõi và xem xét lại trong tương lai
Vòng tròn đứt đoạn thể hiện vấn đề bình thường hoặc rủi ro thấp
Vòng tròn liền mạch thể hiện vấn đề nghiêm trọng. Có thể thay đổi độ dày của đường viền để mô tả sự phức tạp của vấn đề.
Vòng tròn liền mạch với đường chéo màu đỏ thể hiện vấn đề đặc biệt nghiêm trọng, có khả năng gây ra rủi ro cho hoạt động của nhà máy.

TIP Bản đồ sinh thái nhanh chóng cho thấy một lượng lớn thông tin. Nếu bạn sử dụng giấy Milar hoặc giấy sáp làm nền cho bản đồ, bạn có thể đánh dấu chồng lên nhau trên bản đồ các khu vực phát sinh nhiều vấn đề. Điều này có thể thay đổi sự ưu tiên trong giải quyết vấn đề.

Tại sao Bản đồ sinh thái có ý nghĩa?

Bản đồ sinh thái có ý nghĩa bởi nó cho phép sự thấu hiểu trực quan nhanh chóng nơi phát sinh vấn đề nghiêm trọng trong tổ chức. Người sử dụng không cần trải qua đào tạo đặc biệt và có thể biết cách sử ngay. Theo cách này, nguồn lực được sử dụng nhiều hơn trong giải quyết vấn đề chứ không phải xác định vấn đề.

Bản đồ sinh thái hỗ trợ gì?

Bản đồ sinh thái sẽ mang lại cho bạn bức tranh rõ ràng về khu vực có cơ hội cải tiến, và xác định các mối nguy lớn mà tổ chức của bạn hiện đang phải đối đầu. Một Bản đồ sinh thái tốt sẽ giúp bạn hoạch định và lựa chọn giải pháp tối ưu nhất đối với các vấn đề môi trường.

Bản đồ sinh thái được áp dụng tại đâu?

Nếu  hoạt động kinh doanh nhỏ, bạn có thể phác thảo Bản vẽ nhà máy (57-1) gồm toàn bộ hoạt động của tổ chức. Nếu hoạt động kinh doanh lớn, cần đảm bảo rằng mỗi Bản đồ sinh thái bao hàm đươc hết quá trình.

Khi nào Bản đồ sinh thái có ý nghĩa ?

Bản đồ sinh thái hữu ích khi bạn tiến hành xem xét các vấn đề môi trường bởi nó là cách xem xét rõ ràng hoạt động của chương trình cũng như các vấn đề đồng thời nêu bật được khu vực có cơ hội cải tiến. Bên cạnh đó, nó cũng hữu ích khi bạn theo dõi trong quá trình để có cái nhìn trực quan về hoạt động cải tiến.

Bản đồ sinh thái đem lại lợi ích cho ai?   

Bản đồ sinh thái đem lại lợi ích cho người quản lý dự án, nhưng đặc biệt là cho người quản lý các chương trình môi trường và công nhân sản xuất. Biểu đồ mạng nhện (73-1) là công cụ tốt để miêu tả thay đổi.

Lưu ý
Bản đồ sinh thái minh chứng một cách cụ thể nguồn lực và trình độ công nghệ của một doanh nghiệp nhỏ. Áp dụng được nó không đòi hỏi cao, đào tạo tương đối và cung cấp dụng cụ đầy đủ gồm giấy và bút chì.
Nên cập nhật Bản đồ sinh thái định kỳ để theo dõi kịp thời những chuyển biến trong quá trình cà nhận ra cơ hội và thách thức mới.

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299