07 lý do tại sao nên áp dụng ISO 45001 trong tổ chức, doanh nghiệp

07 lý do tại sao nên áp dụng ISO 45001 trong tổ chức, doanh nghiệp

Tác giả: ISOCUS | 05-12-2018, 4:46 pm
Giảm nhẹ nguy cơ sức khỏe và an toàn lao động và ngăn ngừa thương tích tại nơi làm việc là một trong những thách thức quan trọng nhất mà các công ty phải đối mặt.

Giảm nhẹ nguy cơ sức khỏe và an toàn lao động và ngăn ngừa thương tích tại nơi làm việc là một trong những thách thức quan trọng nhất mà các công ty phải đối mặt. Một trong những lợi ích lớn nhất của việc triển khai OH & SMS là nâng cao hình ảnh công cộng của công ty đi kèm với chứng nhận ISO 45001. Được chứng nhận ISO 45001 chứng minh rằng công ty của bạn thuộc về những doanh nghiệp quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của nhân viên. Điều này có thể mang lại mối quan hệ tốt hơn với khách hàng, công chúng và cộng đồng, nhưng nó cũng mang lại những lợi ích khác.

Cùng với hình ảnh công cộng tốt, nhiều công ty có thể tiết kiệm tiền thông qua việc triển khai Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Điều này có thể đạt được thông qua việc giảm sự cố dẫn đến chấn thương và có thể có được bảo hiểm với chi phí hợp lý hơn. Cải thiện này trong kiểm soát chi phí là một lợi ích mà không thể bỏ qua khi bạn đang đưa ra quyết định để thực hiện một OH & SMS.

ISO 45001 thực sự trông như thế nào?

ISO 45001 bao gồm mười một phần. Ba phần đầu tiên đại diện cho một giới thiệu về tiêu chuẩn, phạm vi và tham chiếu quy phạm của nó, và bảy phần khác chứa các yêu cầu cho Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Dưới đây là bảy phần chính về:

Phần 4: Bối cảnh của tổ chức. Phần này yêu cầu tổ chức xác định bối cảnh của nó về Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, bao gồm các bên quan tâm và nhu cầu cũng như mong đợi của họ. Nó cũng xác định các yêu cầu để xác định phạm vi của OH & SMS, cũng như các yêu cầu chung của OH & SMS.

Phần 5: Lãnh đạo. Điều khoản này của tiêu chuẩn yêu cầu quản lý hàng đầu để thể hiện sự lãnh đạo và cam kết với OH & SMS, cùng với việc xác định chính sách sức khỏe và an toàn lao động. Quản lý cấp cao cũng phải chỉ định các chủ sở hữu quy trình với các vai trò và trách nhiệm khác.

Phần 6: Lập kế hoạch. Phần lập kế hoạch xác định các yêu cầu để giải quyết các rủi ro và cơ hội, và các yêu cầu đối với phân tích rủi ro nghề nghiệp. Điều khoản này cũng bao gồm các yêu cầu về nhận dạng và đánh giá nguy cơ, xác định các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác, các mục tiêu và kế hoạch của OH & S để đạt được chúng.

Phần 7: Hỗ trợ. Điều khoản này xác định các yêu cầu đối với các quy trình hỗ trợ và các điều khoản về các nguồn lực cần thiết cho hoạt động hiệu quả của OH & SMS. Nó xác định các yêu cầu đối với con người, cơ sở hạ tầng, môi trường làm việc, theo dõi và đo lường các nguồn lực, năng lực, nhận thức, thông tin liên lạc và tài liệu.

Phần 8: Vận hành. Điều khoản này tập trung vào việc thiết lập các biện pháp kiểm soát hoạt động để loại bỏ các mối nguy hiểm về sức khỏe và an toàn lao động, quản lý các thay đổi và chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp.

Phần 9: Đánh giá hiệu suất. Mục đích của các yêu cầu được đặt trong điều khoản này là cung cấp cho tổ chức các cơ chế để xác định tính hiệu quả của QMS. Nó chứa các yêu cầu cho việc theo dõi và đo lường cần thiết, bao gồm đánh giá hiệu suất, nghĩa vụ tuân thủ, kiểm toán nội bộ và đánh giá quản lý.

Phần 10: Cải thiện. Phần cuối cùng của tiêu chuẩn xác định các yêu cầu để cải thiện liên tục của OH & SMS, bao gồm các yêu cầu để quản lý sự không phù hợp, các sự cố và các hành động khắc phục.

Các phần này dựa trên chu kỳ Kế hoạch-Do-Kiểm tra-Đạo luật, sử dụng các yếu tố này để thực hiện thay đổi trong các quy trình của tổ chức nhằm thúc đẩy và duy trì các cải tiến trong các quy trình.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299