Tư vấn chứng nhận ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường

Tư vấn chứng nhận ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường

Tác giả: ISOCUS | 08-01-2019, 3:32 pm
ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Việc áp dụng và chứng nhận theo ISO 14001 với một doanh nghiệp đảm bảo đơn vị đó có hệ thống quản lý tốt về Môi trường và có khả năng tuân thủ các yêu cầu pháp luật và yêu cầu liên quan khác về môi trường, giảm thiểu phát thải và ngăn ngừa ô nhiễm.

I. ISO 14000 LÀ GÌ?

ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý môi trườngdo Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Việc áp dụng và chứng nhận theo ISO 14001:2015 với một doanh nghiệp sẽ đảm bảo đơn vị đó có hệ thống quản lýtốt về Môi trường và có khả năng tuân thủ các yêu cầu pháp luật và yêu cầu liên quan khác về môi trường, giảm thiểu phát thải và ngăn ngừa ô nhiễm.

- Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cung cấp khuôn khổ đầy đủ cho một Hệ thống quản lý Môi trường, gồm:

 • Cam kết và triển khai Chính sách Môi trường,
 • Phân tích các khía cạnh môi trường, tác động môi trường và phát triển các biện pháp kiểm soát nhằm giảm thiểu phát thải và ngăn ngừa ô nhiễm.
 • Xác định, hoạch định áp dụng và đánh giá sự tuân thủ với các yêu cầu pháp luật và yêu cầu liên quan khác mà doanh nghiệp phải tuân thủ về môi trường.
 • Kiểm soát môi trường trong mọi hoạt động.
 • Xác định, chuẩn bị và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp về môi trường,
 • Điều tra sự cố môi trường, kiểm soát sự không phù hợp và thực hiện hành động khắc phục,
 • Hoạch định trách nhiệm, quyền hạn, cơ cấu và đảm bảo năng lực nhân sự về quản lý môi trường,
 • Trao đổi thông tin, kiểm soát tài liệu và hồ sơ, đánh giá nội bộ và xem xét hệ thống quản lý.

II. TỔ CHỨC ÁP DỤNG ISO 14001

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 có thể áp dụng cho tất cả mọi loại hình doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh không phân biệt quy mô. Các lĩnh vực có nhiều doanh nghiệp triển khai áp dụng ISO 14001 tại Việt Nam như Cơ khí, Điện – Điện tử, Dệt may và Giầy da, Nhựa chính xác. 

III. LỢI ÍCH  ĐẠT ĐƯỢC KHI DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG ISO 14001

Doanh nghiệp áp dụng Hệ thống quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 sẽ cung cấp niềm tin cho khách hàng rằng đơn vị đó có hệ thống quản lý tốt về bảo vệ môi trường và có khả năng tuân thủ các yêu cầu pháp luật và yêu cầu liên quan khác về môi trường, giảm thiểu phát thải và ngăn ngừa ô nhiễm.

Việc được chứng nhận theo ISO 14001:2015 cũng tạo điều kiện vượt qua các rào cản kỹ thuật và dễ dàng tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu hay xuất khẩu sang các thị tường khó tính trên thế giới. Bên cạnh đó, việc áp dụng ISO 14001 còn mang lại nhiều lợi ích khác như:

 • Tiêu chuẩn hóa toàn bộ hoạt động quản lý môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp,
 • Giảm tối đa các nguy cơ và các chi phí giải quyết các vụ bồi thường sự cố môi trường, các khoản phạt vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường,
 • Tăng cường uy tín, sự tin cậy, hài lòng, tin tưởng của khách hàng và bên quan tâm đối với hoạt động của doanh nghiệp,
 • Cải thiện hiệu quả tài chính của doanh nghiệp thông qua sự kết hợp các chương trình bảo vệ môi trường với tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn và cải tiến dòng chảy nguyên vật liệu.

IV. CÁC GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI ÁP DỤNG ISO 14001

B1: Hướng dẫn chuẩn bị triển khai Hệ thống QLMT

B2: Khảo sát thực trạng hoạt động quản lý Môi trường như đặc tính chất lượng sản phẩm, điều kiện hạ tầng, thực trạng hoạt động, nhu cầu quản lý của doanh nghiệp để xác định bối cảnh, nhu cầu quản trị nội bộ

B3: Đề xuất Mô hình  và Kế hoạch triển khai hệ thống QLMT

B4: Hướng dẫn đào tạo về nhận thức, diễn giải các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015

B5: Hướng dẫn phân tích bối cảnh, quá trình, rủi ro và cơ hội, các biện pháp kiểm soát và các tài liệu khác theo yêu cầu của tiêu chuẩn.

B6: Hướng dẫn áp dụng và kiểm soát áp dụng của Hệ thống QLMT.

B7: Hướng dẫn, đào tạo các đánh giá nội bộ, hỗ trợ thực hiện hoạt động đánh giá nội bộ; Hướng dẫn thực hiện xem xét HTQLMT.

B8: Hướng dẫn chuẩn bị và sẵn sàng cho đánh giá chứng nhận; Hướng dẫn thực hiện các thủ tục khắc phục sau chứng nhận để cấp chứng chỉ.

B9: Hướng dẫn duy trì đánh giá nội bộ, xem xét hệ thống, rà soát và cải tiến tài liệu, tái đào tạo và đào tạo bổ sung sau chứng nhận.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299