Chứng Chỉ ISO 14001 2015 Chứng Chỉ Môi Trường
Chat Zalo
Chat ngay

Chứng Chỉ ISO 14001 2015 Chứng Chỉ Môi Trường

Tác giả: ISOCUS | 02-08-2022, 10:08 am
Dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ iso 14001:2015. Chứng chỉ hệ thống quản lý môi trường đáp ứng yêu cầu khách hàng, yêu cầu đối tác.

Hình ảnh về chứng chỉ ISO 14001:2015 - Chứng chỉ môi trường

Làm thế nào để đạt được chứng chỉ iso 14001:2015

Để đạt được chứng chỉ iso 14001 tổ chức, doanh nghiệp cần xây dựng và thiết lập hệ thống quản lý môi trường đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 14001 phiên bản mới nhất là 2015.

DANH MỤC TÀI LIỆU DỰ KIẾN
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG ISO 9001:2015 & 14001:2015

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

Danh mục tài liệu tích hợp hệ thống quản lý ISO 9001: 2015 & ISO 14001:2015

Điều khoản
ISO 9001:2015

Điều khoản
ISO 14001:2015

 

Quy trình phân tích bối cảnh và quản lý rủi ro

4.1, 4.2, 6.1

4.1; 6.1

 

Bảng phân tích bối cảnh và quản lý rủi ro

 

Phạm vi của HTQLCL & HTQLMT

4.3

4.3.1

 

Sổ tay chất lượng - môi trường

4.3

4.3

 

Chính sách chất lượng và môi trường

5.2

5.2

 

Mục tiêu chât lượng và môi trường

6.2

6.2

 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu của công ty năm 2022

 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu của các phòng ban năm 2022

 

Sơ đồ tổ chức/Quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng ban

5.3

5.3

 

Quy trình xác định các khía cạnh môi trường

 

 

 

6.1.2

 

Bảng xác định các khía cạnh môi trường/ Bảng xác định KCMT có ý nghĩa

 

Chương trình quản lý môi trường

 

Quy trình tiếp cận các yêu cầu pháp luật và đánh giá sự tuân thủ

 

 

6.1.3

 

Danh mục các yêu cầu pháp luật cần tuân thủ

 

Bảng đánh giá sự tuân thủ các yêu cầu pháp luật

 

 

Quy trình quản lý chất thải

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4

 

Danh mục chất thải

 

Hướng dẫn phân loại và quản lý chất thải

 

Sổ theo dõi vệ sinh môi trường

 

Quy trình quản lý hóa chất

 

Danh mục hóa chất sử dụng

 

Hướng dẫn lưu trữ và bảo quản hóa chất/bảng MSDS

 

Quy trình tham vấn và trao đổi thông tin

 

 

7.4

 

 

Sổ theo dõi trao đổi thông tin

 

Quy trình bảo dưỡng máy móc thiết bị

7.1.3

7.1.3

 

Danh mục máy móc thiết bị

 

Hồ sơ bảo dưỡng, sửa chữa MMTB

 

Lý lịch máy móc thiết bị

 

Hồ sơ kiểm định, hiệu chuẩn MMTB

 

Quy trình tuyển dụng nhân sự

7.2

7.1

 

Đề nghị tuyển dụng

 

Biên bản phỏng vấn

 

Đánh giá kết quả thử việc

 

Quy trình đào tạo nhân sự

7.2

7.2

 

Phiếu đề nghị đào tạo

 

Kế hoạch đào tạo năm

 

Chương trình đào tạo

 

Danh sách nhân viên đào tạo

 

Phiếu đánh giá sau đào tạo

 

Báo cáo đánh giá kết quả đào tạo

 

Quy trình kiểm soát tài liệu

7,5

7,5

 

Danh mục tài liệu nội bộ

 

Danh mục tài liệu bên ngoài

 

Danh mục tài liệu lỗi thời

 

Sổ giao nhận tài liệu

 

Quy trình kiểm soát hồ sơ

7.5.3

7,5

 

Danh mục hồ sơ cho từng phòng ban

 

Danh mục hồ sơ xin hủy

 

Quy trình ứng phó với tình trạng khẩn cấp

 

8,2

 

Hướng dẫn ứng phó với tình huống khẩn cấp

 

Báo cáo biện pháp đối phó tình trạng khẩn cấp

 

Quy trình mua hàng và đánh giá nhà cung cấp

8.4.1

8.1.4

 

Yêu cầu đánh giá nhà cung cấp mới

 

Danh sách nhà cung cấp được duyệt

 

Kế hoạch đánh giá nhà cung cấp định kỳ

 

Phiếu đánh giá nhà cung cấp

 

Quy trình quản lý kho

8.5.4

 

 

Phiếu nhập kho

 

Phiếu xuất kho

 

Báo cáo tồn kho

 

Quy trình xử lý khiếu nại khách hàng

8.5.5

 

 

Sổ theo dõi xử lý khiếu nại khách hàng

 

Quy trình đo lường sự thỏa mãn khách hàng

9.1.2

 

 

Phiếu đo lường thỏa mãn khách hàng

 

Quy trình giám sát các thông số môi trường

 

9.1

 

Danh mục các thông số môi trường cần giám sát

 

Sổ theo dõi các thông số môi trường

 

Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại các bên liên quan, hữu quan

 

9.1.2

 

Sổ tiếp nhận xử lý khiếu nại khách hàng

 

Quy trình đánh giá nội bộ

9.2

9.2

 

Kế hoạch đánh giá nội bộ

 

Chương trình đánh giá nội bộ

 

Phiếu ghi chép đánh giá

 

Báo cáo đánh giá nội bộ

 

Quy trình xem xét của lãnh đạo

9.3

9.3

 

Thông báo họp xem xét lãnh đạo

 

Biên bản họp xem xét lãnh đạo

 

Quy trình quản lý sự không phù hợp và hành động KPPN

10.2

10.2

 

Phiếu xử lý sản phẩm KPH và hành động khắc phục phòng ngừa

 

Quy trình sản xuất băng dính

8.5

 

 

Tiêu chí kiểm tra

 

 

 

Phiếu kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào

 

Kế hoạch sản xuất

 

Sổ kiểm tra từng công đoạn

 

Phiếu kiểm tra chất lượng thành phẩm

2

Rà soát sự đầy đủ của toàn bộ các bằng chứng có phù hợp với các điều khoản tiêu chuẩn

 Lợi ích khi doanh nghiệp đạt chứng chỉ iso 14001

 Hạn chế chất thải trong sản xuất bằng cách quản lý hệ thống và tái sử dụng chất thải
Tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên do quy trình quản lý chặt chẽ và tái chế chât thải
Hạn chế rủi ro, đảm bảo sức khỏe cho người lao động, tránh mất tiền chi phí do thanh tra
Thủ tục cấp các loại giấy phép nhanh chóng do tạo được niềm tin của một
Doanh nghiệp thân thiện với Cơ quan địa phương cũng như nhân dân xung quanh Nhà máy
Tạo được một hình ảnh tốt cho doanh nghiệp đồng thời sẽ dễ dàng hơn đối với các thị trường yêu cầu có chứng nhận ISO 14001.

Quy trình cấp chứng chỉ  iso 14001

 

Tương tự như chứng chỉ iso 9001, quy trình tư vấn cấp chứng chỉ  iso 14001 cũng được thực hiện tương tự, gồm các bước sau:

Giai đoạn 1: Khảo sát đánh giá và xác định ban đầu
Giai đoạn 2: Xây dựng và áp dụng hệ thống tài liệu
Giai đoạn 3: Xem xét đánh giá hệ thống
Giai đoạn 4: Đánh giá thẩm định cấp chứng chỉ iso 14001

Hiệu lực chứng chỉ ISO 14001:2015

Chứng chỉ iso 14001:2015 có hiệu lực 03 năm kể từ ngày cấp, trong ba năm thì có 02 lần giám sát thường niên nhằm duy trì hiệu lực của giấy chứng nhận

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299