Tiêu chuẩn ISO 14001 rủi ro và cơ hội so với các khía cạnh môi trường

Tiêu chuẩn ISO 14001 rủi ro và cơ hội so với các khía cạnh môi trường

Tác giả: ISOCUS | 25-12-2018, 9:19 am
Tiêu chuẩn ISO 14001 luôn nói về tầm quan trọng của việc xác định, hiểu và kiểm soát các khía cạnh môi trường của bạn để thực hiện môi trường tốt hơn.

Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn iso 14001 (EMS ) là gì?

Một khía cạnh môi trường là bất kỳ tương tác tiềm năng nào mà quy trình kinh doanh của bạn có với môi trường. Khi những tương tác này xảy ra, chúng sẽ có tác động đến môi trường, tích cực hoặc tiêu cực. 

Một phần trong các yêu cầu của ISO 14001 là xác định các khía cạnh và tác động môi trường của bạn và xác định các tác động nào là đáng kể, để bạn có thể thực hiện các hành động để kiểm soát các khía cạnh môi trường quan trọng này  . 

Đó là bằng cách kiểm soát các khía cạnh môi trường mà bạn có thể loại bỏ các tác động môi trường mà chúng có thể gây ra; đây là cách bạn kiểm soát hoạt động môi trường của mình trong EMS.

Ví dụ, nếu bạn có một quy trình hóa học để làm sạch các bộ phận của bạn sử dụng hóa chất tẩy rửa trong đó, rất có thể bạn sẽ phải kiểm soát việc sử dụng và thải bỏ bồn tắm hóa chất này khi nó bị cạn kiệt. Đối với quá trình này, bạn sẽ có một số khía cạnh môi trường, chẳng hạn như sự cố tràn hóa chất và xử lý chất thải độc hại. 

Bạn sẽ kiểm soát điều này bằng cách sử dụng một công cụ thu gom chất thải được chứng nhận, người có thể xử lý một cách an toàn hóa chất này và xử lý nó đúng cách. Vì vậy, bạn sẽ ngăn chặn tác động môi trường tiêu cực cho các khía cạnh môi trường của bạn.

Rủi ro và cơ hội của EMS là gì?

Mặc dù các tác động môi trường do các khía cạnh môi trường của bạn có thể là một lĩnh vực rủi ro hoặc cơ hội cho doanh nghiệp của bạn, nhưng chúng không phải là những gì được đề cập trong tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 khi thảo luận về rủi ro và cơ hội. Lý do rủi ro và cơ hội được bao gồm trong phần lập kế hoạch của ISO 14001: 2015 (phần 6.1.1) như sau:

  • Đảm bảo rằng EMS có thể đáp ứng các kết quả dự định
  • Ngăn chặn hoặc giảm các tác động không mong muốn hoặc các tác động tiềm năng từ tổ chức
  • Cải tiến liên tục

Vì vậy, bạn cần xác định các rủi ro và cơ hội hiện diện cho EMS của bạn, quyết định những vấn đề cần giải quyết và lưu giữ tài liệu về các rủi ro và cơ hội bạn sẽ giải quyết.

Như một sự hiểu biết về sự khác biệt, lấy ví dụ trên. Với hóa chất được sử dụng, bạn có thể xác định nguy cơ rằng hóa chất này sẽ sớm bị ngừng sử dụng và bạn sẽ cần sử dụng một hóa chất có hại cho môi trường hơn trong tương lai. 

Bạn cũng có thể tìm thấy một cơ hội để thay thế hóa chất độc hại bằng một hóa chất vừa xuất hiện trên thị trường và an toàn hơn với môi trường để sử dụng. Mặc dù những rủi ro và cơ hội này có liên quan đến khía cạnh môi trường của bạn, nhưng chúng không phải là rủi ro được chỉ ra trực tiếp bởi khía cạnh môi trường của bạn khi nó được xác định.

Vì vậy, có một mối quan hệ giữa các tác động môi trường  và rủi ro và cơ hội trong EMS, nhưng đây không phải là nơi duy nhất để tìm thấy rủi ro và cơ hội. 

Các khía cạnh môi trường không phải là rủi ro và cơ hội duy nhất mà bạn sẽ có thể xác định cho EMS của mình, mặc dù chúng là một nơi tốt để bắt đầu tìm kiếm. Rủi ro và cơ hội cũng có thể phát sinh từ các yêu cầu môi trường hợp pháp của bạn (đặc biệt là khi họ thay đổi), thông tin từ khách hàng hoặc nghiên cứu thị trường, điểm chuẩn các quy trình của bạn với các công ty khác để cải thiện, đề xuất từ ​​nhân viên hoặc phản hồi từ hàng xóm hoặc các bên quan tâm bên ngoài khác.

Làm thế nào bạn xác định rủi ro và cơ hội là tùy thuộc vào bạn, nhưng đó là một hoạt động quan trọng trong EMS của bạn. Rủi ro và cơ hội có thể đưa ra một danh sách lớn các ý tưởng có thể được sử dụng để cải tiến liên tục Hệ thống quản lý môi trường của bạn.

Bạn cần làm gì về rủi ro và cơ hội môi trường?

Điều quan trọng cần lưu ý là bạn không cần phải có một hệ thống tài liệu để xác định rủi ro và cơ hội của mình , bạn cũng không cần phải theo dõi chính thức chúng là gì hoặc bạn sẽ giải quyết chúng như thế nào. Yêu cầu duy nhất đối với tài liệu liên quan đến rủi ro và cơ hội là để duy trì thông tin tài liệu về các rủi ro và cơ hội cần giải quyết. Bạn không nhất thiết phải có một phương pháp để theo dõi và giám sát rủi ro và cơ hội của mình.

Sau khi xác định các rủi ro và cơ hội cần được giải quyết, sau đó bạn cũng cần lập kế hoạch để thực hiện các hành động để giải quyết chúng (phần 6.1.4). Điều này có thể bao gồm việc sử dụng chúng trong quyết định của bạn về mục tiêu môi trường nào được đưa ra (mục 6.2.1), nhưng bạn không bắt buộc phải có mục tiêu môi trường cho mọi rủi ro hoặc cơ hội được xác định.

Đề cập cuối cùng về rủi ro và cơ hội là đánh giá quản lý (phần 9.3) cần xem xét các thay đổi về rủi ro và cơ hội của bạn trong quá trình đánh giá tính bền vững, tính thỏa đáng và hiệu quả của EMS.

Sử dụng rủi ro và cơ hội cho chính bạn, không chỉ chứng nhận ISO 14001

Không khó để thấy rằng việc xác định các rủi ro và cơ hội có thể áp dụng cho doanh nghiệp của bạn chỉ có ý nghĩa khi bạn có một hệ thống quản lý và đang cố gắng cải thiện. Chỉ bằng cách quản lý rủi ro của bạn và thực hiện hành động để đạt được lợi ích từ các cơ hội của bạn, doanh nghiệp của bạn sẽ có thể cải thiện cách thức hoạt động của nó; cải thiện là không thể nếu bạn không bắt đầu ở đây.

Vì vậy, đừng chỉ nhìn vào rủi ro và cơ hội môi trường vì bạn phải được chứng nhận ISO 14001: 2015; làm điều đó bởi vì nó có ý nghĩa kinh doanh tốt để hiểu và giải quyết các rủi ro và cơ hội của doanh nghiệp của bạn.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299