TIÊU CHUẨN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 14001 : 2015 MÀ DOANH NGHIỆP CHƯA BIẾT

TIÊU CHUẨN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 14001 : 2015 MÀ DOANH NGHIỆP CHƯA BIẾT

Tác giả: ISOCUS | 02-01-2019, 3:37 pm
Hệ thống tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu cho một hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 hiệu quả (EMS) .

ISO 14001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu cho một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả (EMS) . Nó cung cấp một khuôn khổ mà một tổ chức có thể tuân theo, thay vì thiết lập các yêu cầu về hiệu suất môi trường.

Một phần của họ tiêu chuẩn ISO 14000 về quản lý môi trường , ISO 14001 là một tiêu chuẩn tự nguyện mà các tổ chức có thể chứng nhận. Tích hợp nó với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác, phổ biến nhất là ISO 9001 , có thể hỗ trợ thêm trong việc hoàn thành các mục tiêu của tổ chức.

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) định nghĩa một hệ thống quản lý môi trường là một phần của hệ thống quản lý được sử dụng để quản lý các khía cạnh môi trường, thực hiện nghĩa vụ tuân thủ và giải quyết các rủi ro và cơ hội. Có thể sử dụng khung trong tiêu chuẩn ISO 14001 trong một kế hoạch -do-check-act (PDCA) để cải tiến liên tục .

 

BẢN SỬA ĐỔI ISO 14001: 2015

ISO 14001: 2015 nên được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức nào muốn thiết lập, cải thiện hoặc duy trì hệ thống quản lý môi trường để phù hợp với các yêu cầu và chính sách môi trường đã thiết lập của mình. Các yêu cầu của tiêu chuẩn có thể được đưa vào bất kỳ hệ thống quản lý môi trường nào, mức độ được xác định bởi một số yếu tố bao gồm ngành công nghiệp của tổ chức, chính sách môi trường, sản phẩm và dịch vụ và địa điểm.

ISO 14001: 2015 có liên quan đến tất cả các tổ chức, bất kể quy mô, địa điểm, ngành hoặc ngành.

ISO 14001: 2015 BAO GỒM NHỮNG CHỦ ĐỀ GÌ?

Ở cấp độ cao nhất, ISO 14001: 2015 bao gồm các chủ đề sau liên quan đến hệ thống quản lý môi trường:

 • Bối cảnh của tổ chức
 • Khả năng lãnh đạo
 • Lập kế hoạch
 • Ủng hộ
 • Hoạt động
 • Đánh giá hiệu suất
 • Cải thiện

BẢN SỬA ĐỔI ISO 14001: 2015 - 14001: 2004 SO VỚI 14001: 2015

Bản sửa đổi 2015 của ISO 14001 giới thiệu một số thay đổi so với các phiên bản trước. Một lời giải thích chi tiết về những thay đổi có thể được tìm thấy trong bài trình bày ISO 14001 này , có sẵn trong thư viện trực tuyến của Bộ phận Năng lượng và Môi trường ASQ .

Là một phần trong nỗ lực cấu trúc tất cả các tiêu chuẩn ISO theo cùng một cách, các phiên bản ISO 14001: 2015 bao gồm kết hợp một cấu trúc cấp cao bắt buộc, sử dụng các định nghĩa bắt buộc và kết hợp các yêu cầu và tiêu chuẩn chung.

10 lĩnh vực tác động chính của phiên bản 2015:

 1. Mở rộng phạm vi và phạm vi bảo hiểm của EMS
 2. Yêu cầu tương tác với bên ngoài
 3. Yêu cầu mới cho sự tham gia của lãnh đạo
 4. Yêu cầu tuân thủ pháp luật mở rộng
 5. Cần lập kế hoạch và kiểm soát dựa trên rủi ro
 6. Yêu cầu tài liệu mới
 7. Yêu cầu kiểm soát hoạt động mở rộng
 8. Thay đổi về năng lực và yêu cầu nhận thức
 9. Tác động đến chương trình kiểm toán nội bộ
 10. Chi phí chứng nhận tăng

Làm cách nào để tôi có được Chứng nhận ISO 14001?

Các tổ chức đã đạt được chứng nhận ISO 14001 được khuyến khích chuyển sang phiên bản 2015. Các tổ chức sẽ có thời gian chuyển tiếp ba năm để cập nhật hệ thống quản lý môi trường của họ lên tiêu chuẩn mới.

Để bắt đầu với ISO 14001: 2015:

 • Xem xét hệ thống quản lý chất lượng hiện có (ISO 9001: 2015)
 • Mua ISO 14001: 2015
 • Được đào tạo ISO 14001
 • Tham khảo ý kiến ​​với công ty đăng ký / kiểm toán viên bên thứ ba: để được hướng dẫn thêm, hãy đọc Khi nào bạn nên mang theo công ty đăng ký ISO trên tàu?
 • Chứng nhận ISO 14001

Lợi ích của ISO 14001: 2015 là gì?

Sử dụng ISO 14001: 2015 có nhiều lợi ích cho các tổ chức có hệ thống quản lý môi trường. Các tổ chức và công ty thấy rằng việc sử dụng tiêu chuẩn giúp họ:

 • Nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên
 • Giảm thiểu lãng phí
 • Giảm chi phí
 • Đảm bảo rằng tác động môi trường đang được đo lường
 • Có được lợi thế cạnh tranh trong thiết kế chuỗi cung ứng
 • Tăng cơ hội kinh doanh mới
 • Đáp ứng nghĩa vụ pháp lý
 • Tăng sự tin tưởng của các bên liên quan và khách hàng
 • Cải thiện tác động môi trường tổng thể
 • Quản lý nghĩa vụ môi trường một cách nhất quán

 

 

 Tích hợp ISO 9001 và ISO 14001

Tích hợp các tiêu chuẩn hệ thống quản lý có thể tăng sự tập trung trong khi giảm nguy cơ nhầm lẫn. Các yếu tố của ISO 9001 có thể được tăng cường với các thành phần tương ứng của ISO 14001.

Trách nhiệm đối với các tiêu chuẩn kết hợp có thể bao gồm:

 • Soạn thảo một tuyên bố chính sách và các mục tiêu định lượng
 • Thiết lập sơ đồ tổ chức và mô tả công việc
 • Cung cấp đầy đủ tài nguyên
 • Quản lý tài liệu cho cả hai tiêu chuẩn trong một hệ thống kiểm soát tài liệu
 • Bổ nhiệm một đại diện quản lý cũng như điều phối viên cho các hệ thống quản lý chất lượng và môi trường

Khi thêm các thành phần ISO 14001 vào các tiêu chuẩn của ISO 9001, quy hoạch phải được mở rộng để đối phó với các tác động môi trường, và các hệ thống kiểm tra và thử nghiệm được sửa đổi để phù hợp với sự phù hợp với môi trường. Tổ chức phải đáp ứng mong đợi về môi trường của khách hàng và chính phủ, và nó phải kết hợp các yếu tố quản lý môi trường vào các chương trình kiểm toán nội bộ và các buổi đào tạo.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299