Tăng cường thúc đẩy hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001

Tăng cường thúc đẩy hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001

Tác giả: ISOCUS | 20-12-2018, 9:23 am
Bộ tài liệu quản lý môi trường đầy đủ theo tiêu chuẩn iso 14000. ISO 14001 áp dụng đối với mọi tổ chức, doanh nghiệp.

Mục tiêu chính của hệ thống quản lý  môi trường theo  tiêu chuẩn ISO 14000:2015  là thúc đẩy các hệ thống quản lý môi trường hiệu quả trong các tổ chức. Các tiêu chuẩn  cung cấp các công cụ hiệu quả về chi phí, sử dụng các thực tiễn tốt nhất để tổ chức và áp dụng thông tin về quản lý môi trường.

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14000 được phát triển để đáp ứng nhu cầu tiêu chuẩn hóa của ngành công nghiệp. Với các cách tiếp cận tổ chức khác nhau để quản lý môi trường một cách hiệu quả.

Các tiêu chuẩn trong bộ ISO 14000

Tiêu chuẩn và thực hành ISO 14000 có thể được áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào, bất kể quy mô hoặc ngành.
ISO 14001: 2015 là tiêu chuẩn phổ biến và mới nhất trong hệ thống  ISO 14000, cũng bao gồm các tiêu chuẩn sau:
ISO 14004 - Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và kỹ thuật hỗ trợ
ISO 14006 - Hướng dẫn kết hợp ecodesign
ISO 14015 - Đánh giá môi trường của các trang web và tổ chức (EASO)
ISO 14020 - Nhãn và tuyên bố môi trường
ISO 14031 - Đánh giá hiệu suất môi trường
ISO 14040 - Đánh giá vòng đời
ISO 14050 - Từ vựng
ISO 14063 - Truyền thông môi trường
ISO 14064 - Khí nhà kính
ISO 19011 - Hướng dẫn hệ thống quản lý kiểm toán
Tìm thêm tiêu chuẩn trong gia đình ISO 14000
Lịch sử ISO 14000
Tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường đầu tiên, BS 7750, được xuất bản năm 1992 bởi nhóm BSI .
Năm 1996, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã tạo ra họ tiêu chuẩn ISO 14000.
ISO 14001 đã trải qua sửa đổi vào năm 2004.
Bản sửa đổi hiện tại của ISO 14001 đã được xuất bản vào tháng 9 năm 2015.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299