So sánh sự khác biệt giữa ISO 14001 với ISO 45001

So sánh sự khác biệt giữa ISO 14001 với ISO 45001

Tác giả: ISOCUS | 14-12-2018, 2:41 pm
Hệ thống quản lý an toàn & sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 được phát triển nhằm tương thích với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO 14001 (Môi trường) để các tổ chức quản lý an toàn hơn về chất lượng, môi trường và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 đưa ra các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH & S)
Hệ thống quản lý an toàn & sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 được phát triển nhằm tương thích với  các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO 14001 (Môi trường) để các tổ chức quản lý an toàn hơn về chất lượng, môi trường và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 đưa ra các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH & S), để cho phép một tổ chức kiểm soát rủi ro OH & S của mình và cải thiện hiệu suất của nó.
 

Việc tích hợp một IMS có thể hiệu quả và hiệu quả hơn là duy trì các hệ thống riêng lẻ. Dù bạn chọn phương pháp nào, hãy xem lại những  ưu điểm của IMS.

Tùy chọn tích hợp

Có ba tùy chọn chính mà tổ chức phải chọn giữa:

 1. Duy trì hai hệ thống riêng biệt (14001/45001)
 2. Hệ thống tích hợp một phần
 3. Hệ thống tích hợp đầy đủ

Chúng tôi cung cấp sáu phiên bản Gói Tài liệu để đơn giản hóa quy trình cho các tổ chức đã có các hệ thống quản lý khác (ISO 9001, ISO 14001, v.v.) hoặc muốn xử lý nhiều tiêu chuẩn cùng một lúc. Chúng tôi cũng cung cấp một hướng dẫn tích hợp hoàn toàn. Tìm hiểu thêm về phiên bản nào là tốt nhất cho bạn.

So sánh ISO14001-45001

Có 10 mệnh đề phổ biến trong ISO 14001 ISO 45001:

 1. Phạm vi
 2. Tài liệu tham khảo tiêu chuẩn
 3. Điều khoản và định nghĩa
 4. Bối cảnh của Tổ chức
 5. Khả năng lãnh đạo
 6. Lập kế hoạch
 7. Ủng hộ
 8. Hoạt động
 9. Đánh giá hiệu suất
 10. Cải tiến liên tục


Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299