QUY TRÌNH THỰC HIỆN XÂY DỰNG, ÁP DỤNG VÀ CHỨNG NHẬN ISO 14001 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN XÂY DỰNG, ÁP DỤNG VÀ CHỨNG NHẬN ISO 14001 

Tác giả: ISOCUS | 12-07-2019, 10:36 am

 

 

 1. Khởi động dự án

Doanh nghiệp chọn ngày khởi động dự án. Lãnh đạo doanh nghiệp họp toàn thể cán bộ công nhân viên tuyên bố chương trình xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001.

 1. Bổ nhiểm EMR – Đại diện lãnh đạo môi trường, thành lập ban ISO, Đội ứng phó tình trạng khẩn cấp

Doanh nghiệp sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Ban giám đốc giữ vai trò EMR, được uỷ quyền của lãnh đạo để xây dựng, theo dõi duy trì hệ thống. Các thành viên trong Ban ISO bao gồm đại diện các bộ phận của doanh nghiệp – chính ban này sẽ giữ vai trò soạn thảo tài liệu, tiến hành đánh giá hệ thống nội bộ …Ban ứng phó tình trạng khẩn cấp để ứng phó với tình trạng cháy, tràn hoá chất…

 1. Khảo sát chi tiết các hoạt động

Bên hỗ trợ sẽ khảo sát chi tiết các hoạt động của doanh nghiệp để cơ sở xác định nhu cầu đào tạo và làm căn cứ hoạch định hệ thống quản lý môi trường của doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 14001.

 1. Tiến hành đào tạo nhận thức & viết tài liệu

EMR, các thành viên ban ISO và các nhân viên khác sẽ được hỗ trợ tiến hành đào tạo nhận thức môi trường, nhận thức ISO 14001 và phương pháp áp dụng ISO 14001 và một số nội dung phụ trợ khác

 1. Đánh giá hiệu lực đào tạo

Sau khoá học, học viên sẽ được đánh giá xem mức độ tiếp thu, nếu chưa đạt yêu cầu, hỗ trợ sẽ bổ sung những kiến thức bị hỏng của những học viên không đạt

 1. Lập kế hoạch chi tiết

Hỗ trợ sẽ thống nhất với EMR và được sự phê duyệt của Lãnh đạo doanh nghiệp về kế hoạch chi tiết cho các hạng mục hỗ trợ

 1. Soạn thảo hệ thống tài liệu

Dưới sự hướng dẫn của hỗ trợ, các thành viên trong Ban ISO được phân công sẽ tiến hành soạn thảo các tài liệu theo kế hoạch hỗ trợ đã thống nhất

 1. Đo đạc thông số môi trường

Thông qua việc xác định các yêu cầu luật pháp về môi trường doanh nghiệp phải tuân thủ, hoạt động đo đạc môi trường (nước thải, khí thải, tiếng ồn..) sẽ được thực hiện để nắm rõ thực trạng hoạt động môi trường hiện tại của doanh nghiệp

 

Quy trình  áp dụng và chứng nhận iso 14001

 1. Điều chỉnh hạ tầng, thiết lập công nghệ xử lý (nếu có)

Sau khi có kết quả đo môi trường, hỗ trợ và doanh nghiệp sẽ xác định điều chỉnh cơ sở hạ tầng cần thiết hoặc xác định các công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường.

 1. Xem xét hệ thống tài liệu

Các tài liệu soạn thảo hoàn tất sẽ được bên hỗ trợ và lãnh đạo doanh nghiệp xem xét, nếu thấy hợp lý, Lãnh đạo doanh nghiệp sẽ ký ban hành, những tài liệu chưa hợp lý sẽ được điều chỉnh cần thiết

 1. Áp dụng

Sau khi tài liệu được ký duyệt, các bộ phận trong doanh nghiệp sẽ áp dụng những tài liệu đã được viết. Có thể có những khoá đào tạo vận hành ở giai đoạn này.

 1. Đào tạo đánh giá nội bộ

Các thành viên trong Ban ISO sẽ được đào tạo các kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO

 1. Đánh giá nội bộ lần 1

Hỗ trợ sẽ thực hiện đánh giá lần 1 để rà soát việc áp dụng và làm cơ sở thực tế cho những học viên đã được đào tạo đánh giá nội bộ

 1. Khắc phục

Những lỗi phát hiện trong lần đánh giá sẽ được doanh nghiệp khắc phục cho hoàn chỉnh theo yêu cầu ISO 14001.

 1. Đánh giá lần 2

Các thành viên trong ban ISO doanh nghiệp sẽ tiến hành đánh giá nội bộ

 1. Khắc phục

Những lỗi phát hiện trong lần đánh giá sẽ được doanh nghiệp khắc phục

 1. Xem xét của lãnh đạo

Theo yêu cầu ISO 14001, Ban lãnh đạo doanh nghiệp sẽ xem xét hệ thống theo hướng dẫn của tiêu chuẩn ISO 14001 để nắm được tình hình hệ thống áp dụng và xem xét chuẩn bị việc chứng nhận hệ thống

 1. Đăng ký chứng nhận

Xét thấy hệ thống đã sẵn sàng, hỗ trợ và Doanh nghiệp sẽ thống nhất ngày đánh giá của Tổ chức chứng nhận

 1. Đánh giá chứng nhận

Tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá chứng nhận iso 14001 theo kế hoạch.

 1. Khắc phục

Những lỗi phát hiện trong lần đánh giá sẽ được doanh nghiệp khắc phục cho hoàn chỉnh theo yêu cầu ISO 14001

 1. Nhận giấy chứng nhận

Sau khi khắc phục xong lỗi (nếu có), Tổ chức chứng nhận sẽ cấp chứng chỉ ISO 14001 cho Doanh nghiệp

 

Hotline: 0978 679 199 - 0988 702118 hoặc 

Email: contacts@isocus.vn để được hỗ trợ.

 

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
0978.679.199