Những quan điểm khác nhau về giữa 9001:2015 vs ISO 14001:2015

Những quan điểm khác nhau về giữa 9001:2015 vs ISO 14001:2015

Tác giả: ISOCUS | 23-12-2018, 7:55 pm
Sau đây là những quan điểm khác nhau về tiêu chuẩn iso 9001:2015 vs iso 14001:2015.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015  là một Hệ thống quản lý chất lượng, được sử dụng bởi các tổ chức để giúp thực hiện cải tiến liên tục chất lượng sản phẩm và dịch vụ của họ.

Tiêu chuẩn ISO14001 là một Hệ thống quản lý môi trường được các tổ chức sử dụng để quản lý và chứng minh sự cải tiến liên tục (giảm) về tác động môi trường của hàng hóa và dịch vụ của họ.

ISO 9001 và ISO 14001 đều là các tiêu chuẩn (được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế công bố) cho các hệ thống quản lý. Quản lý chất lượng địa chỉ ISO 9001, ISO 14001 quản lý môi trường.

Rõ ràng cả hai khu vực đều khá khác nhau. Tuy nhiên, có một số chồng chéo. Theo kinh nghiệm của tôi, câu hỏi hay hơn và thú vị hơn có thể là những điểm tương đồng là gì? Câu hỏi này sẽ rất thú vị cho tất cả những ai đang có kế hoạch thực hiện cả hai, ISO 9001 và 14001.

  • Cả hai đều là tiêu chuẩn quản lý được công bố bởi ISO
  • Cả hai đều cho phép chứng nhận (với chứng chỉ là lợi thế trong tiếp thị)
  • Cả hai đều được xây dựng dựa trên một khung chung (hệ thống bố trí và đánh số) kể từ phiên bản 2015, giúp việc tích hợp trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết
  • Cả hai đều bao gồm nhiều yêu cầu tương tự hoặc giống hệt nhau
  • Cả hai đều ảnh hưởng đến toàn bộ tổ chức, nhân viên và quy trình hoạt động của nó
  • Cả hai đều sử dụng chu trình Plan-Do-Check-Act
  • Cả hai đều sử dụng cách tiếp cận dự án để quản lý và xem tổ chức như một hệ thống các quy trình tích hợp

Tất nhiên, đây không phải là một danh sách thống kê đầy đủ các điểm tương đồng. Tuy nhiên, dựa trên những điểm tương đồng này, rõ ràng rằng việc thực hiện một trong hai tiêu chuẩn này cũng khiến việc thực hiện một tiêu chuẩn khác trở nên khá dễ dàng. Tôi nghĩ rằng hầu hết các chuyên gia sẽ đồng ý rằng ISO 9001 có thể được coi là nền tảng mà các tiêu chuẩn quản lý ISO khác như ISO 14001 có thể dễ dàng được xây dựng.

Mặc dù ISO 9001 và ISO 14001 có chung cấu trúc với nhiều mệnh đề có tên tương tự, nhưng thực sự, có những khác biệt quan trọng.

ISO 9001 chủ yếu là về việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng để đạt được sự hài lòng của khách hàng, mặc dù các bên quan tâm cũng nên được xem xét. ISO 14001 chủ yếu là tuân thủ luật pháp và quy định môi trường và cải thiện mối quan hệ với môi trường bằng cách giảm các tác động môi trường.

ISO 9001 đã nhúng cách tiếp cận quá trình và các quy trình là tập hợp hoạt động vĩnh viễn.

ISO 14001 mang tính định hướng dự án hơn nhiều. Điều quan trọng hôm nay và xứng đáng là một kế hoạch hành động, ngày mai có thể không đáng kể và không cần bất kỳ sự chú ý đặc biệt nào.

ISO 14001 có nhiều yêu cầu hơn về thông tin được ghi lại so với ISO 9001. Ví dụ, ISO 14001 yêu cầu thông tin được ghi lại về các rủi ro đáng được điều trị.

ISO 9001 và ISO14001 rất giống nhau về cấu trúc và cách tiếp cận của họ, nhưng mọi sự tập trung vào các hệ thống chất lượng sản phẩm / dịch vụ và khác về quản lý hệ thống môi trường. Tuy nhiên, nếu một công ty được chứng nhận ISO 9001, thì việc thực hiện 14001 cũng không khó khăn lắm, vì cả hai đều dựa trên chu trình của Kế hoạch và thực hiện một cách tiếp cận dựa trên các hệ thống quản lý.

Về mặt giá trị, theo tôi, nếu bạn là nhà sản xuất sản phẩm, bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn bằng cách đạt được ISO 9001, sau đó bạn có thể đánh giá việc thực hiện một EMS được chứng nhận tiếp theo. Khách hàng, nhà đầu tư, nhà cung cấp và nhân viên của bạn sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ ISO 9001.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299