Những lợi ích & mục đích của việc áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 14001

Những lợi ích & mục đích của việc áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 14001

Tác giả: ISOCUS | 17-04-2019, 12:00 pm
Ô nhiễm môi trường không là vấn đề của riêng ai, Doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm trong việc góp phần bảo vệ môi trường.

MỤC ĐÍCH VÀ LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015

- MỤC ĐÍCH ÁP DỤNG ISO 14001:2015

  • ISO 14001 giúp các doanh nghiệp /tổ chức thiết lập, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường của mình nhằm bảo vệ môi trường, ngăn ngừa ôi nhiễm do các hoạt động của chính doanh nghiệp/tổ chức gây ra.
  • ISO 14001 giúp cho Doanh nghiệp/tổ chức tự chứng minh mình đã đạt được kết quả hoạt động môi trường. đáp ứng được yêu cầu của pháp luật về môi trường có xu thế ngày càng chặt chẽ, nghiêm ngặt, trong xu hướng triển khai mạnh mẽ của các chính phủ về biện pháp thúc đẩy việc bảo vệ môi trường, trong xu thế khách hàng, đối tác, dân địa phương, chính quyền địa phương, người tiêu dùng,... ngày càng bày tỏ mối quan tâm của mình đến vấn đề môi trường và phát triển bền vững.

 

- LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015

  • Tạo lợi thế cạnh tranh và giá trị thương hiệu cho doanh nghiệp/tổ chức áp dụng ISO 14001: Thân thiện với môi trường là một trong những tiêu chí để ưu tiên lựa chọn sản phẩm/dịch vụ của  hầu hết các tập đoàn, công ty lớn, người tiêu dùng… vì vậy có chứng chỉ ISO 14001 là một lợi thế để cạnh tranh với các doanh nghiệp/tổ chức khác có cùng sản phẩm & dịch vụ.
  • Tạo ưu thế khi đấu thầu dự án: Việc có chứng chỉ ISO 14001 hiện nay là một yêu cầu bắt buộc với hồ sơ dự thầu. Tổ chức/doanh nghiệp có chứng chỉ ISO 14001 sẽ có cơ hội thắng thầu cao hơn đối với các tổ chức/doanh nghiệp chưa có chứng chỉ.
  • Gây dựng niềm tin với khách hàng và bên quan tâm có liên quan:Chứng chỉ ISO 14001 là một minh chứng cho sự cam kết trách nhiệm với môi trường của doanh nghiệp. Nó sẽ mang lại sự tin tưởng cho khách hàng, nhà đầu tư và các bên quan tâm có liên quan.
  • Quản lý tốt các mối nguy môi trường và tiết kiệm chi phí:Doanh nghiệp khi áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 sẽ quản lý tốt hơn các mối nguy về môi trường qua đó giảm thiểu rủi ro và cải tiến việc kiểm soát chi phí thông qua việc tiết kiệm nguyên liệu đầu vào và nguồn năng lượng.
  • Đảm bảo những hoạt động môi trường của doanh nghiệp/tổ chức áp dụng ISO 14001 diễn ra tuân thủ và đáp ứng quy định của pháp luật hiện hành.


Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299