Làm thế nào để tích hợp tiêu chuẩn ISO 14001 và ISO 9001

Làm thế nào để tích hợp tiêu chuẩn ISO 14001 và ISO 9001

Tác giả: ISOCUS | 03-07-2019, 10:24 am
Nếu bạn có một hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 phù hợp (QMS), làm thế nào tích hợp hệ thống quản lý môi trường (EMS) ISO 14001 vào hệ thống hiện tại của bạn? Có thể làm bạn ngạc nhiên sao dễ dàng, bởi vì rất nhiều các quá trình đều giống nhau ở cả hai hệ thống. Đây là chi tiết hơn nữa về những gì bạn sẽ cần phải làm.

Nếu bạn có một hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 phù hợp (QMS), làm thế nào tích hợp hệ thống quản lý môi trường (EMS) ISO 14001 vào hệ thống hiện tại của bạn? Có thể làm bạn ngạc nhiên sao dễ dàng, bởi vì rất nhiều các quá trình đều giống nhau ở cả hai hệ thống. Đây là chi tiết hơn nữa về những gì bạn sẽ cần phải làm.

Cái gì đã có?

Nếu hệ thống quản lý chất lượng của bạn là phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001, sau đó bạn sẽ đã có các quy trình sau:

Chính sách chất lượng

Mục tiêu chất lượng

Quy trình đào tạo và nhận thức

Quy trình trao đổi thông tin hệ thống quản lý

Kiểm soát hệ thống tài liệu

Kiểm soát hồ sơ

Kiểm soát sự không phù hợp

Hành động khắc phục

Đánh giá rủi ro

Đánh giá nội bộ

Xem xét của lãnh đạo

Bạn cần phải cập nhật các quá trình này cũng bao gồm các thông tin EMS mới, nhưng bạn sẽ không cần phải tạo ra quy trình mới để đáp ứng yêu cầu của EMS. Ví dụ, bạn sẽ cần phải xác định hồ sơ EMS được kiểm soát, nhưng phương pháp kiểm soát và lưu trữ đã sẽ được quyết định theo quy trình hiện tại của bạn. Điều này cũng giống cho đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo; các hoạt động này chỉ cần phải bao gồm việc đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo về môi trường, nhưng các quy trình và thủ tục này được thực hiện cho EMS vẫn phù hợp.

 

Có quá trình chính gì bạn sẽ cần phải thêm?

Một số trong những bước chính đầu tiên cho việc thực hiện EMS phù hợp ISO 14001 sẽ đòi hỏi sử dụng các quy trình hiện tại của bạn, nhưng đòi hỏi các quy trình và thủ tục mới được tạo ra. Bằng cách này bạn sẽ có một nền tảng tốt cho tất cả các yếu tố khác của hệ thống quản lý môi trường của bạn:

Chính sách môi trường: Sử dụng quá trình hiện tại của bạn để tạo và phổ biến chính sách để thực hiện một chính sách mới hoặc chỉnh sửa chính sách QMS hiện tại của bạn, bao gồm các mục tiêu và hướng dẫn cần thiết để chỉ đạo đúng việc thực hiện và duy trì EMS của bạn.

Yêu cầu pháp lý: Điều này đòi hỏi một quá trình mới để đảm bảo rằng bạn xác định tất cả các yêu cầu pháp lý về môi trường được áp dụng cho công ty của bạn. Quá trình này cũng cần phải đảm bảo rằng bạn duy trì việc tuân thủ các yêu cầu bằng cách giữ cho đến ngày với những thay đổi khi họ đi ra. Biết được những yêu cầu và cách họ áp dụng đối với công ty của bạn là rất quan trọng cho bước tiếp theo.

Các khía cạnh môi trường: Đây là quy trình mới lớn thứ hai theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001. Với quy trình này, bạn sẽ cần phải xác định cách thức mà các quy trình của công ty bạn tương tác với môi trường và đánh giá là có ý nghĩa và không. Đối với các khía cạnh môi trường có ý nghĩa, sau này bạn sẽ cần phải xác định các tiêu chí và kiển soát hoạt động cần thiết để đảm bảo rằng những khía cạnh quan trọng không gây ra tác động tiêu cực đáng kể đối với môi trường.

Mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình: Trong khi quá trình hiện tại của bạn để tạo và duy trì các mục tiêu có thể được sử dụng, bạn sẽ cần phải cập nhật quá trình này bao gồm các mục tiêu và các chương trình, vì đây không phải là một yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001. Sau đó, mục tiêu và các chỉ tiêu cho quản lý môi trường mới sẽ cần phải được tạo ra và quản lý, và bạn sẽ cần phải tạo ra các chương trình áp dụng đối với các mục tiêu và chỉ tiêu môi trường của bạn.

Quý doanh nghiệp/tổ chức chưa biết cánh xây dựng hệ thống chất lượng, xây dựng bộ tài liệu chuẩn ISO 14001/ISO 9001,  đang băn khăn không biết bắt đầu từ đâu để áp dụng chuẩn ISO 14001/ISO 9001 và nhận giấy chứng nhận từ tổ chức chứng nhận. vui lòng liên hệ ISOCUS để được hỗ trợ.

ISOCUS sẽ hướng dẫn quý doanh nghiệp/tổ chức các bước xây dựng hệ thống,  tài liệu chuẩn ISO, kết nối doanh nghiệp với tổ chức cấp giấy chứng nhận lớn giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí tối ưu nhất 

Liên hệ Hotline: 0978 679 199 - 0988 702 118 hoặc

  Email:contacts@isocus.vn để được hỗ trợ nhanh nhất.

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299